Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Sedef hastalığı genetik olarak geçebilir mi?

Çalışmalar genlerin bir kişinin yaşamlarında sedef hastalığı geliştirip geliştirmeyeceğini tahmin etmede yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Tipik olarak, bu koşullar çevresel tetikleyicilerle birleşen bozukluğun geliştirilmesine yönelik genetik yatkınlıklarından ötürü bir kişinin yaşamı boyunca gelişir.

Araştırmacılar genler, çevresel faktörler ve sedef hastalığı gelişen bir kişi arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamaya başlıyorlar.

Sedef hastalığı ve genetik üzerine hızlı gerçekler:

  • Birçok deri hastalığı bir nesilden diğerine geçer.
  • Araştırmacılar şu anda, genlerin psoriaziste oynadığı rolü inceliyorlar.
  • Sedef hastalığı, vücudun normalden daha hızlı yeni cilt hücreleri ürettiği kalıcı bir cilt rahatsızlığıdır.
  • Artmış büyüme oranı birçok deri hücresinin yüzeye itilmesine ve ölmesine neden olur.

Sedef hastalığı nedir?

sedef hastalığı yakın çekim

Etkilenen bölgelerde sedef hastalığı, kabarık, kırmızı ve pullu lekeler olarak ortaya çıkar. Bu yamalar ağrılı ve kaşıntılı olabilir.

Sedef yamaları dizler, kafa derisi ve dirsek etrafında meydana gelir. Yamalar ayrıca gövdede, ayak tabanlarında ve ellerde de görülebilir. Bazı durumlarda, eklem çevresinde psoriasis meydana geldiğinde, bir kişi psoriatik artrit gelişebilir.

Sedef hastalığının birçok farklı şekli vardır ve her tip hafif, orta veya şiddetli olabilir.

Sedef hastalığı kronik bir durumdur, bu da kişinin semptomların arttığı alevlenmeler yaşayabileceği anlamına gelir, ardından semptomların azaldığı veya bir süreliğine tamamen yok olduğu remisyon dönemleridir.

Genetik hangi rol oynar?

Araştırmacılar, bir kişinin sedef hastalığını geliştirme olasılığını arttırmak için hangi genlerin sorumlu olduğunu görmek istiyorlar. Araştırmacılar, genler ve psöriyaziye neden olan bağışıklık sisteminin aktivasyonu arasında bir bağlantı olduğunu bulmuşlardır.

Hangi genlerin sedef hastalığını etkilediğini belirleme süreci zor bir görevdir.

İlk olarak, araştırmacıların sedef hastalığına sahip bir geni tanımlamaları gerekiyor. Bu gen belirlendikten sonra, genin normal kullanımda nasıl işlediğini bulmaları gerekir.

Son olarak, psoriasisli bir kişide genin nasıl farklı davrandığını belirlemelidirler.

Çok sayıda araştırmanın seyrinde hangi araştırmacıların belirleyebildiği, genlerin bir kişinin sedef hastalığına karşı daha duyarlı hale getirilmesinde rol oynadığıdır.

Şimdiye kadar keşfedilmiş ve yaşamları boyunca sedef hastalığına yakalanma olasılığını artıran yaklaşık 25 gen var.

Kalıtsal olması muhtemel midir?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, popülasyonun yaklaşık olarak yüzde 10’unun, bir veya daha fazla sayıda genin, kişinin sedef hastalığı geliştirmesini daha muhtemel hale getirdiğini göstermiştir.

Bu insanlardan sadece küçük bir kısmı sedef hastalığı geliştirir.

Bilim adamları, bazı insanların sedef hastalığı geliştirmemesinin sebebinin, doğru gen koleksiyonuna sahip olmaması ve sedef hastalığının ortaya çıkmasına neden olan tetikleyicilere karşı duyarlı olmamasıdır. Diğer bir deyişle, çevresel tetikleyiciler ve genler, bir kişinin sedef hastalığı geliştirip geliştirmeyeceğinde rol oynar.

Hangi genler dahil?

Babası tutan bebek omzunun üzerinden

Sedef hastalığının gelişiminde rol oynayan genler öncelikle bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Araştırmacılar genlerin her birine ve sedef hastalığına olan bağlantılarına bakmaya devam ediyorlar.

2012 yılında, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir araştırmacı ekibi, plak psoriazisinin gelişiminde CARD14 olarak adlandırılan bir gende mutasyonun rol oynadığını belirlemiştir. Araştırma, mutasyonun sedef hastalığının oluşmasına neden olacak bir çevresel tetikleyici ile birleştirilmesi gerektiğini gösterdi.

CARD14’e ek olarak, araştırmacılar sedef hastalığının gelişiminde rol oynayabilen diğer birkaç gen grubuna da bakmışlardır. Örneğin, araştırmacılar, interleukin-12 alt ünite beta (ILB) ve IL23R olarak adlandırılan bir dizi genin, sedef hastalığı ile ilintili iltihaplanma tepkisinde rol oynadığını düşünmektedir.

Ne ölçüde ‘şans’ rol oynar?

Araştırmacılar genellikle, bağışıklık sistemi ile ilişkili spesifik genlerdeki mutasyonların çevresel tetikleyicilerle kombine edilmesinin psoriazisin en muhtemel nedeni olduğu konusunda uzlaşmaya varmışlardır.

Bir anlamda şans, bir kişinin sedef hastalığı geliştirip geliştirmeyeceği konusunda biraz rol oynar. Bir kişinin kendi genlerindeki doğru mutasyon kombinasyonuna ve bir enfeksiyon gibi bir tetikleyicinin sedef hastalığını geliştirmesine ihtiyacı vardır.

Bu faktörler yerinde değilse, bilim adamları bir kişinin yaşamlarında sedef hastalığı geliştirmeyeceğine inanır.

Paket servisi

Araştırmacılar, psoriasisin önlenmesi ve sonuçta tedavi edilmesinde genlerin rolünü kapsamlı olarak araştırıyorlar. Aslında, bir kişinin sedef hastalığı geliştirmesine neden olan kesin mutasyonları ve çevresel faktörleri belirlemeye yaklaşıyorlar.

Tam olarak anlaşıldığında, sedef hastalığı hem önlenebilir hem de yönetilmesi daha kolay olmalıdır.

Like this post? Please share to your friends: