Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Proton Pompa İnhibitörleri Sürekli Ishal Riski Yükseltir, FDA Uyarır


PPI (proton pompa inhibitörleri) olarak bilinen mide asidi ilaçları, bir tür bakteri olan Clostridium difficile’nin neden olduğu daha yüksek diyare riski ile bağlantılıdır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kalıcı diyare gelişen PPİ’leri olan hastaların CDAD (Clostridium difficile ilişkili diyare) için test edilmesi gerektiğini söylüyor.

ÜFE alıyorsanız ve gitmeyen ishal varsa, doktorunuza hemen FDA tavsiyesinde bulunmalısınız.

PPI örnekleri şunları içerir:

 • Dexlansoprazol (Kapidex, Dexilant)
 • Esomeprazol (Nexium, Esotrex)
 • Lansoprazol (Prevacid, Zoton, Monolitum, İnhibitör, Levant, Lupizol)
 • Omeprazol (Losec, Prilosec, Zegerid, ocid, Lomac, Omepral, Omez)
 • Pantoprazol (Protonix, Somac, Pantoloc, Pantozol, Zurcal, Zentro, Pan, Controloc)
 • Rabeprazol (Zechin, Rabecid, Nzole-D, AcipHex, Pariet, Rabeloc)

PPI’ların tedavisi için kullanılır:

 • hazımsızlık
 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
 • Laringofaringeal reflü
 • Peptik ülser hastalığı (PUD)
 • Barrett’s özofagus
 • Gastrinomlar ve asit hipersekresyonuna neden olan diğer durumlar
 • Stres gastritinin önlenmesi
 • Zollinger-Ellison sendromu

Kalıcı ishal, daha iyi olmuyor, genellikle Clostridium difficile neden olur. Belirtiler ve semptomlar arasında karın ağrısı, ateş ve sulu dışkılar bulunabilir. Ciddi bağırsak komplikasyonları daha sonra bazı durumlarda ortaya çıkabilir.

CDAD hastanelerde başlayabilir ve koğuştan koğuşa yayılabilir.

Aşağıdaki kişiler ve hastalar CDAD geliştirmeye karşı daha savunmasızdır:

 • Çok yaşlı bireyler
 • Bazı kronik tıbbi rahatsızlığı olan hastalar
 • Geniş spektrumlu antibiyotikler

FDA, PPI yapımcıları ile yakın bir şekilde çalıştıklarını ve bu sayede ilaçları etiketlerinde kullanmakla bağlantılı CDAD riskiyle ilgili ayrıntıları içerebileceğini söylüyor.

Histamin H2 Reseptör Blokerleri

Histamin H2 Reseptör Blokerleri, mide bağırsaklarında olduğu gibi GÖRH (gastroözofageal reflü hastalığı), mide ülserleri ve ince bağırsakta ülser gibi bazı gastrointestinal rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmek için kullanılır. Mevcut FDA ilaçlarının örnekleri arasında simetidin, ranitidin, famotidin ve nizatidin bulunur – bunlar reçeteli ilaçlar olarak ve ayrıca düşük dozlarda OTC (tezgah üstü) olarak mevcuttur.

FDA, kalıcı ishal riskine de bağlı olup olmadıklarını belirlemek için bu ilaçları gözden geçirdiğini söylüyor.

Hastalara FDA tavsiyesi:

 • Bir ÜFE üzerinde iseniz ve kalıcı ishal varsa, hemen tıbbi yardım alın.
 • CDAD’den şüpheleniyorsanız, sağlık uzmanınıza laboratuar testleri sipariş etmesini isteyin.
 • Sadece doktorunuz böyle yaparsa ÜFE’nizi almayı bırakın. İlk önce kontrol etmeden bunu yapmayın
 • ÜFE almak konusunda emin değilseniz, doktorunuzla konuşun.
 • Bir OTC PPI’sisindeyseniz, paketteki talimatları dikkatlice okuyun ve izleyin
 • ÜFE almaktan herhangi bir yan etki yaşarsanız, bunları FDA MedWatch Programına rapor edin.

FDA doktorlar için aşağıdaki tavsiyelere sahiptir:

 • ÜFE üzerinde olan bir hastada düzelmeyen diyare varsa, CDAD tanısı düşünülmelidir.
 • PPI’lı hastalar, sürekli sulanan dışkı, ateş ve / veya karın ağrısı yaşadıkları takdirde tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir.
 • FDA MedWatch Programına PPI bağlantılı olumsuz olayları rapor et

Olumsuz Olay Raporlama Sistemi ile ilgili tıbbi literatürün yanı sıra raporları gözden geçirdikten sonra, FDA, yaşlı hastaların yanı sıra kronik ve / veya eşlik eden altta yatan tıbbi durumları içeren birçok vakanın olduğunu söylemektedir. Geniş spektrumlu antibiyotik alan bir grup insan da CDAD geliştirdi. Bu faktörler insanların CDAD riskini arttırmış olabilir. FDA, gözden geçirdiği raporlarda ÜFE’yi devre dışı bırakamayacağını vurgular.

Bugün bir tebliğde FDA şunları yazdı:

“Bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlasına sahip olan hastalar, eş zamanlı PPI kullanımı ile CDAD’dan ciddi sonuçlar doğurabilir.”
26 farklı yayından 28 gözlemsel çalışma da Ajans tarafından gözden geçirilmiştir. Bunlardan 23’ü, CDAD, PPI kullanımı riski ve PPI kullanımı olmaksızın C. difficile enfeksiyonu veya hastalığı geliştirme olasılığının yüksek olduğunu göstermiştir. Artan risk, ÜFE’dekiler arasında olmayanlara göre 1.4 ila 2.75 kat daha yüksektir. Beş çalışma daha yüksek bir kolektomi ve ölüm riski (nadir) göstermiştir.

Christian Nordqvist tarafından yazıldı.

Like this post? Please share to your friends: