Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Bipolar Bozuklukta Mevsimsel Bir Biçimi Keşfetmek Semptomların Daha İyi Yönetim İçin Etkileri Olabilir

Bipolar bozukluğu olanların, genellikle bipolar II olanların yaklaşık beşte biri, semptomlarını balmumuyla ve mevsimlere bağlı olarak bulmaktadır. Benito Mussolini en iyi örneklerden biriydi. İtalyan diktatörü Margarita Sarfati’nin biyografisinde şöyle yazdı: “Aylar boyunca sessiz kaldı. Ama sonra sap yükseldiğinde sıkıntılı mevsime (ilkbahar) geldi ve güçlü ve karanlık içgüdülerle aşıldı.” Mussolini okuyan Roma, İtalya’da bulunan Centro Lucio Bini’den Psikiyatrist Dr Athanasios Koukopoulos şöyle diyor: “İlkbahar-yaz yükseklerinde mevsimlik iki kutuplu desen, kolay zaferlere inanmasına neden oldu ve karın ağrılarından maskelenen kış çöküntüleri açıkça belgelendi 1938’den itibaren. ” (1)

Mevsimsel etkiler, özellikle ışık ve sıcaklık, genellikle unipolar depresyonlu kişilerde ruh halini de etkiler. Mevsimsel duygulanım depresyonu (SAD) günümüzde ışık tedavisine yatkın bir hastalıktır. Bipolar hastaların, mevsimselliğin tetiklediği bipolar semptomlarda daha derin bir değişiklikten dolayı, altta yatan bozukluğunun üstünde normal mevsimsel duygudurum varyasyonları yaşadıkları ölçüyü ölçmek zor olmuştur. Ancak, Toronto Üniversitesi’ndeki Dr. Karen Shin ve meslektaşları bu farkı ortaya çıkarmaya çalıştılar (2). Beş grup insanda mevsimsel etkilerin şiddetine bakmışlardır: psikopatolojisi olmayan normal kişiler, mevsimsel olmayan depresyona sahip olanlar, mevsimsel depresyona sahip olanlar, mevsimlik bipolar bozukluğu olanlar ve mevsimsel olmayan bipolar bozukluğu olanlar. Araştırmacılar Mevsimsel Model Değerlendirme Anketi’ni (SPAQ) kullanmışlar ve normal deneklerle mevsimsel bipolar bozukluğu olan kişiler arasında şiddetin yaklaşık üç katı bir fark bulmuşlardır. Son grup, en yüksek mevsimsel dalgalanma derecesini kaydetmiştir. Bununla birlikte, mevsimsel olmayan iki kutuplu grup bile, mevsimsel depresyona sahip insanlar kadar dalgalanma göstermiştir.

Bipolar yönetim için mevsimselliğin etkileri

Bipolar hasta ve psikiyatristlerin artık bir cevaba ihtiyacı olan soru, bipolar bozuklukta mevsimsel bir örüntüün bilgisinin klinik yönetimi etkilemek için kullanılabileceği olup olmadığıdır.

İspanya’daki Universitat Autonoma de Barselona’daki Jose Goikolea ve meslektaşları, kısa süre önce mevsimsel bir paternin hastaları uzun vadede nasıl etkilediğini görmek için 325 bipolar hastasının 10 yıllık izlemini yapmıştır (3). Çalışma, Mayıs 2007’de İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Bipolar Bozukluklar Uluslararası Toplantısı’nda sunulmuştur. Araştırmacılar, mevsimsel olarak etkilenen bipolar bozuklukla ilk kez başvuran 77 hastayı (% 23,7) tanımladı. Mevsimsel etkilere yatkınlıklarının yanı sıra, diğer bipolar hastalardan farklı olarak farklı değildi.

Çalışma, hafif ışık dalgalanmasına sahip bir alan olan Katalonya’da yapılmasına rağmen, araştırmacılar, bipolar II hastalarında mevsimsel paternin, depresif epizodların sıklığı olarak en fazla etkilenme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bipolar II hastaları, ABD’de Pittsburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen prospektif bir çalışmada, kuzey bölgelerinde daha mevsimlik etkilere maruz kalmıştır (4).

İspanyol çalışmasında mevsimsel olarak etkilenmiş olan hastaların depresyon ile başvurma ve baskın olarak depresif semptom epizodlarına yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (3). Aynı zamanda daha yüksek depresif atak sıklığı yaşadıkları ve hastalıklarına daha uzun bir seyir yaşadıkları ve daha çok manik veya psikotik atak geçirme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, intihar etmek ya da hastaneye yatmayı gerektirmek ya da yaşamın diğer yönleri açısından daha kötü bir sonuç göstermek için semptomlarına mevsimsel bir örüntü bulunmayan bipolar hastalardan daha fazla olmadılar. Bu açıdan erkek ve kadın hastalar arasında fark yoktu (3).

Goikolea, çalışmanın mevsimsel bir örüntü gösteren hastaların gelecekteki yönetimine etkileri olduğunu düşünüyor. “Hastalıkların mevsimsel bir örüntü gösterip göstermediğini bilmenin bir avantajı vardır çünkü hasta olma ihtimalinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz.” Öneren, bu durumun her ortamda etkili olduğu görülen depresyonu yönetmek için kullanılan terapinin duygudurum dengeleyici dozunun başlatılmasına yol açabileceğini öne sürdü.

“Doktorlar hastalandığında ne olacağını ve bakım ilaçlarını buna göre değiştirebileceğini” önerdi. Duygudurum dengeleme özellikleri olmayan bir profilaktik antidepresan daha az yardımcı olabilir.

Diğer araştırmacılar ayrıca, mevsimsel bilginin, çocuklarda ve ergenlerde bipolar hastalığın yönetiminde önemli etkileri olduğuna inanmaktadır. Örneğin, Demitri ve Janice Papolos şunları yazmaktadır: “Daha önce stabilize olmuş ilaçların seviyeleri, ışık / karanlık döngüsündeki değişim dönemleri kadar etkili olmayabilir (5). Bu mevsimsel savunmasızlık dönemlerinde tedavi stratejilerinin gözden geçirilmesi gerekebilir. ” Onlar öneriyor. “Bazı ilaçların dozlarının, ilacın özelliklerine ve mevsimsel semptom değişikliği paternine bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru ayarlanması gerekebilir.”

Mevsimsel doz ayarlamalarının bipolar bozuklukta klinik sonuçları etkileyip etkilemediğini kanıtlamak için henüz çalışmalar yapılmamıştır, ancak bu sorunun çok yakında ele alınacağı kesin değildir. Hipotez, mevsimsel doz ayarlaması daha fazla stabilite ve kontrol sağlayabiliyorsa, doğru olduğu kanıtlanırsa, bipolar hastaların önemli bir kısmı hastalıklarının yönetiminde önemli bir iyileşme bekleyebilirler.

Referanslar

1.Koukopoulos A. Bipolarite ve tarih: Benito Mussolini. Bipolar Bozukluklar 7. Uluslararası İnceleme 2007, p21.
2.Shin K ve diğ. Bipolar, unipolar ve kontrol bireylerinin toplum örneklemindeki mevsimsellik. J Affective Disord 2005; 86: 19-25.
3.Goikolea JM ve diğ. Bipolar bozuklukta mevsimsel paternin klinik ve prognostik etkileri: 325 hastanın 10 yıllık takibi. Bipolar Bozukluklar 7. Uluslararası İnceleme 2007, s.67.
4.Friedman E ve diğ. Bipolar bozuklukta klinik durumdaki mevsimsel değişiklikler: Bipolar Bozukluk (STEP-BD) hastaları için 1000 Sistematik Tedavi İyileştirme Programı’nda prospektif bir çalışma. Acta Psychiatr Scan 2006; 113: 510-517.
5.5. Papolos J ve Papolos DF. Mart çılgınlığı, Eylül slaytları: Erken başlangıçlı bipolar bozukluğun mevsimsel yönleri. Bipolar Çocuk Bülteni, cilt 20, Haziran 2006.

Yazan: Olwen Glynn Owen
Macline.co.uk şirketinde Olwen

Like this post? Please share to your friends: