Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Lösemi hapı kanser hücrelerini eritebilir

Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre, geçen yıl 23.620 ölümle birlikte, yaklaşık 48.610 yeni lösemi vakası vardı. Şimdi, yeni araştırmalar günde iki kez alınan bir hapın kan kanserini tedavi edilebilir bir hastalığa dönüştürebileceğini ve hastaların kemoterapiden kaçınmasına izin verebileceğini ileri sürmektedir.

New York’taki Weill Cornell Tıp Koleji’nden araştırmacılar tarafından yönetilen ekip, yetişkinler arasında hastalığın ikinci en yaygın formu olan kronik lenfositik lösemi (KLL) üzerine araştırmalarına odaklandı.

KLL, kemik iliği aşırı miktarda lenfosit oluşturduğunda ortaya çıkabilecek bir kan ve kemik iliği hastalığıdır – bir tür beyaz kan hücresi.

Bu lenfositler anormal hale gelir ve enfeksiyonu etkin bir şekilde durduramaz. Bu kan hücrelerinin artan sayısı ayrıca sağlıklı beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler için sınırlı oda bırakır. Bu anemi, enfeksiyon ve kolay kanamaya neden olabilir.

KLL genellikle kemoterapi ilaçları ile tedavi edilir. Her ne kadar hastaların çoğu bu ilaçlara yanıt verse de, araştırmacılar çoğu hastanın nüks ettiğini ve tedavilerin tekrarlanan döngülerine ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Her döngüde, gerileme süreleri azalmaya meyillidir. Araştırmacılar, sonuç olarak, hastaların genellikle tedaviye yanıt vermeyi bıraktıklarını ya da ciddi yan etkiler nedeniyle durmaya zorlandıklarını söylüyor.

Araştırmacılara göre, bu yan etkiler, kemoterapi ilacının sağlıklı hücreler ve kanser hücreleri arasında ayrım yapamamasının bir sonucudur.

Bu düşünceyle, araştırma ekibi alternatif bir tedavi bulmaya başladı.

Idelalsib için ‘Olağanüstü’ sonuçlar

Yayınlanan çalışmalarında, araştırmacılar kemoterapiye giremeyen 220 KLL hastası üzerinde iki hedefe yönelik ilacın – kanser hücrelerine sağlıklı hücrelere zarar verebilecek ilaçların – kombinasyonunu test ettiler.

Kombinasyon tedavileri:

  • Rituximab ve idelalsib veya
  • Rituximab ve bir plasebo hapı.

Araştırmacılar rituximab ve plasebo hapı alan grupla karşılaştırıldığında rituximab ve idelalsib alan hastaların daha uzun bir süre hastalık progresyonundan kaçındıklarını bulmuşlardır.

Tedaviden 6 ay sonra hastalar izlenirken, rituximab ve idelalsib ile tedavi gören hastaların% 93’ü hastalık progresyonu geçirmemiş, rituximab ve plasebo ile tedavi edilen hastaların% 46’sı hastalığa yakalanmıştır.

Ayrıca, araştırmacılar hastaların% 81’inin rituximab ve idelalsib ile tedaviye yanıt verdiğini, sadece% 13’ünün rituximab ve plasebo ile tedaviye yanıt verdiğini bulmuşlardır.

Çalışmanın başlangıcından 1 yıl sonra rituximab ve idelalsib ile tedavi edilen hastaların% 92’si hala yaşamaktaydı ve rituximab ve plasebo hastalarının% 80’ine karşılık geliyordu.

Araştırma ekibi, rituximab ve idelalsib kombinasyonunun, hastaların tüm hastalara tedaviyi reçetelemesi için erken dönemde durdurulduğunu kanıtladı.

Bulgular hakkında yorum yapan Weill Cornell Tıp Koleji’nden Dr. Richard Furman ve araştırmanın baş araştırmacısı şunları söylüyor:

“İdelalisib kullanan hastalarda inanılmaz yanıtlar gördük. Kanser hızla erirdi. Bu tür yanıtlar kemoterapiye cevap vermeyen hastalarda bile görüldü.”

Furman, kemoterapiye dirençli hastaların tedavi etmek için en zor hasta olma eğiliminde olduklarını belirtmektedir. Ancak, bu hastaların bile 1 hafta içinde tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.

‘Bu ilaçlar hastaların hayatlarını değiştirecek’

Bu yeni bulgular, ekibin geçen yıl yürüttüğü bir faz II klinik denemesinden yola çıkarak, ibrutinib’in – aynı zamanda hedefe yönelik bir kanser ilacının – manto hücresi lenfoma karşı etkili olduğunu buldu. Bu nadir görülen bir lösemi formudur.

Furman, hastalar için ilk tedavi seçeneği olarak ibrutinib kullanıyor ve kemoterapiyi tamamen önlemelerini sağlıyor.

Geçmişteki araştırmalarıyla birlikte bu son bulguların, ibrutinib ve idelalisib’in lösemi için tercih edilen tedavi seçeneği olarak kemoterapiyi geçebileceğini öne sürüyor.

O ekler:

“Bu ilaçlar birçok hastanın hayatını değiştirecek. Kemoterapinin uzun süreli toksisiteleri göz önüne alındığında, kemik iliği yetmezliğine, enfeksiyonlara ve ölüme neden olan bu tedaviyi tedavi algoritmasında öne çıkarmak ve tüm hastalara sunabilmek bir sonraki adımdır. “

Yakın zamanda bir enfeksiyonla savaşan hücresel sürecin çocukluk çağı lösemisinin bir nedeni olabileceğini gösteren bir çalışmada bildirilmiştir.

TRMedBook