Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Doğumdan sonra en az 12 hafta boyunca kadınlarda artmış kan pıhtılaşması riski

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kadınların doğumdan sonra 6 haftaya kadar kan pıhtılaşması riski artmaktadır. Ancak yeni bir araştırma, bir pıhtılaşma riskinin, bir bebeği teslim ettikten sonra en az 12 hafta boyunca normalden daha yüksek olduğunu göstermektedir.

New York’taki Nöroloji Bölümü’nden Dr. Hooman Kamel ve New York’ta Weill Cornell Tıp Koleji’nin Beyin ve Zihin Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma ekibi, Amerikan İnme Derneği’nin Uluslararası İnme Konferansı 2014’teki çalışma bulgularını sundu.

Ayrıca pıhtılaşma olarak bilinen kan pıhtılaşması, bir kan damarı yaralandığında aşırı kanamayı durduran bir süreçtir. Trombositler olarak adlandırılan kan hücreleri, hasar bölgesi üzerinde bir pıhtı oluşturmak için kan plazmasındaki proteinlerle çalışır.

Yaralanma iyileştikten sonra vücut genellikle kan pıhtısını çözer. Fakat bazen, doğal olarak çözünmeden kan damarlarının içinde pıhtılar oluşabilir. Bu durumda, pıhtıların arkasında kan birikerek şişlik ve ağrıya neden olabilir. Pıhtılar ayrıca kalbe giden kanın geri dönüşünü engelleyebilir, bu da kalp krizi ve felce neden olabilir.

Amerikan Hematoloji Derneği, kadınların hamilelik sırasında ve kısa bir süre sonra daha yüksek kan pıhtılaşması riski altında olduklarını belirtmektedir. Gebe kadınlar, bacakların derin venlerinde veya derin ven trombozu (DVT) olarak bilinen pelvik bölgede kan pıhtıları oluşturma eğilimindedirler.

Kan pıhtıları ayrıca pulmoner emboliye (PE) yol açabilir – bu durum, bir kan pıhtısının akciğerlerin ana arterini ayırdığı ve bloke ettiği bir durumdur.

Doğum sonrası kan pıhtı riski doğumdan sonraki 12 hafta boyunca artmıştır.

Araştırmada, araştırmacılar 2005 ve 2010 yılları arasında Kaliforniya’da bir hastanede doğum yapan 1.687.930 kadının verilerini analiz ettiler.

Bu kadınlardan 1.015 doğumdan sonra 1.5 yıl boyunca kan pıhtıları geçirdi. Bazı kadınlar pıhtıların sonucu olarak inme, kalp krizi, PE veya DVT geçirdiler.

Araştırmacılar, verileri kullanarak, doğumdan sonraki 0-6. Haftalarda, kadınlar için kan pıhtısı riskinin 10.8 kat daha yüksek olduğunu buldular. Kan pıhtısı riski hafta 7-12 haftalarında 2.2 kat, haftalar 13-18’de ise 1.4 kat daha yüksekti.

Araştırmacılar, 13-18. Haftalarda artan riskin “anlamlı olmadığını” ve 19-24. Haftalarda kan pıhtısı riskinin normale döndüğünü belirtiyorlar.

Araştırma ekibi, 10.000 kadından 1’inden azının, doğumdan 6 ila 12 hafta sonra gebeliğe bağlı bir kan pıhtılaşması geçirmesine rağmen, bu popülasyondaki kan pıhtılarının ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Kamel diyor ki:

“Nadiren de olsa, kan pıhtıları hamile ve doğum sonrası kadınlarda ciddi bir sakatlık ve ölüm nedenidir ve araştırma ekibimizin birçok üyesi genç kadınları bu komplikasyonlarla karşı karşıya bırakmıştır.

Klinisyenler, önceki pıhtıları olan veya yüksek trombozla ilgili semptomları olan postpartum hastalar gibi yüksek riskli doğum sonrası hastalara bakarken sonuçlarımızı düşünmelidir. “

Araştırmacılar, yakın zamanda doğum yapmış olan kadınların, göğüs ağrısı veya ağrı, tek bacakta şişlik veya ağrı, nefes almakta güçlük çekmeleri, ani şiddetli başağrısı veya ani görme, konuşma, denge veya ani kayıp yaşarlarsa tıbbi yardım almaları gerektiğini eklemektedir. Vücudun bir tarafındaki kuvvet.

Geçen yıl, in vitro fertilizasyonun (IVF) hamilelik sırasında kan pıhtılaşması riskini artırdığını ileri süren bir çalışma bildirilirken, daha yeni bir çalışma, kan pıhtılarını tespit edebilen bir idrar testini ayrıntılı olarak açıkladı.

TRMedBook