Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Tip 2 diyabet bulaşabilir mi?

Bulgular ön bulsa da, yeni araştırmalar, tip 2 diyabetin “deli inek hastalığı” gibi prion bozukluklarına benzer bir şekilde aktarılabileceğini düşündürmektedir.

tip 2 diyabet kavramı

Tip 2 diyabet dünya çapında 420 milyondan fazla insanı etkilese de, nedenleri büyük ölçüde bilinmemektedir. Bununla birlikte, yeni bir çalışma, hastalığı sürdürebilecek yeni bir mekanizma ortaya çıkardı. Bu keşif, hem araştırma açısından hem de terapötik bakış açısından, tip 2 diyabet yaklaşım tarzımızı değiştirebilir.

Daha spesifik olarak, çalışma, tip 2 diyabetin, adacık amiloid polipeptid proteininin (IAPP) yanlış katlanması ile ortaya çıkma olasılığını araştırmaktadır.

Araştırma Houston’daki Teksas Sağlık Bilimleri Merkezi’nin bir parçası olan Houston, Teksas’taki McGovern Tıp Okulu’nda Claudio Soto tarafından yönetildi.

Yayınlanan bulgular, tip 2 diyabetin “prion hastalıkları” olarak bilinen bir grup bulaşıcı nörodejeneratif hastalıkla benzerlik gösterdiğini göstermektedir.

Bu tür hastalıkların örnekleri arasında, yaygın olarak “çılgın inek hastalığı” olarak bilinen sığır süngerimsi ensefalopatisi ya da bunun insan eşdeğeri Creutzfeldt-Jakob hastalığı bulunmaktadır.

Tip 2 diyabet IAPP

Önceki araştırmalar, tüm tip 2 diyabet hastalarının yüzde 80’ine kadar pankreasın adacıklarında IAPP birikimine sahip olduğunu göstermiştir. Bunlar, diğer hücrelerin yanı sıra insülin üreten beta hücrelerini içeren pankreas içindeki küçük hücre kümeleridir.

IAPP, pankreatik beta hücreleri tarafından insülin ile birlikte salgılanan bir peptit hormonudur. Bu aşırı IAPP’nin tip 2 diyabette etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte, beta hücrelerine zarar verdiğine ve vücudun kan şekeri seviyelerini düşürmesi için insülin üretmesini engellediğine inanılmaktadır.

Araştırmacılar, IAPP’nin yanlış katlanmasının, beta hücrelerinin tip 2 diyabette insülin üretmeyi durdurmasına neden olabileceğini öne sürdüler. Böyle bir protein yanlış katlama mekanizması prion hastalıkları dahil olmak üzere bir dizi nörodejeneratif bozukluğu karakterize eder.

‘Prion benzeri’ mekanizmanın incelenmesi

Prion hastalıkları ismini, prion proteininin anormal formunun aşırı birikmesinden alır – yani, vücutta doğal olarak oluşan bir hücresel protein. Prion proteininin bu anormal formu, yanlış katlama adı verilen bir mekanizma ile üretilir. Normal olarak proteinler, katlanma olarak adlandırılan bir işlem vasıtasıyla fonksiyonel biçimlerini kazanırlar.

Ancak, doğru bir şekilde katlanmadıklarında veya “yanlış katlandıklarında”, bu proteinler toplanır, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı ve diğer nörodejeneratif koşullarında bulunanlar gibi kümeler oluşturur.

Dahası, bu hastalıkların bazılarında, yanlış katlanmış proteinlerden birkaçı, diğer proteinlerin yanlış katlanmasını tetikleyen “tohumlar” olarak hareket edebilir. Bu hastalıklarda, tohumlar – veya anormal prionlar – bir kişiden veya hayvandan diğerine geçebilir.

Prion benzeri mekanizma diyabetlere neden olabilir

Araştırmaları için, Soto ve ekibi farelerin pankreaslarının insan IAPP’yi eksprese etmek için genetik olarak modifiye edildiği bir fare modeli tasarladı.

Bu farelere yanlış katlanmış IAPP enjekte ettiler ve farelerin pankreaslarında protein birikintilerinin veya agregatların oluşumunu tetiklediğini gördüler.

Ek olarak, fareler IAPP enjekte ettikleri haftalar içinde tip 2 diyabet semptomları geliştirdiler: beta hücrelerini kaybettiler ve yüksek kan şekeri seviyelerine sahiptiler.

Ayrıca araştırmacılar, yanlış katlanmış IAPP’nin pankreatik adacık kültürlerinde, sağlıklı insanlardan alınan etkilerini inceledi. Ayrıca, yanlış katlanmış IAPP, büyük IAPP kümelerinin oluşumunu tetiklemiştir.

Bu nedenle, yanlış katlanmış IAPP’nin, aslında, agresifleri, bulaşıcı prion bozukluklarına benzer bir şekilde yaratabildiği anlaşılmaktadır.

Organ nakli sonrası tip 2 diyabet geliştiren çok sayıda hasta olmasına rağmen, yazarlar sonuçlara sıçramamaya karşı dikkatli davranmaktadır.

Soto, “Bu çalışmada kullanılan modellerin ve koşulların deneysel doğası göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlar, tip 2 diyabetin ek çalışmalar olmaksızın insanlarda bulaşıcı bir hastalık olduğu sonucuna varılmamalıdır.”

Ayrıca, bulguların önemini şöyle açıklıyor: “Şimdiye kadar, bu kavram dikkate alınmadı. Verilerimiz, bu nedenle, halk sağlığı için derin etkiler yaratan tamamen yeni bir araştırma alanını [açıklıyor”.

“Belki de varsayılan bireyler arası bir aktarımdan daha önemli olan prion benzeri mekanizma, tip 2 diyabetin ilerlemesi sırasında patolojinin hücreden hücreye veya adacıktan adacıka yayılmasında önemli bir rol oynayabilir.”

Claudio Soto

Like this post? Please share to your friends: