Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: [email protected]

Amoksisilin kullanımı diyare ve pamukçuk ile bağlantılı

Araştırmacılar, ortak antibiyotiklerin amoksisilin ve amoksisilin-klavulanik asit almanın, pamukçuk olarak da bilinen diyare ve kandidiyaz semptomları ile sonuçlanabileceğini bulmuşlardır. Sadece bu değil, aynı zamanda bu olumsuz etkiler de az rapor edilebilir ve bu da reçetelerin yüksek oranda görülmesine neden olur.

Şişeden dökülen kapsüller.

Amoksisilin, penisilin grubu ilaçlara ait yaygın olarak kullanılan bir antibiyotiktir. Bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları için en sık reçete edilen antibiyotiktir ve sıklıkla klavulanik asit yanında reçete edilir.

Bununla birlikte, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotiklerin sağladığı faydalar marjinal olabilir. Antibiyotik direncinin yayılması ile ilgili artan endişeler arasında, hekimlerin bu ilaçları sadece faydaları ve zararları dikkatlice tarttıktan sonra reçete etmesi önemlidir.

“Antibiyotik direncinin temel nedeni antibiyotiklerin aşırı kullanımıdır ve bu nedenle bu yararlar zararlardan daha ağır basmadığında reçete edilmemelidir,” diyor çalışma yazarı Dr. Christopher Del Mar.

Araştırmacılar, yayınladıkları araştırma için, amoksisilin kullanımının potansiyel zararlarını değerlendirmek için kontrollü antibiyotiklerin risk ve faydalarını daha fazla bilgilendirmek amacıyla kontrollü çalışmaların gözden geçirilmesini gerçekleştirdi.

“İlk basamakta antibiyotik reçete yazmanın azaltılmasının bir yolu, bu ilaçların çok az sayıda yaygın enfeksiyon için ne kadar yardım ettiği ve konsültasyon sırasında ortak karar alma sürecini nasıl uygulayacağını açıklamaktır” diyor yazarlar.

Olumsuz etkiler bulundu ancak potansiyel olarak az rapor edildi

İncelemeye toplam 45 deneme dahil edildi. Bunlardan 27’i amoksisilin, 17’si amoksisilin-klavulanik asit ve bir tanesi de her iki ilacı içermiştir. Bu denemelerde toplam 10,519 katılımcı yer aldı. Bunlardan 4,280 kişiye amoksisilin, 1,005 amoksisilin-klavulanik asit ve 5,234’ü plasebo aldı.

Antibiyotikler, denemeler içinde bir dizi durum için (bazı örtüşmelerle birlikte) reçete edildi:

  • Birincil bakım -% 33 (15 çalışma)
  • Diş bakımı -% 20 (9 çalışma)
  • Tedavi -% 56 (25 çalışma)
  • Önleme -% 20 (20 çalışma).

Sistematik derlemelerinde araştırmacılar, amoksisilin alan neredeyse iki kat fazla kişinin plasebo alan katılımcılarla karşılaştırıldığında diyare olduğunu bulmuşlardır. İshal, amoksisilin-klavulanat alan katılımcılar arasında üç kattan fazladır. Kandidiyaz ve amoksisilin-klavulanik asit kullanımı arasında bir ilişki gözlemlenmiştir.

Bununla birlikte, bildirilen zararların sayısı, klinik anekdot deneyimi ve gözlemsel olarak türetilmiş verilerden sonra, beklenen yazarlardan daha azdı. Bu kaynaklar daha önce yaygın zararlar olarak döküntü ve gastrointestinal rahatsızlıklar bildirmişti.

Zararların kötü bildirildiği kabul edildi ve yazarların gerçek insidanslarının daha yüksek olabileceği sonucuna vardılar. Değerlendirilen çalışmalardan sadece 25 tanesi, “yazarlarının basitçe böyle bir bilgi toplamamış olmalarından ya da eğer yayınladıktan sonra yayınlayamadığından şüphe etmemize yol açmıştır” diye yazmışlardır.

Düşük raporlama, faydaları ve zararları dengeliyor

“Duruşmalardaki zararların rapor edilmesinin yetersiz kaldığı,” devam ettikleri “ve bu soruna değinilinceye kadar, az raporlamanın sistematik gözden geçirmeler ve kılavuzlar gibi diğer kanıt sentezlerine akacak olması.”

Del Mar, “Raporlamayan zararların önemli bir sonucu, faydaların dengesini ve amoksisilin’e zarar vermektir.” Diye ekliyor.

Yazarlar tarafından kabul edilen çalışmanın bir kısıtlılığı, değerlendirilen tüm denemelerin, birincil sonuçları olarak zarar vermektense, etkililiğin ölçülmüş olmasıdır. Yazarlar daha ileri çalışmalar yapıldığını, zararlar ve amoksisilin ile ilgili daha iyi tahminlerde bulunulduğunu umuyorlar.

Bu kısıtlamaya rağmen, yazarlar bulgularının, genel antibiyotiklerin yol açtığı potansiyel zararları tartışan klinisyenlere ve bunların solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde genel etkinlik eksikliğinden sorumlu olabileceğini düşünüyorlar. Çalışmanın sonuçları, hastalarından antibiyotik reçete etmek için baskı altında olan klinisyenler için özellikle yararlı olabilir.

İlgili bir yorumda, İngiltere’nin Ang Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Okulu’ndan Dr. Yoon Loke, hem hekimlerin hem de hastaların amoksisilin olası yan etkileri ile ilgili bilgi eksikliği konusunda ihtiyatlı olmaları gerektiğini belirtmektedir:

“Amoksisilin, uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır ve pek çok denemede zararlara dair verilerin eksik olması utanç verici görünmektedir. Bu ilaç için, klinisyenler ve hastalar, ‘yokluğun kanıtı’ ile aynı anlama gelmemelidir. Zarar. ‘

Son zamanlarda, 10 antibiyotik reçetesinde 1’i bulduğu 20 yıllık bir çalışmada, antibiyotik yetersizliklerinin sayısında bir artışı işaret ederek, enfeksiyonu tedavi edemediğini bildirmiştir.

Like this post? Please share to your friends: