Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Sigara içenlerin en yüksek KOAH riski var mı?


Weill Cornell Medical College’da araştırmacılar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda akciğerlerin epitel hücrelerinde meydana gelen metabolik değişikliklere 5 yıl süren bir araştırma projesi yürütmek için Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsünden 6.5 milyon dolarlık bir hibe aldı ( KOAH) sigara içimi nedeniyle hastalar. Ekip ayrıca hangi sigara içenlerin KOAH gelişme riski en yüksek olduğunu araştırmak ve hastalık için yeni tedaviler geliştirmede yarar sağlayacak yeni biyobelirteçleri tespit etmeye çalışacaktır.

Sigara içmek COPD gibi büyük bir hastalık nedeni olsa da ve mortalitenin dördüncü en yüksek nedeni olmasına rağmen, yetişkin popülasyonun beşte biri hala sigara içmeye devam etmektedir ve her inhalasyon ile akciğerler yüz trilyon oksidanlarla yüklenmektedir. 4.000’den fazla kimyasal bileşik. KOAH için hala bir tedavi yoktur ve hastalığı erken teşhis edebilecek biyomarkerler yoktur. KOAH’tan mustarip olanlar için mevcut olan tek tedavi oksijen tedavisidir.

Önde gelen araştırmacı, Weill Cornell Tıp Koleji’nde genetik tıp başkanı Dr. Ronald G. Crystal şunları söylüyor:

“Sigara içenlerin yüzde yirmisi KOAH alıyor, bu yüzden kimin en yüksek risk altında olduğunu ve neden olduğunu belirlememiz hayati önem taşıyor. KOAH’ın altta yatan biyolojisini ve sigara dumanının hava yolu epitel hücrelerine zorladığı metabolik değişiklikleri daha iyi anlayabiliyoruz. Bu büyük sağlık problemi. Bu bilgileri akciğerleri korumak için yeni yollar geliştirmek için kullanabiliriz. ”
Sigara içimine bağlı KOAH gelişen hastalar sıklıkla nefes darlığı ve akciğer içindeki hava yollarının ciddi şekilde daralması akciğer fonksiyonlarının kaybına yol açar. KOAH ayrıca “silopati” nin ilerlemesiyle de bağlantılıdır.

Akciğerin hava yolundaki çoğu epitelyal hücreler siliyalardan, yani, enfeksiyonu önlemek için hava yolundan ve akciğerlerin dışına kadar, mukusun taşınması ve bakteriler gibi herhangi bir inhale patojenlerin taşınmasında hayati öneme sahip olan sağlıklı akciğerleri korumak için önemli hücrelerden oluşur. Siliopati, hava yolu epitel hücreleri içinde, mukus birikmesine, kirpik hücrelerini kısaltan ve enfeksiyona karşı savunmasız savunmaya neden olan hücresel bir disfonksiyondur.

Eş-baş araştırmacı, Weill Cornell’deki farmakoloji profesörü ve Kütle Spektrometre Tesisi müdürü Dr. Steven S. Gross şöyle açıklıyor:

“Sigaraya bağlı KOAH’ın herhangi bir klinik belirtisi bulunmadan çok önce ciliopathy ortaya çıkar. Ancak, sigarayla indüklenen hava yolu siliopatisinin altta yatan nedeni bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, bu bilgi boşluğunu doldurmak ve sigara içenlerde tam olarak ne tür ciliopati kullandığını tanımlamaktır. KOAH.”
Araştırmacılara göre, hipotez siliopati, oksidan stresle ilişkilidir, hava yolu epitel hücreleri üzerindeki sigara birikintilerinin ve sigarayla indüklenen KOAH’ın, akciğer dokusunda ve serumda değişen bir metabolizmaya bağlanmasıdır. KOAH hastalarının biyofluidlerindeki profil metabolitlerinin, COPD’nin patojeniklerinin yanı sıra siliopati geliştirme altta yatan moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanmaktadırlar.

Crystal şöyle diyor: “KOAH için biyobelirteç, KOAH’ı geliştirecek sigara içicilerini belirlemek için yararlı olacaktır. Bu çalışmanın başarısı, KOAH hastalarının taranması ve tedavisi için yeni yaklaşımların geliştirilmesinde önemli bir adım olacaktır.”

Yeni araştırma projesi için, ekip, ilk kez, epitelyal akciğer hücrelerinin hava yolunda KOAH için hücre metabolizması ve metabolitlerinde anormal varyasyonları tanımlamak, incelemek ve tanımlamak için ilk kez metabolomik kullanacaktır. Küresel metabolit profili olan KOAH hastalarının akciğer serumu ve doku örneklerine yardımcı olmak için kütle spektrometresine dayanan en ileri teknolojiyi kullanarak metabolit ekspresyonundaki değişiklikleri ölçen binlerce küçük molekülü inceleyeceklerdir. Hücre metabolizması, hücre içinde meydana gelen çeşitli kimyasal reaksiyonlardır; metabolitler ise, hücresel fonksiyonun tüm yönlerine dahil olan küçük moleküllü ürünleridir.

Gross: “Metabolizmanın kullanımı, solunum yolu epitel hücrelerinin sigara içimi ve bunun KOAH’a nasıl yol açabileceğini keşfetmek için yeni ve güçlü bir yaklaşımdır. Küresel metabolit profili, sigara içenlerde hangi biyokimyasal yolların spesifik olarak değiştirildiğini tanımlamak için kullanılmayan bir yolu temsil eder. KOAH ile. “

Araştırmacılar ayrıca, metabolik profili insan deneyleri ve sıçan solunum yolu epitelinin in vitro çalışmalarıyla birleştirecekler. Çalışmada, insan araştırma deneklerinin geniş bir kohortunun yanı sıra, insan araştırma deneklerinden serum, akciğer epitelyal astar sıvısı ve hava yolu epitelyum örneklerini analiz edecek ve bunları sigara içenler, sigara içmeyenler, sigara içenler de dahil olmak üzere farklı popülasyon türleri ile karşılaştıracaklardır. Sigara içmeyi bırakan KOAH’lı ve KOAH’lı sigara içenler ve sigara içenler.

Petra Rattue tarafından yazıldı.

Like this post? Please share to your friends: