Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Siber zorbalık, çocuklarda intihar düşüncelerine, geleneksel zorbalıktan daha fazla neden oluyor.

Yayınlanmış yeni bir analize göre, siber zorbalık çocuk ve ergenlerde intihar düşünceleri ile geleneksel zorbalığa göre daha güçlüdür.

Bazı tahminler – menşe ülkeye bağlı olarak – çocukların% 5 ila% 20’sinin fiziksel, sözel veya dışlama temelli zorbalığa maruz kaldığını göstermektedir. Önceki çalışmalar da zorbalığın ergen intiharı için güçlü bir risk faktörü olduğunu doğrulamıştır.

İntihar dünya çapında ergenlerde en büyük ölüm nedenlerinden biridir. ABD’de, ergenlerin yaklaşık% 20’si intiharı ciddi olarak düşünmektedir ve her yıl ergenlerin% 5 ila% 8’i intihar girişiminde bulunmaktadır.

Siber zorbalık ve intihar arasındaki ilişki sadece birkaç çalışmada araştırılmıştır, ancak kanıtlar, siber zorbalığın intihar düşüncesi için – intihar hakkındaki düşüncelerinin – geleneksel zorbalık olarak – bir risk faktörü olduğunu öne sürmektedir.

Hollanda’daki araştırmacılardan alınan yeni analiz, bu kanıtları konuyla ilgili mevcut tüm tıbbi literatürü gözden geçirerek test ediyor. Bu “meta-analiz”, zorbalık ve intihar düşüncesi arasındaki ilişkiye odaklanan 34 çalışmayı ve zorbalık girişimleri ile zorbalık girişimleri arasındaki ilişkiyi araştıran dokuz çalışmayı incelemiştir.

Araştırmacılar kanıtlarını “akran mağduriyeti” konusundaki çalışmalarla sınırlandırdılar. Saldırı, cinsel taciz veya soygun gibi diğer mağduriyetler dahil edilmedi.

Ayrıca, kendilerine zarar veren bazı araştırmaları da dışladılar, çünkü birinin kendi kendine zarar vermesinin nedenleri, birinin intihar etmeyi düşündüğü nedenlerden farklı olabilir.

Gençleri hastanelerde ya da çocuk gözaltı merkezlerinde araştıran araştırmalar da göz ardı edildi çünkü araştırmacılar bulgularını olağan nüfusa genelleştirebileceklerinden emin olmak istediler.

Genel olarak, meta-analiz 284.375 katılımcıyı içermektedir.

Büyük meta-analiz önceki bazı bireysel çalışmaların bulgularıyla çelişir.

Araştırmacılar, katılımcıların 70.102’sinde siber zorbalık ve intihar düşüncesi arasında bir ilişki bulmuşlardır. Meta-analiz, büyük ve küçük çocuklar ile kız ve erkeklerin intihar düşüncelerine ne kadar sahip oldukları konusunda bir fark bulamamıştır.

Bu durum, kız kurbanlarının hemen intihar düşüncesi için riskin artmış olduğunu öne süren bazı bireysel çalışmalarla çelişmektedir, ancak erkeklerin intihar düşünceleri ancak uzayan zorbaz atakları yaşarsa muhtemelen muhtemeldir.

Meta-analiz bulgularının bazı bireysel çalışmalardan farklılık gösterdiği bir diğer alan, siber zorbalık ve intihar düşüncesi arasındaki ilişkinin kapsamıydı.

Önceki kanıtlar siber zorbalığın geleneksel zorbalık olarak intihar düşünceleriyle eşit bir ilişkiye sahip olduğunu göstermesine rağmen, meta-analiz, derneğin siber zorbalık için daha güçlü olduğunu bulmuştur.

Yazarlar bunun için bir neden önermektedir:

“Potansiyel olarak, siber zorbalığın etkileri daha şiddetlidir, çünkü internet üzerinden daha geniş kitlelere ulaşılabilmekte ve materyaller çevrimiçi ortamda saklanabilmekte ve mağdurların daha sık olarak aşağılayıcı deneyimleri yeniden yaşamasına neden olmaktadır.”

Meta-analizdeki çalışmalar temel olarak intihar düşüncesine baktığından, başarılı olmayan intihar girişimlerine bakarak yapılan bazı çalışmalarla, analiz, siber zorbalığın intihar eden çocuklarla nasıl ilişkili olabileceğini tam olarak açıklayamamaktadır.

Bununla birlikte, araştırmacılar “intihar düşüncesinin intihar girişimlerinden daima farklı olduğunu ve intihar girişimlerinin gelecekteki gerçek intihar için bilinen en güçlü risk faktörü olduğunu” kabul ederler.

Yazarlar sonuçlandırıyor:

“Bu meta-analiz, akran mağduriyetinin intihar düşüncesi ve intihar girişimi için bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar, zorbalık mağdurlarını tespit etmeye ve onlara yardım etmeye ve aynı zamanda işe yarayan zorbalık önleme ve müdahale programlarını oluşturmaya devam etmelidir.”

Like this post? Please share to your friends: