Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Proton tedavisi, bir tümörün tedavisi için iyi bir seçenek midir?

Proton tedavisi de denilen proton tedavisi, bir çeşit parçacık terapisidir. Proton ışınlarını kanser hücrelerinde büyük bir hassasiyetle yönetir.

Bugün mevcut olan en gelişmiş radyasyon terapisidir. Kanser hücrelerini yok eder, ancak geleneksel radyasyon terapisinin yaptığı kadar çevreleyen sağlıklı dokulara saldırmaz.

Proton terapisinde, yüksek enerjili X-ışınları yerine yüksek enerjili bir proton ışını, kanser hastalarına bir doz radyasyon tedavisi vermek için kullanılır.

Proton tedavisi nedir

Proton terapi odası
Roberts Proton Terapi Merkezi’nde olduğu gibi bir proton terapisi tedavi gantı, ulaşılması zor tümörlere kesin proton ışınları sağlar. Fotoğraf kredisi: Penn Medicine’nin Roberts Proton Terapi Merkezi ve Ed Cunicelli.

Proton tedavisi radyasyon tedavisine benzer, ancak daha hedefli bir yaklaşım sunar. Bu, tümör çevresindeki dokulara zarar verme riskinin standart radyasyondan daha düşük olduğu anlamına gelir.

Tedavi, göz, beyin ve omurilik gibi vücudun önemli kısımlarına yakın tümörleri içeren bazı özel kanserler için uygun kabul edilir.

Geleneksel radyasyon tedavisi ile, bu tür tümörler hayati çevre dokusuna (sinirler) zarar verme riski nedeniyle hedeflenemezler.

Proton tedavisi ayrıca aşağıdakileri etkileyen kanserleri tedavi etmek için de kullanılabilir:

  • merkezi sinir sistemi (CNS)
  • gözler
  • baş ve boyun
  • akciğerler, karaciğer veya prostat bezi
  • Sarkom olarak bilinen omurga ve pelvisin yumuşak dokuları
  • kanserli olmayan beyin tümörleri

Teksas Üniversitesi’ndeki MD Anderson Center, proton terapisini 196 tonluk kanser öldürücü bir makine olarak tanımlamakta ve hasta tümörlerini hedef alabilmekte ve bu arada hasta yakınının sağlıklı dokularını koruyarak yan etkileri en aza indirmektedir. Bu proton terapisidir. “

Proton tedavisinin daha iyi hedeflenmiş bir tedavi şekli olduğu söylense de, diğer ucuz terapilere kıyasla genel bir avantaj sağlayıp sağlamadığı konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır.

Standart radyasyon tedavisine karşı proton tedavisi

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’ne (ASCO) göre, proton terapisi, hedef alanın çevresindeki sağlıklı dokuya yüzde 60’a kadar daha az radyasyon verebilirken, tümörün kendisine daha yüksek bir doz verebilir.

Proton terapisinde, doktor, protonun enerjisinin çoğunu ne zaman ve nerede serbest bıraktığına tam olarak karar verebilir. Bu noktaya “Bragg zirvesi” denir. Bu, kanser hücrelerine maksimum hasar vermek ve yakındaki dokulara minimum zarar vermek anlamına gelir.

Standart radyasyon terapisinde, X-ışını ışınları hedeflerine, örneğin vücudun yüzeyine ve ötesine geçmeden önce yol boyunca enerji biriktirir. X-ışını ışını, tümörün ötesine devam ederek, enerji ve zarar veren dokuyu açığa çıkarır. Buna “çıkış dozu” denir.

Başka bir deyişle tedavi, hedeflenen kanser hücrelerine çarpar, fakat aynı zamanda, X-ışını ışını boyunca, tümörden önce ve sonra olanları da etkiler. Bu tedaviden sonra sağlık sorunlarına yol açabilir.

Proton terapisi ile, doktor standart radyasyon tedavisinden daha yüksek dozda radyasyon kullanabilir, ancak çevre doku ve hayati organları da koruyabilir.

Standart radyasyon dozunda, sağlıklı hücrelere verilen zararı en aza indirgemek için istenilen dozdan daha düşük bir doz kullanılmalıdır.

Proton-x-ışını radyoterapisi için doz profillerinin karşılaştırılması

Yukarıdaki diyagramdan görebileceğiniz gibi, proton ışını (mavi), tümöre çarpmadan önce daha az hasar verir ve neredeyse hiç de ötesinde değildir. Bununla birlikte, x-ışını ışını (kırmızı), tümör bölgesinden önce ve sonra radyasyonu daha yüksek seviyelerde derin dokuya yayar.

Proton tedavisi tümör şekline adapte

Tümörler tüm şekil, boyut ve konumlarda gelir ve her bireye özgüdür. Hastaya özel donanım ile, radyolog proton ışınını şekillendirebilir, şekli ne olursa olsun, tümör sınırları içinde grev yapar.

Tümör farklı yönlerden proton ışınlarıyla vurulabilir. Bu ayrıca çevre hücrelerdeki hasarın minimum düzeyde tutularak, genellikle radyasyon tedavisi ile ilişkili komplikasyon riskini azaltır.

Uygulamalar

Proton tedavisi tedavisinin seçilmesinin nedenleri iki geniş kategoriye ayrılabilir.

Daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulduğunda: Proton tedavisi, doz yükseltme olarak bilinen daha yüksek radyasyon dozlarına ihtiyaç duyan tümörler için kullanılır.

Doz artışının, bazı durumlarda, geleneksel radyoterapiden hastalara daha iyi sonuçlar sağladığı gösterilmiştir.

Başarılı olduğu durumlar şunlardır:

  • rezeke edilemeyen sarkomlar
  • uveal melanom (göz tümörleri, gözdeki tümörler)
  • paraspinal tümörler (spinal kolonun yanında kondrosarkom ve kordoma)

İstenmeyen yan etkileri azaltmak için: Proton terapisi, geleneksel tedavide olduğu gibi doz olsa bile, normal ve sağlıklı dokudaki hasarı sınırlandırarak istenmeyen yan etki riskini azaltabilir.

Bunun ne zaman yararlı olabileceğine dair örnekler arasında prostat kanseri ve prostatı, omurga, baş ve boyunu etkileyen kanserler bulunur.

Proton tedavisi özellikle çocukluk kanserlerini tedavi etmek için yararlıdır, çünkü kanser hücreleri büyüyen bir vücuttaki diğer hücrelere zarar vermeden hedeflenebilir. Geleneksel radyasyon tedavisi alan çocuklarda bodur büyüme riski daha yüksektir.

Proton tedavisi diğer tedavilerin yanında kullanılır

Ulusal Proton Terapisi Derneği’ne göre, proton terapisi “geleneksel radyasyon, kemoterapi ve / veya takip cerrahisi” ile birlikte kullanılabilir.

2014 yılında, onkologlardan oluşan bir ekip, nod radyoterapisini takiben erken evre Hodgkin lenfoma hastaları için proton tedavisinin “ek bir kazanç sağladığını” bildirmiştir.

İkincil kanser riski

Geleneksel radyasyon tedavisi ikincil kanserler geliştirme riski ile ilişkilidir.

2013 yılında, onkologlardan oluşan bir ekip, proton tedavisinin ve geleneksel radyasyon tedavisinin (konformal radyasyon terapisi) nöroblastoma olan hastalarda normal organlarda sekonder kanser riskini artırabileceğini belirlemek için yapılan bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

Nöroblastomlar, insan vücudunun farklı bölgelerinde bulunan olgunlaşmamış sinir hücrelerinden gelişen kanserlerdir. Genellikle adrenal bezlerin içinde ve yakınında ortaya çıkarlar.

Normal, sağlıklı organlarda gözlemlenen radyasyon dozlarının, geleneksel radyasyon tedavisi alanlara göre proton tedavisi alan hastalarda daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

Araştırmacılar, geleneksel radyasyon tedavisinin çoğu organda ikincil kanser riskini artırırken, proton tedavisinin riski azalttığı sonucuna varmışlardır.

Ne bekleyebileceğinizi

Prosedür bir simülasyon ile başlar.

Simülasyon

Tıp ekibi, genellikle bir radyasyon onkoloğu ve bir radyasyon terapisi hemşiresi, tedavi devam ederken vücudu tutan bir cihazla kişiyi yapmaya ve uydurmaya başlayacaktır.

Kullanılan cihaz tipi, tümörün konumuna bağlıdır. Başı etkileyen kanserli kişiler, özel bir maskeye sahip olacaktır. Hedef alan vücut, bacak veya kol ise, bir beşik cihazı yapılır.

Tedavi için alanı haritalamak için bir MR veya CT taraması yapılacaktır. Takım, kirişin hedeflenmesi gereken cilt üzerindeki yeri işaretleyecektir.

Proton tedavisi genellikle simülasyondan sonra 10 güne kadar ortaya çıkar. Cilt üzerindeki işaretler yıkanmamalıdır.

tedavi

Siklotron
Siklotron protonları oluşturur ve hızlandırır. Görüntü Varian Medical Systems, Inc.’in izniyle. Tüm hakları saklıdır.

Birey, kişi etrafında dönen ve protonları direkt olarak tümöre işaret eden bir kızak olarak bilinen çörek şeklinde bir cihaza yerleştirilir.

Bir senkrotron veya siklotron, protonları yaratır ve hızlandırır. Protonlar daha sonra senkrotrondan çıkarılır ve mıknatıslar bunları kanser hücrelerine yönlendirir.

Foton terapisi devam ederken, radyasyon terapisti başka bir odada. Ancak, iki yönlü interkom ve kapalı devre televizyonu kullanarak hastayla görüşecekler ve konuşacaklar.

Tedavi genellikle 2 dakikadan fazla sürmez ve rahatsızlık olmamalıdır.

Bundan sonra, radyasyon terapisti odaya geri döner ve tedavi sırasında kişinin hala korunmasına yardımcı olan cihazı çıkarır.

Proton tedavisi ayaktan bir prosedürdür. Kanserin türüne bağlı olarak, tedaviler birkaç haftaya yayılabilir.

Yan etkiler oluşabilir, ancak X-ışını radyasyonunun yan etkileri ile karşılaştırıldığında hafif olacaktır. Tedavi edilen alanın çevresinde kızarıklık ve bazı (geçici) saç dökülmesi olabilir.

TRMedBook