Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Kadınlarda Yaygın Olarak Böbrek Taşları İle İlgili Enfeksiyonlar

Her ne kadar böbrek taşları ve idrar yolundaki diğer engeller erkeklerde daha sık görünse de, kadınların bu duruma bağlı enfeksiyonların gelişme olasılığı iki kat daha fazladır.

2011’den yapılan araştırmalar, sigara ve içki dahil olmak üzere kötü alışkanlıkların artmasına bağlı olarak, böbrek taşı gelişen kadınların sayısında dramatik bir artış göstermiştir. Bir başka rapor, buzlu çay içmenin, böbrek taşlarının oluşumuna yol açan önemli kimyasallardan biri olan yüksek oksalat konsantrasyonu nedeniyle ağrılı böbrek taşlarına yol açabileceğini gösterdi.

Henry Ford Hastanesi’nde uzman bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma, ürolityazisin (böbrek ve idrar yolundaki taşların) etkileri için iki kritik tedaviden birini takiben, önemli oranda daha yüksek komplikasyon yüzdeleri buldu.

Avrupa Ürolojisi dergisinde yayınlanan sonuçlar, kadınların ürolitiyazis hastalığına yakalandıklarında enfeksiyona karşı daha savunmasız olduklarını göstermiştir. Ayrıca sepsis (bir enfeksiyon olarak başlayan vücut boyunca potansiyel olarak ölümcül şişlik) dahil olmak üzere enfeksiyon prevalansının artmakta olduğunu gösterdi.

Öte yandan, ilişkili ölümlerin yüzdesi sabit kalmaktadır. Bilim adamları bunun “sepsis ve kritik hastalığın yönetiminde geniş çaplı iyileşme” nedeniyle olduğuna inanıyorlar.

Henry Ford’un Vattikuti Üroloji Enstitüsü’nün önde gelen yazarı ve Üroloji Asistanı Jesse Sammon, şunları açıkladı:

“Araştırma çalışması, ürolitiyazis ile ilişkili enfeksiyon oranının bilinmemesi ve bunun tedavisi için en iyi yöntem hakkında kanıt olmadığı için gerçekleştirildi.”
1999-2009 yılları arasında enfekte olmuş ürolitiazis ile hastaneye yatırılan yaklaşık 400.000 erişkin hastanın verileri toplandı ve daha sonra analiz edildi, ABD’deki en büyük tüm-ödeme yapan yatarak tedavi veri tabanı olan Ulusal Çapta Hastane Örneğinden, konuların ne sıklıkta tedavi edildiği iki yöntem:

  • retrograd üreteral kateterizasyon (RUC) – tıkalı idrarı drene eder ve üreterin içinden bir kateter yerleştirerek böbrek üzerindeki basıncı azaltır
  • Perkütan nefrostomi (PCN) – Hastanın sırt ve böbrek cerrahi alet kullanılarak delinir

On yıllık analizden sonra, kadınlarda enfekte olmuş ürolityazis prevalansında 100,000, 15, 27,6 ve erkeklerde artış, 100,000’de 7.7, 12.1’e yükseldi.

İlişkili sepsis, ürolitiazis hastalarının% 6,9’undan% 8.5’e çıkmış ve şiddetli sepsis% 1.7’den% 3.2’ye çıkmıştır.

Her ne kadar artmış sepsis, ağır sepsis ve uzun süreli hastanede kalış süreleri PCN ile ilişkili bulunsa da, ekip karşılaştırma için gerekli olan önemli değişkenlerin henüz araştırılmamış olduğunu belirtmiştir.

Araştırmacılar, gelecekteki tedavi stratejilerine rehberlik edebilecek varsayımların spekülatif olacağını belirterek, “daha fazla çalışma için acil ihtiyacı ortaya koyduğunu” açıkladı.

Sarah Glynn tarafından yazıldı.

TRMedBook