Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Hepatit C Vitamin B12 ile Tedavi Edilebilir

Gut dergisinde internette yayınlanan ilk araştırmalar, standart HCV tedavisi alan kronik hepatit C’li hastaların B12 vitamini takviyeleri alarak önemli ölçüde fayda sağlayabileceğini öne sürmektedir.

Araştırmacılara göre, standart tedaviye B12 vitamini takviyeleri eklemek, vücudun virüsle savaşma yeteneğini artırabilir.

Çalışmanın sonuçları, enfeksiyonun etkili bir şekilde tedavi edilmesi güç olan hastalarda etkilerin özellikle güçlü olduğunu göstermiştir.

Hepatit C’li bireylerin yaklaşık% 60 ila% 80’i kronik hepatit geliştirir ve yaklaşık üçte biri siroz ve terminal karaciğer hastalığı geliştirir. Interferonun standart tedavisi (peg IFN) ve ribavarin, hastalıktan etkilenen bireylerin yaklaşık% 50’sinde veya tedavi durdurulduktan sonra enfeksiyonun geri dönüşünde virüsü temizlemez.

Genotip 1, ABD’de en yaygın görülen Hepatit C genotipidir ve tedavi edilmesi en zor olanıdır. Genotip 2 ve 3 olan hastalar, genotip 1 olan hastalardan alfa interferon ya da alfa interferon ve ribavirin kombinasyonu ile tedaviye yanıt vermekten yaklaşık üç kat daha fazladır.

Karaciğer vücudun B12 vitamini için ana depolama merkezidir, ancak bu kapasite hepatit C gibi hastalıklar tarafından bozulmaktadır. Sonuç olarak, araştırmacılar standart tedaviye B12 vitamini takviyeleri eklemenin bir fark yaratıp yaratmayacağını belirlemeye karar verdiler.

Araştırmacılar çalışmaya katılmak için HCV’li 94 hastayı kaydetmiştir. Daha sonra ekip rastgele olarak 24-48 hafta arasında her dört haftada bir B12 vitaminine (5.000 ug) ek olarak standart tedavi veya standart tedaviyi almak için hastaları tahsis etti.

4 hafta sonra araştırmacılar, vücudun virüsü ne kadar etkili bir şekilde temizlediğini (hızlı viral yanıt) değerlendirdi. Bu değerlendirme tedavi sonunda 12 haftada (erken viral yanıt) ve tedaviyi durdurduktan 24 hafta sonra tekrar tekrar verildi (sürekli viral yanıt).

Her iki grup arasında dört haftada herhangi bir farklılık gözlenmemesine rağmen, araştırmacılar tedaviyi durdurduktan 24 hafta sonra diğer tüm zaman noktalarında önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Ayrıca, tip 1 suşunu taşıyan hastaların tip 2 veya 3 suşunu taşıyan hastalara göre anlamlı derecede daha iyi olduğunu bulmuşlardır.

Araştırmadan elde edilen bulgular, standart tedaviye B12 vitamini takviyelerinin eklenmesi, kalıcı viral yanıt oranını% 34 artırdı.

Araştırmacılar, standart tedaviye B12 vitamini eklemenin özellikle yeni tip antiviral ilaçlara güvenli ve ucuz bir alternatif olduğunu, özellikle de tip 1 suşunu taşıyan hastalar için olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar şöyle diyor: “Bu strateji, kısıtlı ekonomik araçlara bağlı olarak, yeni nesil antiviral tedavilerin rutin pratikte verilemediği ülkelerde özellikle yararlı olacaktır.”

Grace Rattue tarafından yazıldı.

TRMedBook