Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Nükleer tıp nedir?

Radyasyon nükleer tıp ve radyolojide kullanılır. Nükleer tıpta, radyoizotoplar veya radyofarmasötikler olarak bilinen radyoaktif materyaller vücuda sokulur. Radyolojide, X-ışınları vücuda dışarıdan girer.

Nükleer Bilim ve Teknoloji Bilgisi Merkezi’ne göre, modern hastanelerde kullanılan tüm prosedürlerin yaklaşık üçte biri radyasyon veya radyoaktivite içerir. Sunulan prosedürler etkili, güvenli ve ağrısızdır ve anestezi gerektirmez.

Nükleer tıp tanısında

[radyolog]

Nükleer tıp, geniş bir yelpazedeki koşulları teşhis etmek için kullanılır.

Hasta teneffüs edecek, yutacak veya bir radyofarmasötik ile enjekte edilecektir. Bu radyoaktif bir malzemedir. Maddeyi aldıktan sonra, bir fotoğraf makinesi fotoğraf çekerken, hasta normal olarak bir masaya uzanacaktır.

Kamera, radyoaktif malzemenin yoğunlaştığı alana odaklanacak ve bu, doktorun ne tür bir problem olduğunu ve nerede olduğunu gösterecektir.

Görüntüleme teknikleri, positon emisyon tomografisi (PET) ve tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT) içerir.

PET ve SPECT taramaları, bir vücut organının nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilir.

Bu tip görüntüleme özellikle tiroid hastalığının, safra kesesi hastalığının, kalp rahatsızlıklarının ve kanserin teşhisinde yararlıdır. Alzheimer hastalığının ve diğer bunama ve beyin hastalıklarının teşhis edilmesine de yardımcı olabilir.

Geçmişte, iç problemleri teşhis etmek çoğu zaman ameliyat gerektiriyordu, ancak nükleer tıp bunu gereksiz kılıyor.

Tanıdan sonra ve tedavi başladığında, PET ve SPECT tedavinin ne kadar iyi çalıştığını gösterebilir.

PET ve SPECT ayrıca psikiyatrik durumlara, nörolojik bozukluklara ve bağımlılığa yeni bakış açıları sunmaktadır.

Nükleer tıpta yer alan diğer görüntüleme türleri arasında, farklı türdeki kanserlerin saptanmasında ve kan akışının vurgulanmasında faydalı olan hedefli moleküler ultrason; ve kanser ve metabolik bozuklukların tanısında rol alan manyetik rezonans sonografi.

Nükleer tıpta tedavide

[bir hastaya biraz hap atan bir doktorun çekim]

Radyoaktif teknikler de tedavide kullanılmaktadır. Nükleer görüntülemede kullanılan aynı ajanlar tedaviyi sağlamak için kullanılabilir. Radyofarmasötik yutulabilir, enjekte edilebilir veya solunabilir.

Bir örnek radyoaktif iyodindir (I-131). Tiroid kanseri ve hipertiroidizm veya aşırı aktif tiroid tedavisi için 50 yıldan uzun bir süredir kullanılmaktadır. Artık, bazı kanser türlerinden non-Hodgkin lenfoma ve kemik ağrısını tedavi etmek için de kullanılmaktadır.

İyot-131 (I-131) hedefli radyonüklid tedavisi (TRT), radyoaktif iyotu vücuda sokar. Tiroid hücreleri veya kanser hücreleri bu maddeyi emdikçe, onları öldürür. I-131 kapsül olarak veya sıvı formda verilebilir.

Gelecekte, sadece kanser hücrelerine eklenecek olan ilaç görüntüleme ajanlarına kemoterapinin yerleştirilmesi mümkün olabilir. Bu şekilde, kemoterapi sadece hedef hücreleri öldürür ve yakındaki sağlıklı dokuları öldürmez. Bu kemoterapinin bazı olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Radyoimmünoterapi (RIT), nükleer tıpı (radyasyon terapisi) immünoterapi ile birleştirir. İmmünoterapi, vücuttaki hücresel aktiviteyi taklit eden bir tedavidir. İki tür tedaviyi birleştirmek, nükleer tıbbın ihtiyacı olan hücrelere daha doğrudan hedeflenebileceği anlamına gelir.

Çeşitli radyonüklitler kullanılır. En yaygın olanı I-131 veya radyoaktif iyot tedavisi (RAI). Diğer seçenekler arasında farklı lenfoma tiplerini tedavi etmek için kullanılan 90Y-ibritumomab tiuxetan veya Zevalin bulunmaktadır. Lenfoma ve multipl miyelom tedavisinde 131-I-tositumomab veya Bexxar kullanılır.

Nanoteknoloji, ileri polimer kimyası, moleküler biyoloji ve biyomedikal mühendisliği uzmanları, ilaçları çevreleyen dokuları etkilemeden doğru yere ulaştırmanın yollarını araştırıyorlar.

Theranostics, nükleer tıp tekniklerini teşhis ve görüntüleme için tedaviye entegre eden bir yaklaşımdır. Peptidler gibi moleküler hedefleme vektörlerini radyonüklidler ile birleştirerek, aynı zamanda tedaviyi teşhis etmek ve sunmak için radyoaktif maddeyi hedef bölgeye yönlendirebilir.

Ne bekleyebileceğinizi

Nükleer tıp ile tanı veya tedaviye giden bir kişi, eğer hamilelik veya emziriyorsanız ya da hamileyseniz, sağlık çalışanını bilgilendirmelidir.

Nükleer görüntüleme

Hasta bir elbise giymek zorunda kalabilir veya kendi kıyafetlerini giyebilir, ancak takıları ve diğer metal bazlı aksesuarları çıkarmaları gerekecektir.

terapi

[Bayan merdiveninde bir çay ve natter sahibi]

Bir hastada I-131 ile tiroid tedavisi olduğunda, özel ekipman kullanılmaz.

Tek, hazırlanmış bir doz ağızdan alınacaktır. Bu tek seferlik bir tedavi.

Hasta tedavi günü gece yarısından sonra yememeli veya içmemelidir. Tedavi bir tiroid problemi içinse, doktor normal olarak tedaviden 3 ila 7 gün önce düzenli tiroid ilaçlarını almayı kesmelerini tavsiye eder.

Hasta dozdan sonra eve dönebilir veya hastanede bir gece kalmak zorunda kalabilir.

Bununla birlikte, vücut tüm radyoaktif iyodu absorbe etmeyeceği için, vücudu önümüzdeki 2 ila 5 gün içinde bırakmaya devam edecektir.

Birey, mümkün olduğunca diğer insanlarla ve özellikle bebekler ve hamile kadınlar ile temastan kaçınmalıdır.

Bu, çalışma dışı bırakılması anlamına gelebilir. Ayrıca kendi yemeklerini hazırlamalı, başka bir kişiyle uyumaktan kaçınmalı, tuvaleti kullandıktan sonra iki kez yıkamalı ve çamaşır ve çamaşırlarını ayrı yıkamalılar.

İyotun çoğu vücudu idrar yoluyla terk eder, ancak aynı zamanda gözyaşı, ter, tükürük, vajinal akıntı ve dışkı yoluyla atılır.

Kadınlara tedaviden 6 ila 12 ay sonra gebe kalmaktan kaçınmaları önerilir.

Tedaviden hemen sonra seyahat etmeyi planlayan herkes, havaalanlarındaki tarama makinelerinde radyoaktivite gösterebileceğinden, doktordan bir mektup almalıdır.

Nükleer tıpta güvenlik

Çok fazla radyasyon, organlara veya dokulara zarar verebilir veya kanser riskini artırabilir.

Bununla birlikte, tanı için kullanıldığında, radyasyona maruz kalma seviyesi, rutin bir göğüs röntgeni veya CT taraması sırasında alınan bir kişininkiyle aynıdır. Sonuç olarak, nükleer tıp ve görüntüleme prosedürleri non-invaziv ve nispeten güvenli olarak kabul edilir. Hastalıkların teşhis edilmesindeki etkinliği, faydaların normal olarak risklerden daha ağır basması anlamına gelir.

Nükleer tıp ile tedavi, daha büyük dozlarda radyoaktif madde içerir.

Örneğin, bir nükleer tıp akciğer taraması bir kişiyi 2 milisite (mSv) radyoaktiviteye maruz bırakırken, kanser tedavisi bir tümörün 50.000 mSv’ye maruz kalmasına neden olacaktır.

Bu ek doz hastayı etkileyebilir ve yan etkiler mümkündür.

Ancak, tedavi genellikle ölümcül hastalıkları hedeflediğinden, faydalar risklerden daha ağır basmaktadır.

Teknoloji ilerledikçe, bilim adamları tedavilerin tümöre veya hastalığa daha fazla yöneltilmesini ve bir bütün olarak kişiyi daha az etkilemesini umarlar.

Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hastaların güvenliğini sağlamak için nükleer tıp için radyoaktif materyallerin kullanımını yakından düzenlemektedir.

TRMedBook