Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: [email protected]

Statinler İyi mi Kötü mü?

HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olarak da bilinen statinler, yüksek kolesterol düzeylerine sahip kişiler için reçete edilen ilaçlardır. Kolesterol üretmek için gerekli olan karaciğerde yapılan bir enzimin (HMG-CoA redüktaz) etkisini, dolayısıyla adı HMG-CoA redüktaz inhibitörlerini bloke ederler.

İnsan vücudunun çalışması için kolesterol ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, yüksek seviyeler ateroskleroza yol açabilir – kolesterol içeren plaklar arterlerde birikir ve kan akışını zayıflatır. Statinler kan kolesterol seviyelerini düşürür ve bu sırada inme, kalp krizi ve anjina gelişme riskini azaltır.

Statinler çeşitli olumsuz olaylara (istenmeyen yan etkilere) bağlanmıştır ve birçok insan, iyi ya da kötü olup olmadıklarını merak etmektedir. Bu yazının amacı, statinlerin zararlarına ve yararlarına bakan bazı çalışmaları göstermektir.

Diyabet riski – St. George’s Üniversitesi, Londra, İngiltere ve Glasgow Üniversitesi’nden bilim adamları, İskoçya 2005’ten 2010’a kadar yayınlanan beş statin çalışmasını incelediler. Yüksek statin dozları ve diyabet riski arasında bir bağlantı olduğunu bulmuşlardır. yüksek dozda statinlerde diyabet geliştirme riski% 12’dir. Bununla birlikte, ciddi kalp problemlerini azaltan faydaların, herhangi bir riskten çok daha fazla olduğunu vurguladılar. (Makaleye bağlantı)

Düşük kalp-riskli hastalar – Londra, İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’ndaki Cochrane Kalp Grubundan araştırmacılar, statinlerin düşük riskli kalp hastalığı hastalarına fayda sağladığına dair yeterli kanıt olmadığını belirtmişlerdir. Takım lideri Fiona Taylor, doktorların düşük riskli hastalara reçeteleme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini, özellikle de statinlerin kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan kişileri nasıl etkilediğiyle ilgili kanıtlar ışığında söyledi. (Makaleye bağlantı)

Hemoraji öyküsü – Massachusetts Genel Hastanesi ve Harvard Tıp Okulu’nda yapılan bir araştırmada, Boston kanama öyküsü olan hastaların statinlerin nüks riskini arttırdığını, bunun da yararlarından daha ağır basmadığını ortaya çıkardığını öne sürdü (Link to the article). Yazdılar:

“Statin kullanımının ön planda tutulduğu belirli bir hasta alt grubu, intraserebral kanama riski yüksek olanlardır (veya beyin içinde kanamanın neden olduğu bir inme) .İlgili endişe nedeni, denekler arasında gözlenen intraserebral hemorajinin insidansının artmasıdır. İkincil inme önleme klinik bir çalışmada statin tedavisine randomize. “
Çocukluk çağı lupus – lupuslu çocuklara statin verilmemelidir, ancak durumları daha sonra koroner arter hastalığı gelişme riskini artırsa da, Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacılar bir çalışmada ortaya çıkarmıştır. Statinlerin lipid düzeyleri ve CRP (C-reaktif protein) üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasına rağmen, ateroskleroz üzerindeki etkilerinin lupuslu çocuklar için rutin kullanımını garanti edecek kadar önemli olmadığını belirtmişlerdir. Statinler ile ilişkili nadir uzun vadeli risklerin faydaları ağır bastığını söylediler. (Makaleye bağlantı)

Statinler ve karaciğer hasarı

Karaciğer hasarı – statinler, karaciğer enzimlerinin düzeylerinin artmasına neden olabilir. Bu hafifse, çoğu hasta ilacı almaya devam edebilir. Ancak, artış şiddetliyse, hasta durmak zorunda kalacaktır, aksi takdirde kalıcı karaciğer hasarı riski vardır.

Gemfibrozil (Lopid) ve niasin gibi bazı ilaçlar üzerindeki hastalar, statinlerde de olsa, karaciğer problemleri geliştirme riski daha yüksektir.

Statinleri olan hastalar, karaciğer fonksiyonlarını kontrol etmek için başlandıktan altı hafta sonra bir kan testine tabi tutulmalıdır. Daha sonra, karaciğer problemleri tespit edilmemişse, yıllık kan testleri yapılmalıdır.

Statinler ve kas problemleri

Statinler, statin miyopatisine neden olabilir – kasların iltihabı vardır. Hasta kas ağrısı ve hassasiyet hisseder. Statin dozu ne kadar yüksekse, bir hasta bu ağrıları daha çok yaşar.

Ağır vakalarda rabdomiyoliz gelişebilir – kaslar parçalanır ve protein miyoglobini kan dolaşımına bırakır. Miyoglobin böbreklere zarar verebilir.

Bazı ilaçlar üzerindeki hastalarda daha yüksek rabdomiyoliz riski vardır. Bunlar arasında niasin, siklosporin, nefazodon, gemfibrozil, antifungal ilaçlar ve eritromisin (Eritrosin) bulunur.

Kas ağrılarına başlayan statinlerde herhangi bir hasta doktorlarına bildirmelidir.

Amerikan Kalp Derneği’ne göre:

“Bir statin ile miyopatiyi deneyimleyen kişi için, doktor ile başka alternatifler tartışılmalıdır. Statinler alan ve herhangi bir yan etkisi olmayan hastalar, başka nedenlerden dolayı sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından durdurulmadıkça ilaçlarını almaya devam etmelidir. Karaciğer idrarıyla işaret edilen rabdomiyolizin (kas yaralanması) çok nadir yan etkisi, bir hastayı statinlerini derhal durdurmalı, sonra da sağlık görevlileriyle hemen konuşmalıdır. ” (Bildirime bağlantı)

Statinlerin beyin hücreleri üzerindeki etkisi

Journal of Lipid Research dergisinde yayınlanan bir 2009 çalışmasında, statinlerin hem iyi hem de kötü etkiler olmak üzere beyin hücreleri üzerinde oldukça farklı etkileri olabileceği bildirilmiştir. Yazarlar, özellikle yaşlıların hangi dozda hastalara reçete edilmesi gerektiğini belirlerken doktorların çok dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

John Albers ve ekibi, simvastatin ve pravastatini nöronlar ve astrositler (iki tür beyin hücresi) üzerinde karşılaştırdılar. Astrositler hasarı onarmaya yardımcı olan hücreleri destekler. İlaçları doğrudan hücrelere uyguladılar ve böylece uyuşturucu kan-beyin bariyerini geçme farklılıklarını ortadan kaldırdılar. Her iki hücre türünde ve ilaçlar arasında farklılıklar buldular. Simvastatin astrositlerin kolesterol taşıyıcı ABCA1 ekspresyonunu yaklaşık% 80 oranında azaltırken, pravastatin% 50 oranında aynı şeyi yaptı.Her iki statin de astrosit ve nöronlarda Tau proteininin ekspresyonunu arttırdı – Tau proteini Alzheimer hastalığına bağlıdır. Pravastatin, bir başka Alzheimer işareti olan amiloid öncü proteini (APP) ekspresyonunu da arttırdı.

Beyin kolesterol düzeyleri yaşlılıkta azalır. Araştırmacılar yaşlı bireyler arasında leke tedavisinin etkilerinin geçici veya kalıcı bilişsel bozukluk potansiyeli olup olmadığını merak ettiler. (Makaleye bağlantı)

Ancak Hollanda’daki bilim adamları, statinlerin sinir hücrelerini Alzheimer hastalığı olan hastaların beyinlerinde meydana geldiği bilinen hasarlara karşı koruyabildiğini bulmuşlardır. Sinir hücrelerinin nihayetinde aşırı uyarılmanın bir sonucu olarak öldüğünü, eksitotoksisite olarak bilinen bir süreç olduğunu biliyoruz. Hollandalı bilim adamları, hayvan deneylerinde sinir hücrelerini aşırı uyardı ve bir statinle (Lovastatin) tedavi edildiğinde aşırı hücreli sinir hücrelerinin ölümünün önlenebileceğini buldu. Statinler, bu hücrelerin ölümünden sonra tipik olarak meydana gelen hafıza kapasitesinin kaybolmasını da önledi. Statinler, beynin bağışıklık yanıtına yakından dahil olan tümör nekroz faktörünün koruyucu kapasitesini uyarır.

Hayvan deneylerinde, bu tümör nekroz faktörünün sinir hücreleri üzerinde çok faydalı bir etkiye sahip olduğunu ve bunları ölümlere karşı koruyabildiğini göstermiştir. (Makaleye bağlantı)

Statinler ve tendon komplikasyonları

2008 yılında Rouen Cedex, Fransa’daki Rouen Üniversitesi Hastanesi’ndeki araştırmacılar, 1990 ve 2005 yılları arasında statinlere atfedilen 96 tendon komplikasyonu vakası tespit ettiler. Koşullar tendon yırtığı ve tendinit (vakaların çoğunluğu) dahil.

Çalışmaları, statin tedavisine bağlı 4,597 yan etkinin, yaklaşık% 2’sinin tendon komplikasyonlarına atfedildiğini ve semptomların genel olarak statin tedavisinin başlamasından sonraki 8 ay içinde ortaya çıktığını gösterdi. Aşil topuğu, en sık görülen semptomlar olarak şişlik, sıcaklık, sertlik ve ağrı ile etkilenen en yaygın tendondu. Hastaların 17’sinde hastaneye yatırılmak zorunda kalınmış gibi şiddetli semptomlar vardı. Semptomlar hastalar statin almaya başladıktan sonra başladı ve statinler durduktan sonra düzeldi ve daha sonra tedavi tekrar başlatıldığında geri geldi.

Önemli sayıda tendon komplikasyonları bildirilemeyebilir, eklediler. Statin ile tendon komplikasyonlarının prevalansı düşük olmasına rağmen, tüm statinlerin önerilen dozlarda bile bu tür sorunlara neden olma potansiyeli vardır. (Makaleye bağlantı)

Statinler iyi veya kötü

Bu sorunun cevabı basit olamaz. Bir insanın statin olduğu zaman şiddetli karaciğer reaksiyonu varsa, o zaman onlar kötüdür. Ancak, iyi bir doktor bunu bulacaktır. Çoğu çalışma, statinlerin uygun şekilde ve uygun hastalara verilmesinin yararlarının risklere çok daha fazla katlandığı konusunda hemfikirdir.

Christian Nordqvist tarafından yazıldı.

Orijinal yazı tarihi: 30 Nisan 2004
Makale yeniden yazıldı: 08 Eylül 2011

Like this post? Please share to your friends: