Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Yeni molekül Alzheimer’ın yayılmasını engelleyebilir


Cambinol adı verilen bir bileşik, gelecekteki bir Alzheimer ilacı olarak büyük bir umut vermektedir. Moleküler hücre kültürlerinde ve farelerde toksik beyin proteini tau yayılmasını durdurdu.

kadın kıdemli umutlu arıyorsunuz

Tau olarak adlandırılan bir beyin proteininin Alzheimer hastalığının gelişiminde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

Beyin hücrelerimiz, gıda moleküllerinin, besin maddelerinin ve hücrelerin atılan parçalarının gidebileceği düz, paralel “yollardan” oluşan bir “nakil sistemi” ne sahiptir.

Sağlıklı bir beyinde, protein tau bu parçaların düz kalmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, Alzheimer’de protein, anormal seviyelere kadar gelişir ve gargara adı verilen zararlı yapılar oluşturur.

Başlangıçta, bu düğümler beyin bölgelerinde hafıza oluşumu için anahtar oluşturur, ancak hastalık ilerledikçe, düğümler beynin geri kalan kısmı boyunca yayılmaya devam eder.

Bununla birlikte, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ‘daki araştırmacılar, bu zarar verici düğümlerin yayılmasını durdurmanın bir yolunu bulmuş olabilirler.

Dergide yayınlanan yeni çalışması – cambinol adı verilen küçük bir molekülün tau karışıklıklarını hücreden hücreye nasıl geçtiğini gösteriyor.

UCLA’da nöroloji profesörü olan kıdemli araştırmacı yazar Varghese John, bulguların önemine dikkat çekiyor: “200 den fazla molekül, klinik deneylerde Alzheimer tedavisini modifiye eden bir hastalık olarak test edildi ve hiçbiri henüz kutsal kazığa ulaşmadı. “

“Bizim makalemiz, Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatmak için yeni bir yaklaşım açıklamaktadır, tau’nun patolojik formlarının çoğalmasını engellemek mümkündür.”

Varghese John

Cambinol tau transferleri

Sağlıklı bir beyinde, tau proteini, parçaların, hücrelerin iskeletini oluşturan mikrotübüllere bağlanarak düz kalmasını sağlar.

Fakat Alzheimer’da tau, iskeletlerden ayrılıp “düşüyor”, bunun yerine beyin hücrelerinin ölmesine neden olan nörofibriler yumaklar yaratıyor.

Bu beyin hücreleri, tau kümeleri veya agregatları, daha sonra göç eden ve çevreleyen sağlıklı dokuda “kök salmaya” yol açan küçük ceplere sarmaya devam ettiklerinde daha da kötüleşir.

Bu küçük lipit cepleri veya veziküller, eksozomlar olarak adlandırılır. Tau karışıklıklarının sürekli yayılmasını sağlarlar. Ama ya zehirli tau proteini için bu “taşıyıcı çantaların” oluşumunu engellemenin bir yolu varsa?

Tau proteininin in vitro (hücre kültürlerinde) ve in vivo (fare modellerini kullanarak) davranışını analiz eden araştırmacılar, cambinolün bunu yapma yeteneğine sahip olduğunu bulmuşlardır: nSMase2 adı verilen bir enzimi bloke ederek tau transferini engeller. tau taşıyan eksozomları üretmek için anahtardır.

Bir deneyde, bilim adamları, Alzheimer’lı olan insanların beyinlerinden postmortem elde edilen tau taşıyan hücreleri kullanmışlardır. Bu hücreleri tau içermeyen hücrelerle karıştırdılar.

Tau agregatları, cambinol ile tedavi edilmeyen hücrelerde yayılmaya devam etti. Ancak tedaviyi alanlarda, yeni ve sağlıklı hücreler tau ile “kirlenmiş” değildi.

Yeni Alzheimer ilaçlarına doğru

Araştırmacılar, bu umut verici sonuçların, nSMase2 enziminin aktivitesini inhibe eden cambinole bağlı olduğunu ve bu mekanizmanın gelecekteki ilaç geliştirme için büyük bir temel sağlayabileceğini düşünmektedir.

Gerçekte, ikinci bir in vivo deneyde, araştırmacılar, enzimin aktivitesinin, cambinol ile tedavi edilen farelerin beyinlerinde azaldığını gördüler. Bu özellikle umut vericiydi.

John, “Molekülleri beynin içine almak büyük bir engeldir, çünkü çoğu ilaç kan-beyin bariyerine nüfuz etmez” diye açıklıyor. “Artık biliyoruz ki, Alzheimer patolojisi ve progresyonu üzerindeki etkisini belirlemek için hayvanları cambinol ile tedavi edebiliriz.”

Yazarların bilgisine göre, bu, cambinolün nSMase2 enziminin aktivitesini baskıladığını gösteren ilk çalışmadır. Bulgular bizi Alzheimer hastalığı ve tau agregatları ile karakterize edilen diğer durumlar için yeni tedavilere daha da yaklaştırmaktadır.

UCLA hemşirelik profesörü olan ortak yazar Karen Gylys, “Yolları anlamak yeni uyuşturucu hedeflerinin ilk adımıdır” diyor.

“Elde cambinol ile, tau patolojisinin yayılmasını sağlayan hücresel yolları anlamak için yararlı bir aracımız var.”

Karen Gylys

Araştırmacılar, şimdi, cambinolü daha güçlü yapan ilaçları tasarlamaya çalışıyorlar ve yaptıkları çalışmaların hayvanlarda başarılı olacağını ümit ediyorlar.

Eğer durum buysa, bir sonraki adım insan klinik çalışmalarında yeni ilaçları test edecektir.

Like this post? Please share to your friends: