Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Yaygın asit reflü ilacı mide kanseri riskini artırır

Asit reflü tedavisi için kullanılan proton pompa inhibitörleri, dünyada en sık reçete edilen ilaçlardan biridir. Fakat şimdi, yeni bir çalışma, uzun bir süre boyunca alındığında mide kanseri riskini artırabileceğini söylüyor.

Asit reflü mide

Küresel bazda, mide kanseri beşinci en yaygın kanser ve kanser ölümünün üçüncü önde gelen nedenidir.

insanlarda yaygın olarak bulunan ve mideyi kolonize eden bir bakteridir. Genelde hastalığa neden olmaz ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinde bulunur.

Bununla birlikte, mide ülserlerinin çoğuna neden olduğu ve mide veya mide kanseri için bilinen bir risk faktörü olduğu da gösterilmiştir.

Eradikasyon, mide kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır, ancak, bakteriler eradike olduğunda bile, bireylerin önemli bir kısmı hala mide kanseri geliştirmeye devam eder.

Neden böyle olduğu iyi anlaşılmamıştır. Son zamanlarda, Çin Hong Kong Üniversitesi Tıp Bölümünden bir araştırmacı ekibi bu soruna bir göz atmaya karar verdi. Özellikle ilgi çekici olan, yaygın asit reflü ilaçları olan proton pompa inhibitörleri (PPI’lar) idi.

Sonuçlar bu hafta dergide yayınlandı.

PPI ve mide kanseri

ÜFE’ler genellikle güvenli kabul edilir, ancak çok geniş çapta alındıkları için çok fazla araştırma yapılmıştır. Yeni çalışmanın yazarlarına göre, uzun süreli PPI kullanımı, “kemik kırığı, enfeksiyon, pnömoni, miyokardiyal enfarktüs ve hatta inme” gibi bir dizi hastalıkta rol oynamaktadır.

Ekip, ÜFE’lere odaklandı çünkü yakın zamandaki bir gözden geçirme ve meta-analiz, PPI’ların uzun süreli kullanımı ile mide kanseri riskinin artması arasında bir ilişki buldu.

Bununla birlikte, gözden geçirme ayrı ve bölünmez katılımcıları ayırmakta başarısız olmuş, bu da PPI’ların etkileşimde ana oyuncu olup olmadığını söylemeyi imkansız kılmıştır.

Yeni araştırmada, bilim adamları “uzun dönem PPI’ların rolüne odaklanarak tedavi gören bireyler arasında mide kanseri gelişme riskini belirlemeye” karar verdi.

PPI’ların rolünü ayırmak için, PPI kullanıcılarını, H2 reseptör antagonistleri (H2 blokerleri), midede asit üretimini azaltmak için kullanılan bir başka asit reflü ilacı kullanan insanlarla karşılaştırdılar.

Üçlü tedaviden sonra kanser riski

Çalışmada, hepsi üçlü tedavi ile tedavi edilen 63,397 yetişkin katılımcısı bulundu. Bu, 3 gün süren Üçlü terapiyi öldürmek için tasarlanmış bir ÜFE ve iki antibiyotik kombinasyonudur.

Her birey mide kanseri geliştirene kadar öldü, ya da çalışma sona erdi. Bu ortalama 7,5 yıl sürdü.

Çalışma boyunca, 3,271 kişi ortalama 3 yıl boyunca ÜFE’leri alırken, 21,729 H2 engelleyici aldı. Genel olarak 153 kişi, üçlü tedaviyi takiben mide kanserini geliştirdi.

Sonuçlar, PPI kullananların mide kanserine yakalanma riskini iki kattan fazla (2.44), H2 blokerlerinin ise artmış risk ile ilişkili olmadığını gösterdi.

ÜFE ile ilişkili risk artışının kullanım sıklığı ile eşleştiği görülmüştür: Uyuşturucuyu günlük olarak alan kişiler, bunları haftalık olarak alanlara kıyasla dört kattan fazladır (4.55).

Ayrıca, ilaçlar ne kadar uzun süre kullanıldıysa, mide kanseri gelişme riski de o kadar yüksekti. Örneğin, risk 1 yıldan fazla kullanımdan sonra, iki veya daha fazla yıl sonra altı kattan fazla ve 3 veya daha fazla yıl sonra sekiz kattan fazla sonra beş kat artmıştır.

Araştırmacılara göre, bu “eradikasyon tedavisinden sonra bile uzun süreli PPI kullanımının hala mide kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışmadır.”

Prof. Dr. W. K. Leung’la konuştu. Bu deneyin sonuçları PPI’lar ve mide kanseri arasında bir bağlantı olduğunu gösteren önceki çalışmalara nasıl katkıda bulunduğunu anlattı.

Daha önceki çalışmaların “en önemli gastrik kanserojen olan enfeksiyonun varlığıyla karıştırıldığını” açıkladı.

“Pek çok araştırmacı ayrıca, ÜDİ’lerin sürekli kullanımı olmasına rağmen eradikasyonun kanser riskini azaltabileceğine inanıyor.” Diye ekledi. “Bu bulgu, PPI’ların uzun süreli kullanımının eradikasyondan sonra hala mide kanseri riskini artırdığını ileri sürmek için güçlü kanıtlar sunmaktadır.”

Bir sonraki adımlar

Araştırma gözlemsel olmasına ve dolayısıyla sebep ve etkiyi kanıtlayamasa da, yazarlar bulgularına güvenmektedir. PPI’ların kullanımının güvenli olduğunu belirtiyorlar, ancak doktorların “başarılı bir şekilde ortadan kaldırılmasından sonra bile uzun süreli ÜFE’ler reçete ederken dikkatli olmaları gerektiğini” öne sürüyorlar.

Prof. Leung’a gelecekteki araştırma planlarını sorduk. “Öykünün diğer tarafına bakmayı planlıyoruz. PPI’ların potansiyel zararlı etkilerine bakmak yerine, peptik ülser kanaması olduğu için eradikasyon sonrası peptik ülser kanamasının önlenmesinde ne kadar etkili olduğunu araştırmayı planlıyoruz. ile ilgili başka bir önemli komplikasyon. “

Şu anda yoğunlaşan ÜFE’ler üzerindeki spot ışığı ile, bu ilişkinin daha da ileriye götürüleceğine şüphe yoktur.

Like this post? Please share to your friends: