Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Epilepsili hastalarda stres nasıl nöbetler artırır

Stresin, epilepsili hastalarda nöbetlerin sıklığını ve şiddetini arttırabileceği iyi bilinmektedir. Şimdi, araştırmacılar bunun neden olduğuna ışık tutuyorlar ve bunu durdurmanın bir yolunu bile bulmuş olabilirler.

[yıldırım cıvatalarıyla insan beyni]

Dergide yayınlanan araştırmacılar, epilepsinin beyinin, nöbetlere neden olmak için strese nasıl tepki vereceğini değiştirdiğini ortaya koydu.

Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivitenin ani yükselmesi olan tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir hastalıktır.

Epilepsi Vakfı’na göre, ABD’de yaklaşık 1.3-2.8 milyon insan epilepsiye sahip. Her yıl, her 100.000 Amerikalıda yaklaşık 48 kişi bu durumu geliştirir.

Stres ve anksiyete, epilepsili kişilerde nöbetler için iyi bilinen tetikleyicilerdir ve çalışmalar stresi azaltmanın, bu durumdakiler için nöbet riskini azaltabildiğini göstermiştir.

Nörologlar, epilepsi hastalarının stresle ilişkili nöbetlerden kaçınmanın bir yolu olarak stresli durumlardan kaçınmasını tavsiye etse de, terapötik bir alternatife duyulan ihtiyacı vurgulamak her zaman mümkün değildir.

Ancak, bilim insanlarının stresin nasıl nöbetlere neden olduğu konusunda net olmadığı için, böyle bir tedavinin bulunması zor olmuştur.

Şimdi, Kanada’daki Western Ontario Üniversitesi’nden Ph.D. Michael O. Poulter ve meslektaşları, bu ihtiyacı karşılamaya bir adım daha yaklaşmış olabileceklerini düşünüyorlar.

Piriform kortekste artmış aktivitenin neden olduğu stres kaynaklı nöbetler

Araştırmacılar, araştırdıkları için epilepsisi olan ve olmayan sıçanların beyinlerinde kortikotropin salgılama faktörünün (CRF) aktivitesini analiz etmeye odaklandılar.

CRF, sinir hücresi arasında iletişimi sağlayan ve strese davranışsal tepkiyi düzenleyen bir kimyasal olan bir nörotransmiterdir.

Araştırmacılar, CRF’nin epilepsili insanlarda nöbetlerin bilindiği beynin bir bölgesi olan kemirgenlerin piriform korteksini nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Epilepsi olmayan sıçanlar arasında, araştırmacılar CRF’nin beynin piriform korteksindeki aktiviteyi azalttığını bulmuşlardır. Bununla birlikte, epilepsili sıçanlar arasında, CRF’nin piriform kortekste zıt, artan aktivitesi olduğunu bulmuşlardır.

Poulter, “Epileptik beyin üzerinde CRF kullandığımızda, etkinin polaritesi tersine döndü; piriform korteksin heyecan vermesini engellemeye gitti,” diye açıklıyor Poulter. “Bu noktada heyecanlandık ve bunun neden olduğunu tam olarak araştırmaya karar verdik.”

Daha fazla araştırmada, ekip, CRF’nin epilepsili sıçanların beyinlerinde nöronal sinyallemeyi değiştirdiğini buldu.

Spesifik olarak, CRF’nin, nöbet oluşumunu arttırmak için piriform kortekste sinir hücreleri arasındaki iletişimi değiştiren G protein sinyal protein tip 2 (RGS2) regülatörü olarak adlandırılan bir proteini aktive ettiğini bulmuşlardır.

Araştırmacılar, bulgularının, CRF’yi bloke ederek epilepsi hastalarında strese bağlı nöbetlerin önlenmesinin mümkün olabileceğini gösterdiğini ileri sürüyorlar.

“Epilepsi hastalarını tedavi etmek için bu fırsattan dolayı çok heyecanlıyız.”

Michael O. Poulter, Ph.D.

Dahası, araştırmacılar bulgularının depresyon ve şizofreni gibi diğer nörolojik hastalıklar için de etkileri olabileceğini söylüyorlar; Bu koşullar, semptomların şiddetini arttıran nörokimyasal süreçleri tetikleyebilir.

Esrarın bir türevinin çocukluk çağı epilepsisine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

TRMedBook