Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Glioblastoma: Bu ölümcül beyin tümörü için yeni bir tedavi mi?

Yeni bir araştırma, bu yaşamı tehdit eden beyin tümörünün büyümesini durdurmak için bir yol belirledikten sonra glioblastoma hastaları için yeni bir tedavi umudu getiriyor.

beyin tümörünü gösteren bir örnek

Boston’daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim adamları, PRMT5 olarak adlandırılan spesifik bir proteinin, glioblastoma tümörlerinin büyümesini yönlendirdiği mekanizmayı tanımlamışlardır.

Dahası, bu mekanizmayı mevcut bir ilaç sınıfı ile bloke ederek, farelerde glioblastoma tümör büyümesini durdurabildiler.

Araştırma sırasında MIT’de doktora sonrası öğrenim gören araştırma lideri Christian Braun ve meslektaşları son zamanlarda dergide bulgularını yayınladılar.

Glioblastoma – aynı zamanda glioblastoma multiforme olarak da adlandırılır – astrositler olarak adlandırılan yıldız şekilli gliyal hücrelerden oluşan bir tür malign beyin tümörüdür.

Amerikan Beyin Tümörü Derneği’ne göre, bu yıl ABD’de yaklaşık 80.000 yeni primer beyin tümörü tanısı konması bekleniyor. Bunlardan glioblastoma yaklaşık yüzde 14,9’luk bir paya sahip olacaktır.

Glioblastomlar en yaygın beyin tümörü olmasa da, en ölümcül olanlardır; Bir hasta kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilirse, median sağkalım glioblastom tanısından sadece 14.6 ay sonra gerçekleşir.

Gibi, glioblastoma önlemek ve tedavi etmek için yeni tedavileri belirlemek için umutsuz bir ihtiyaç vardır. Braun ve meslektaşları çalışma bulgularının bu hedefe ulaşmada yardımcı olabileceğine inanırlar.

PRMT5 ve gen ekleme

Önceki araştırmalarda, MIT’de Biyoloji Bölümü’nden çalışan Braun ve meslektaşı Monica Stanciu, PRMT5’i glioblastoma tümörlerinin olası bir sürücüsü olarak tanımladı, ancak proteinin bunu yaptığı kesin mekanizmalar belirsizdi.

Bulgular, PRMT5’in, glioblastomaların büyümesini hızlandıran benzersiz bir “gen yapıştırma” formunda yer alabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar gen ekleme işleminin, intron adı verilen mesajcı RNA (mRNA) bölümlerinin mRNA ipliklerinden “kesilmiş” olduğu ve genetik bilginin mRNA’ya taşınmasından sonra artık ihtiyaç duyulmadığı bir süreç olduğunu açıklamaktadır.

Daha sonraki araştırmalar, yaklaşık bir ila üç “alıkonan intronun” insan mRNA ipliklerinin yaklaşık% 10 ila 15’inde kaldığını ve bu kalan intronların mRNA moleküllerinin hücre çekirdeğinden ayrılmasını engellediğini ortaya çıkardı.

Almanya’da Münih’teki Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde bulunan Braun, “Bu iplerin temel olarak bir mRNA rezervuarı olduğunu düşünüyoruz” diyor. “Çekirdekte oturan bu verimsiz izoformlar var ve onları çevrilmekten koruyan tek şey bu intron.”

Son çalışmasında, hipotez olarak, araştırmacılar PRMT5’in benzersiz gen ekleme işleminde çok önemli bir rol oynadığını bulmuşlardır; Beyin sapı hücrelerinin, hücre çoğalması veya büyümesi ve bölünmesi ile ilgili genlerin etkili bir şekilde eklenmesi ve daha iyi ifadesini sağlamak için kullandıkları yüksek seviyelerde PRMT5’e sahip olduklarını ileri sürerler.

David H. Koch Entegre Enstitüsü’nün yazarı Jacqueline Lees, “Hücreler olgun hallerine doğru ilerledikçe, PRMT5 seviyeleri düşüyor, gözaltındaki intron seviyeleri yükseliyor ve proliferasyonla ilişkili haberci RNA’lar çekirdeğe yapışıyor.” MIT’de Kanser Araştırması.

Bunlar, kanserli beyin hücrelerinde PRMT5 seviyelerinin bir kez daha arttığını ve bunun sonucunda, benzersiz gen ekleme işlemini aktive ettiğini ve kanser hücrelerini kontrolden çıkmaya teşvik ettiğini açıklar.

Farelerde glioblastoma büyümesinin durdurulması

Araştırmacılar bulgularını insan glioblastoma hücrelerinde de doğruladılar. PRMT5 proteini üretimini engelleyen PRMT5’i tümör hücrelerinde inhibe ettiğinde, hücre büyümesinin ve bölünmesinin durduğunu bulmuşlardır.

Araştırmacılar ayrıca, fare modellerinde glioblastoma tümörlerinin büyümelerini PRMT5 inhibitörleri ile tedavi ederek durdurabildiler.

Araştırmanın içinde yer almayan New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Ömer Abdel-Wahab ekibin bulgularına yorum yaparak, “PRMT5’in birçok rolü var ve şimdiye kadar ne olduğu belli değildi. Kansere katkıları için gerçekten önemli olan yoldur. “

“Buldukları şey,” diye ekliyor, “önemli katkılardan biri, bu RNA ekleme mekanizmasındadır ve ayrıca, RNA yapıştırma kesintiye uğradığında, bu anahtar yolun devre dışı kalmasıdır”.

Ek olarak, araştırmacı, araştırmacıların PRMT5 inhibitörleri ile tedaviye iyi yanıt verebilecek hastaları belirlemek için kullanılabileceğini söyledikleri bir biyobelirteç tanımlamıştır.

Bu çalışma sadece glioblastomanın altta yatan nedenlerine ışık tutmakla kalmayıp, aynı zamanda bu ölümcül kanser için yeni önleme ve tedavi stratejilerine de kapı açabilir.

TRMedBook