Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Yaşam beklentisi ve multipl skleroz: Bilmeniz gerekenler

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemini, zamanla kötüleşebilen semptomlarla etkileyen uzun süreli bir durumdur. Bu semptomlar günlük aktiviteleri etkileyebilir ve yaşam kalitesini azaltabilir.

Geçmişte, multipl sklerozun (MS) yaşam beklentisini birkaç yıl kısalttığı tahmin edilmiştir. Yayımlanan bir çalışmaya göre, MS’li kişilerin yaşam beklentisi, koşulsuz insanlardan yaklaşık 7-14 yıl daha düşüktür.

MS’li kişilerin yaşam beklentilerini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar hastanın MS’sinin başladığı yaşını, hastalığın ne kadar şiddetli olduğunu, ne kadar hızlı ilerlediğini ve hangi tedaviyi aldığını içerir.

MS için daha yeni tedaviler ve komplikasyonların daha iyi yönetimi artık MS’siz olanlardan farklı bir yaşam beklentisi potansiyeli sunmaktadır.

“Hastalığı modifiye eden” terapiler ve rehabilitasyon ile MS’li birçok insan, geçmişte olduğundan daha hafif bir semptom yüküyle aktif yaşamları bekleyebilir.

Yaşam beklentisi ve MS ile ilgili hızlı gerçekler

İşte yaşam beklentisi ve MS hakkında bazı önemli noktalar. Daha fazla detay ve destekleyici bilgi ana makaledir.

 • Relaps, en az 24 saat devam eden semptomların nüksünü içerir
 • Hastalık modifiye edici tedaviler, hayatta kalma dahil, MS’in uzun süreli seyrini değiştirebilir
 • MS’in uzun vadeli kursu, yanında meydana gelen koşulların yönetimi ile de iyileşir.
 • Rehabilitasyon ile günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi iyileşir

Yeni tedavilerle multipl sklerozun modifiye edilmesi

Son yirmi yılda yapılan araştırmalar, MS’in otoimmün sürecini hedefleyen tedaviler üretmiştir. Bu “hastalık değiştirici” tedavi, immünoterapi olarak adlandırılır.

Bir kadın bir hap alıyor.

Bu ilaçlar, bağışıklık sisteminin sinir sistemindeki yaralanmayı ve iltihabı provoke etmesini önler.

Her ne kadar immünoterapi ürünleri vücuda zararlı olsa da, bunların semptomları azalttığı ve uzun süreli yarar sağlama potansiyeli olduğu gösterilmiştir.

Son gelişmeler, enjekte edilen ilaçlardan, ağız yoluyla alınabilen iki yeni ürüne kadar, immünoterapi tedavisi seçeneklerini genişletmiştir.

Bu ilerlemeyi gözden geçirirken, Cleveland’daki Cleveland Kliniğindeki Dr. Richard Ransohoff, OH ve meslektaşları, MS için ilk immünoterapi ürünleri ile ilgili çalışmaların ilgili olduğunu göstermiştir. Bu ajanların bazı hastalar için hastalık şiddetini oldukça iyi bir şekilde azalttığını ve geciktirebileceğini göstermiştir. ilerlemek veya etkisini azaltmak. “

Ransohoff ve meslektaşları, uzun vadeli sonuçları ve yaşam beklentilerini dikkate alarak şunları bildirdi:

“(Interferon Beta-1b) ‘nin ilk klinik denemesinde neredeyse her katılımcının 21 yıllık bir takip çalışması, plasebo verilenlere kıyasla, deneme sırasında aktif ilaç alanlara sağkalım yararı gösterdi.”

Multipl skleroz relapslarını tanımak

Bir nüksetme, bir hastalığın semptomlarının, bir iyileşme periyodundan sonra aniden geri döndüğü zamandır.

Dışarıda oturan yaşlı bir kadın.

Tüm uzmanlar aynı fikirde olmasa da, bazıları bir nüksetme tedavisinin geciktirilmesinin hastalığın uzun süreli sonuçlarını kötüleştirdiğini bulmuşlardır. Gecikmiş tedaviden kaçınmak, bir nüksün başlangıcına bakarak başlayabilir.

Semptomlar uyarı olmadan ortaya çıkarken, nüks için olası tetikleyiciler artan stres ve enfeksiyondan kaynaklanan bir hastalıktır.

Bir nüksün hızlı tedavisi, ortaya çıktıklarında semptomlar rapor edilirse daha olasıdır. En yaygın belirtiler şunlardır:

 • Bulanıklık veya karartma gibi vizyondaki değişiklikler
 • Dikenlik veya uyuşma gibi duyusal hislerdeki değişiklikler
 • Dikkat eksikliği ve görevlere odaklanma kaybı gibi düşünce süreçlerindeki değişiklikler
 • İdrarda artmış aciliyet gibi mesane kontrolündeki değişiklikler

Bir doktor, tedaviyi önermeden önce MS’te semptomların bir nüksü temsil edip etmediğine karar vermelidir. Bir nüksetme tanısı, herhangi bir ateş veya enfeksiyon olmaksızın en az 24 saat süreyle kalması gibi semptomların bazı özelliklerine dayanacaktır.

Nüks tanısı da semptomların diğer olası nedenlerini dışladıktan sonra yapılacaktır.

Belli bir tedavinin seçimi ve nerede uygulanacağı, hastanın MS öyküsüne ve şiddetine ve tedaviye daha önceki yanıtlara bağlı olacaktır.

Birleşik Krallık’taki Southampton Üniversitesi’nden Dr. Ian Galea’da yayınlanan MS’de nüksetme raporlarında ve

“Tedavi kararı en iyi şekilde, ortak karar verme sürecinde hastayla birlikte alınır.”

Araştırmacılar ayrıca potansiyel riskler göz önünde bulundurularak belirli bir tedaviye başlayıp başlamayacaklarını tartıştılar. “Multipl sklerozlu hastalar, ek bir duygusal yük olmaksızın kanıtları ve bilimsel belirsizlikleri işleyebilirler …” şeklinde belirttiler.

Nüksün başlangıç ​​tedavisi genellikle kortikosteroidler olarak bilinen yüksek dozda ilaçların kısa bir yolunu içerir. Bu ilaçlar, merkezi sinir sisteminin etkilenen bölgelerinde meydana gelen iltihaplanmaya karşı koyarlar.

Kortikosteroidler enfeksiyöz bir hastalığı kötüleştirebileceğinden, bir kurs başlamadan önce enfeksiyon testi ve tedavisi yapılabilir.

Dr. Galea ve arkadaşları relapstan iyileşme için uygun beklentilere sahip olmanın önemini vurgulamaktadır. Kurtarma şu şekilde gerçekleşir:

 • İki veya üç ay içinde önemli iyileşme meydana gelir
 • İyileşme 12 aya kadar devam edebilir
 • Bir dereceye kadar sakatlık, tüm relapsların üçte birinden bir buçuk sonra kalır.

Multipl skleroz ile birlikte diğer durumların yönetimi

MS ile birlikte diğer sağlık durumları ortaya çıkabilir ve daha da zorlaşabilir. Bununla birlikte, bu durumların önlenmesi veya etkin bir şekilde yönetilmesi, MS ile yaşam kalitesi ve yaşam beklentisi üzerindeki etkilerini önleyebilir veya sınırlayabilir.

Örneğin, bazı çalışmalar, iskemik kalp hastalığı ve konjestif kalp yetmezliği gibi kalp rahatsızlıklarının, MS mevcut olduğunda genel popülasyona göre daha sık görülebileceğini düşündürmektedir.

Bunlar gibi daha yüksek risk koşullarının olası nedenleri de yaşam tarzı faktörleri olabilir. Bu yaşam tarzı tercihleri ​​riski azaltmak için değiştirilebilir.

Özellikle MS’li bireyler:

 • Fazla kilolu olma olasılığı daha yüksektir
 • Daha düşük fiziksel aktivite seviyeleri
 • Düşme riski daha yüksektir

Günlük aktivitelerin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

Rehabilitasyon günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra davranışları değiştirmek için de kullanılabilir.

Rehabilitasyon Merkezi’nden Dr. Serafin Bira, Valens, İsviçre ve meslektaşları için rehabilitasyona genel bakışta şunları tavsiye ediyorlar:

“MS hastalarındaki eğitim aktiviteleri bireysel olarak uyarlanmalı ve genellikle bozulma riskini en aza indirmek için düzenli dinlenme süreleriyle düşük ila orta şiddette bir seviyede başlamalıdır.”

Egzersizden yararlanma

Bir parkta yürüyen yaşlı bir çift.

Kalp rahatsızlığı riskini azaltmanın yanı sıra, MS varlığında fiziksel aktiviteyi arttıracak programlar, kısa ve uzun vadeli faydalar sağlayabilir.

MS’li bireylerde egzersiz eğitiminin faydaları arasında yorgunluk ve endişe, azaltılmış yürüme hızı ve kas tonusu ve arkadaşlıktaki artışlar sayılabilir.

Hedefli egzersiz programları iyileştirildi:

 • Daha fazla egzersiz yapmanın ekstra faydası ile yürüme yeteneği
 • Denge, düşmelerden kaynaklanan zararı da azaltır

MS’in bakış açısına egzersizin doğrudan faydası da olabilir. MS’te egzersiz eğitimini gözden geçiren araştırmacılar Robert Motl ve Brian Sandroff, egzersiz eğitimine katılan MS hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük oranda rapor edilen relaps oranının yüzde 27 olduğunu gösteren bir çalışmayı tanımlamaktadır.

Bazıları, egzersiz eğitiminin MS’de “hastalık değiştirici” bir etkiye sahip olabileceğini, ancak bunun için henüz çok az kanıt olduğunu kabul ettiğini belirtmiştir.

“Olsa da,” Motl ve Sandroff, “Bir rehabilitasyon biçimi olarak egzersiz eğitimi, bu hastalığın MS’li insanların yaşamları üzerindeki etkisini en aza indirmede büyük bir öneme sahiptir.”

TRMedBook