Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Hematidroz (terleme kanı): Nedenleri ve tedavileri


Mitoloji ve dini metinler, kan terleyen liderlerin ve kahramanların hikayeleriyle doludur. Bu fenomen sadece fantazi değil, aynı zamanda çok gerçek. Kanlı terlerin yanı sıra, insanlar hematidroz olarak bilinen bir durumda gözlerinden, burunlarından ve diğer mukoza zarlarından kanları akabilirler.

Çoğu çalışma, stres ve istemsiz sinir sistemi reaksiyonlarının hematidroz veya kanlı terlemeye neden olduğunu düşündürmektedir. Hematidroz da bazen hematohidrosis veya hemidrosis denir.

Hematidroz tıbbi bir durum değildir, bu nedenle tedavi altta yatan nedenin belirlenmesine odaklanır.

Hematidrozda hızlı gerçekler:

  • Hematidroz nadir görülmesi nedeniyle gizemli kalır.
  • Hematidroz o kadar nadirdir ki, üzerinde yapılan çalışmalar genellikle tek bir vakaya odaklanır.
  • Araştırma, kanlı terlemeye neden olan küçük kan damarlarının yoğun stres altında kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Stres, fiziksel, psikolojik veya her ikisi olabilir.
  • Tedavi altta yatan nedene bağlıdır.

Hematidroz ne kadar nadirdir?

Terli bir insan.

Hermatidrosis son derece nadirdir, bu da doktorların durumu araştırmasını zorlaştırır.

Durum her bireyde farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu, doktorların net prognoz sunmasını ya da hangi tedavilerin en etkili olduğunu test etmesini zorlaştırır.

2013 yılında yayınlanan bir vaka çalışması, hematidrozlu 18 yaşında bir kadın hakkında veri topladı. 6 ay boyunca, alın, göz, el, göbek ve tırnaklardan kanama yaşadı. Tüm laboratuvar ve diğer testler normaldi, ancak kanama sıklığı zamanla arttı.

Hastanede yatan kadın, 30 farklı kanama atak yaşadı. Doktorlar kanamanın nedenini asla teşhis edemediler ya da tedavi edemediler, ancak tanısından 20 ay sonra kanama büyük ölçüde azaldı.

Hematidrozun sebebi nedir?

Hematidroz (kan ter).

Küçük kan damarları yırtıldığında kanama meydana gelir. Ter bezleri ve mukoza zarları dahil olmak üzere bazı kan damarları, cildin yüzeyine daha yakındır. Bu onları parçalama olasılığını artırıyor. Ayrıca, hematidrozun neden burun, alnı ve vücudun ter bezleri veya mukoza zarlarının yakınında bulunan diğer kısımlarında daha yaygın olduğunu da açıklıyor.

Fiziksel ve psikolojik streslerin duruma neden olduğundan şüpheleniliyor. Bu teori, dini figürlerle ilgili raporların neden genellikle kanlı ter hikayelerini vurguladığını açıklayabilir. Örneğin İncil’deki mitolojide İsa, çarmıha gerilmesi ve ölüm beklentisiyle dua ederken kanı terliyor. Görünüşe göre bu mucizevi olay, kan damarlarının yırtılmasına neden olan yoğun stresden biraz daha fazla olabilir.

Stres büyük olasılıkla bir rol oynasa da, bu fenomeni tam olarak açıklayamaz. Son yıllarda stres, anksiyete bozuklukları ve diğer ruhsal sağlık durumları artmış, ancak hematidroz gelişmemiştir. Bu, diğer anormalliklerin rol oynayabileceğini göstermektedir.

Hematidroz öyküsü olan kişilerde dermiste, dış tabakanın altındaki deri tabakasında bozukluklar olabilir. Bu hipotetik cilt kusuru, kanın birikmesine olanak sağlayarak kanın terlemesini mümkün kılabilir.

Ancak, tüm kanlı ter vakaları, fiziksel veya duygusal strese atfedilemez. 2013 vaka çalışması, hematidrozlu 12 yaşındaki bir kızın hikayesini anlatıyor. Kızın kanama bozukluğu yoktu, görünürde başka bir sağlık sorunu yoktu ve psikolojik sorunlar ya da stres öyküsü yoktu. Her kanama atak 10-15 dakika sürdü ve kızı kızdırmıyor gibi gözüküyordu.

Doktorlar, istemsiz sinir sisteminin bazı işlevlerini engelleyen bir ilaç olan atropin ile tedavi ettiler. Zamanla semptomları azaldı ve başka bir tedavi almadı. Semptomlarının altında yatan sebep bir sırdır.

Doktorların hematidroz için altta yatan bir neden bulamaması yaygındır. Diğer bazı çalışmalar, sinir sistemi sorunlarının hematidrozda rol oynayabildiğini bulmuştur.

Hematidroz tedavisi