Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Beyin Tarama Parkinson Hastalığı Kursu Tahmin Edebilir

Özel bir dopamin taşıyıcısı görüntüleme beyin taraması olan DaTscan, doktorların yeni teşhis edilen bir hastanın Parkinson hastalığının nasıl ilerleyeceğini tahmin etmelerine yardımcı olabilir, Rochester Üniversitesi’nden araştırmacılar, Hareket Bozuklukları dergisinde bildirdiler.

Yazarlar, bu beyin taramasının hangi Parkinson hastalarının ciddi hastalık riski taşıdığını belirleyebileceğini ve böylece doktorların semptomlarını daha iyi tedavi edebilmelerini ve tedavi edebildiklerini belirttiler.

Bazı uzmanlar fiziksel muayeneden sonra Parkinson tanısını doğrularken DaTscan’ı kullanıyorlar.

Bununla birlikte, DaTscan sadece tanıda belli bir ölçüde yardımcı olabilir. Parkinsonizme işaret edebilir, ancak doktorun klasik Parkinson hastalığı olan birçok benzer bozukluğu birbirinden ayırt etmesine yardımcı olamaz.

GE Healthcare, Haziran 2011’de DaTscan ™ (Ioflupane I 123 Enjeksiyon) kullanılabilirliğini açıkladı.

DaTscan kullanırken, hasta beyinde dopamin taşıyıcılarına bağlanan bir miktar radyoaktif kontrast madde ile enjekte edilir. Ardından, beyinde ne kadar kontrast madde olduğunu ve tam olarak nerede olduğunu ölçmek için bir tarayıcı kullanılır. Parkinson hastaları, dopamin taşıyıcıları ile daha az nörona sahiptir, bu nedenle, “sağlıklı” bireylere kıyasla, daha az radyoaktif ajan beyin taramalarında görülür.

Bernard Ravina, M.D., M.S.C.E. ve ekibi, DaTscan’ın Parkinson hastalığının uzun süreli ilerlemesini öngörmede kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için yola koyulmuştur. Henüz Parkinson tanısı almış 491 kişinin DaTscan görüntülerine baktılar – bunların hiçbiri henüz hastalığa yönelik standart ilaçlar üzerinde çalışmaya başlamıştı. Tüm hastalar, Parkinson Hastalığı Vakfı tarafından finanse edilen bir klinik çalışma olan PD’deki (LABS-PD) Boyuna ve Biyobelirteç Çalışmasına katılımcı olmuştur.

LABS-PD çalışması uzun dönemli bir çalışmadır, bu nedenle ekip, katılımcıların hemen hemen teşhis sonrasında alınan ve daha sonra 22 ay sonra yapılan yıllık sağlık değerlendirmelerinden elde edilen bilgilerle DaTscan sonuçlarını karşılaştırabilmiştir.

Bilim adamları, hastaların ilk beyin tarama sonuçları ile motor ve motor olmayan semptomlarının şiddeti arasında beş buçuk yıl sonra bir ilişki olduğunu belirttiler.

Aşağıda bulgularının önemli noktaları şunlardır:

 • Yeni teşhis edilen Parkinson hastalarında, 5.5 yıllık süre sonunda daha şiddetli semptomlar gösteren alt dopamin taşıyıcı seviyelerini gösteren beyin taramaları. Aşağıdaki alanlarda daha şiddetli semptomlar vardı:

  – motor ile ilgili sakatlık
  – düşen ve postural instabilite
  – Kognitif bozukluk
  – psikoz (örneğin halüsinasyonlar)
  – depresyon

 • En düşük dopamin taşıyıcı seviyelerine sahip olanlar, bilişsel olarak bozulma olasılığının üç katına çıkmıştır. Psikoz geliştirme riski, en yüksek dopamin düzeyine sahip olanlardan 12.9 kat daha fazlaydı.
 • İlk ve ikinci taramaları arasında dopamin düzeylerinde en dik düşüşü olan hastalar, en küçük azalmaya sahip hastalar ile karşılaştırıldığında, beş buçuk yıl sonra motor, davranışsal ve bilişsel sonuçları daha kötüdür. Araştırmacılar, ikinci taramanın ilk olarak semptom şiddetini tahmin etmede doğru olmadığını vurguladılar.

Parkinson hastalığı şiddetini tahmin etmek doktorlara ve hastalara nasıl yardımcı olur?

Parkinson, ilerleyici bir hastalıktır; Hastaların semptomları zaman içinde giderek kötüleşir. Bununla birlikte, bazıları diğerlerinden daha hızlı bir şekilde daha zayıflatıcı belirtiler geliştirirler. Şu anda, doktorlar bireysel bir hastanın klinik seyrini tahmin edememekte veya yeni teşhis edildiğinde bir kişinin hastalığının prognozunu yapamamaktadır.

İlk taramayla ilgili verilere bakarak tahminlerde bulunabilmek, doktorun önceden tahmin etmesini ve dolayısıyla ciddi semptomları erken tedavi etmesini sağlar. Özellikle bilişsel bozukluk, psikoz ve düşme gibi belirtiler.

Doktorlar bir hastalığın olası seyrini tahmin edebilirlerse, daha bilgilendirici klinik çalışmalar tasarlayabilirler, yazarlar ekledi. Gönüllüler, öngörülen hastalık progresyonlarına göre gruplara yerleştirilebilir.

Önceki çalışmalar DaTscan’ın Parkinson hastalığı teşhisi için kullanılabileceğini görmeye çalışmıştı. Bu çalışma, en zorlayıcı kanıtı sunmakta olup, bu tip beyin taraması, hem uzun dönem motor ve hem de motor olmayan ilerlemelerin Parkinson hastalığının ilerlemesini tahmin etmek için kullanılabilir.

Dr. Ravina, bu bulguların ileriki çalışmalarda doğrulanması gerektiğini söyledi çünkü DaTscan her zaman Parkinson’un kesin bir belirleyicisi değildir ve nörolojik muayeneyle korelasyon içinde yorumlanmalıdır. “Bu sonuçlar doğru olsa bile, tahminlerin yalnızca tahminler olduğunu değil, gerçekler olduğunu hatırlamak önemlidir. DaTscan sonuçları, bir kişinin ağır PD için daha fazla risk taşıdığını gösterse de, kişi bu olumsuz sonuçları asla deneyimleyemeyebilir. “

Christian Nordqvist tarafından yazıldı.

TRMedBook