Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Kişilik bozukluğu türleri


Bir kişilik bozukluğu, diğer insanlarla uğraşırken zorluklarla karşılaşan kişileri tanımlayan bir dizi kişilik özelliklerinden ve davranışlarından biridir.

Bir kişilik bozukluğu olan bir hastanın görünümü sert ve esnek olmayabilir. Hayatın değişimlerine ve taleplerine cevap vermek için diğer insanlardan daha zor bulabilirler. Diğerleri, durumları değerlendirdikleri ve çevrelerindeki insanlarla ilişki kurarken işlevsiz olarak değerlendirebilirler.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabında (DSM), Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) bir kişilik bozukluğunu şu şekilde açıklar: “İçsel deneyim ve davranış sergileyen bireyin kültürünün beklentilerinden belirgin bir şekilde sapan kalıcı bir kalıptır. .”

Bir kişilik bozukluğu akıl hastalığı olarak kabul edilir. İşyerinde, okulda veya diğer insanları ilgilendiren durumlarda günlük görevleri yerine getirirken hasta sıkıntılı hale gelebilir.

Bir kişilik bozukluğu olan kişi, davranışlarının ve durumlarının yorumlarının normal olduğuna inanabilir. Bununla birlikte, onların düşünce süreçleri ve davranışları, kendini yıkıcı ve kendi kendini inkar eden olabilir. Diğer insanlar bazen ortaya çıkan herhangi bir sorun ya da güçlükten sorumlu tutulur.

Kişilik nedir?

[aynaya bakıyorum kadın]

Ryckman, kişiliği, her bireyin sahip olduğu, davranışlarını, motivasyonlarını ve farklı durumlardaki bilişlerini benzersiz şekilde etkileyen dinamik ve örgütlü özellikler dizisi olarak tanımlar.

Bir bireyin kişiliği, çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını tanımlayacaktır. Bu onların düşüncelerini, tutumlarını ve hislerini şekillendirecek.

Sağlıklı kişiliğe sahip bireylerin normal stresi doğal bir şekilde ele aldıkları görülür ve aile üyeleri ve akranlarıyla fonksiyonel ilişkiler kurarlar.

Kişilik bozukluğu

Kişilik bozuklukları DSM-5’e göre üç geniş kümeye, A, B ve C’ye ayrılır.

Küme Bir kişilik bozuklukları, davranışları anormal ve biraz tuhaf olarak görülen insanlardır. Bozukluğu olan bir kişi başkalarının garip göründüğünü görür. Bu tip bozukluk paranoid kişilik bozukluğu, şizoid ve şizotipal kişilik bozukluğunu içerir.

Paranoyak kişilik bozukluğu

Paranoyak kişilik bozukluğu olan bir kişi şüpheli ve güvensizdir.

Kendilerine yalan söylediklerini veya yönlendirildiklerini ve arkadaşların ve meslektaşların güvenilemeyeceğini düşünebilirler. Onlar hakkında herhangi bir gizli bilginin onlara karşı geleceğinden şüpheleniyorlar. Çoğu insanın masum sayılacağına dair ifadelerde gizli anlamları algılayabilirler. Kanıtları olmasa bile eşlerini veya sadakatsiz eşini şüphelenebilirler.

Şizoid kişilik bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu olan bir kişi uzak, müstakil ve soğuk, bir “yalnız” görünebilir. Başkalarıyla yakın sosyal ilişkiden uzak durabilirler ve kişisel ilişki kurmada zorluk çekebilirler.

Diğerleri, kişiyi neşeyi ya da hazzı deneyimleme konusundaki sınırlı yeteneği nedeniyle mizahi ve umursamaz olarak görebilirler. Duygularını gösterememiş olabilirler. Bu durum ekstra zorluklara yol açar, çünkü bu durumdaki kişinin hassas olması muhtemeldir ve çok yalnız hissedebilir.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarıyla ilişki kurduklarında kendilerini rahatsız hissedebilirler.

Şizotipal kişilik bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişiler de sosyal ilişkilerden kopar ve bilişsel ve algısal çarpıtmalara, zayıf sosyal becerilere ve sanrısal düşüncelere sahip olabilirler. Kısa süreli psikotik atak geçirebilirler.

Diğerleri davranışlarını kafa karıştırıcı bulabilirler.

Bazı insanlar önemsiz günlük olaylar hakkında sanrısal düşüncelere sahiptir ve detaylar yanlış yönlendirilmiş bir önem taşıyabilir. Bir kişi, televizyon ya da gazete başlıklarının kendilerine yöneltilmiş gerçekten kodlanmış mesajlar olduğuna inanabilir. Telepatik olduklarını ya da olağanüstü empatik güçlere sahip olduklarını düşünebilirler, fakat şizofreniden daha az ölçüde.

Küme B kişilik bozukluğu olan kişiler de başkalarına karşı güçlük çekmektedir. Davranışları rahatsız edici, dramatik ve tehdit edici olarak görülebilir. Küme B davranışlarının örnekleri antisosyal, borderline, histrionik ve narsisistik kişilik bozukluklarıdır.

Antisosyal kişilik bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, eylemlerinin sonuçları hakkında ilgisiz olabilirler.

[agresif çocuk]

Zorbalık veya korkutucu insanlardan hoşlanıyorlar.

Bu tip bozukluğu olan bir birey, sıkılabilir, bastırılabilir ve çalkalanabilir. Aldatıcı ve kurnaz olabilirler ve başkalarından faydalanmaya veya bunlardan yararlanmaya çalışabilirler.

Yaptıklarının başkalarını nasıl etkileyebileceğine dair pişmanlık ya da pişmanlık yok gibi görünüyor. Hayatlarındaki sorunlar genellikle diğer insanlara suçlanmaktadır.

Sınırda kişilik bozukluğu

Sınırda kişilik bozukluğunda, birey, diğerleri ile istikrarsız ve sıklıkla yoğun ilişkilere sahiptir. Kendine zarar verme ve duygusal olarak istikrarsızlık meydana gelebilir.

Histriyonik kişilik bozukluğu

Histrionik kişilik bozukluğu başkaları tarafından fark edilmeye ve göz ardı edilmeme korkusuna ihtiyaç duyar. Herkesin dikkatinin merkezinde olmak ana hedef haline gelir.

Birey duygusal olarak samimi görünmeyebilir, ancak aynı zamanda çok fazla duygu sergileyebilirler. Davranış, kışkırtıcı, çapkın, uygunsuz ve hatta baştan çıkarıcı olabilir. Başkalarının nasıl hissettiği konusunda çok az endişe var. Başkalarının onayını almak bir takıntı haline gelir.

Histrionik kişilik bozukluğu narsisistik kişilik bozukluğuna benzeyebilir.

Narsistik kişilik bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendi önemine dair şişirilmiş bir duygu, hayranlık duyduğu özlem ve başkalarının duygularına saygısızlık gerektirir.

[aynaya bakan adam]

Bu durumdaki insanlar genellikle çevrelerindeki insanlardan daha iyi olduklarına inanırlar. Bununla birlikte, benlik saygısı kırılgandır ve zorluklarla birlikte hafif ve yapıcı eleştiriler bile kabul ederler. Kolayca incinir ve reddedilirler.

Bireyler çekiciliği, başarısı ve gücü hakkında hayal kurabilir. Yeteneklerini ya da başarılarını abartırlar ve özelmiş gibi davranabilirler. Diğerlerinin plan ve fikirleriyle birlikte ilerlemeleri bekleniyor.

Çevresindeki insanlardan faydalanabilirler ve eğer birinin daha aşağılık olduğunu hissederlerse, onlara scorn ile davranabilirler. Yoğun kıskançlık olabilir.

Sağlıklı bir ilişki sürdürmek zor olabilir.

Küme C kişilik bozukluğu olan kişiler çekilir ve başkalarıyla karışmak ya da sosyalleşmek için çaresiz kalırlar. Kişisel ilişkilerden korkarlar ve diğer insanlarla birlikte kaygı yaşarlar. Örnekler arasında kaçınma, bağımlılık ve obsesif kompulsif kişilik bozuklukları sayılabilir.

Çekingen kişilik bozukluğu

Birey, sosyal durumları ve yakın kişilerarası ilişkileri önler, temelde reddedilmekten korkuyorlar. Kendini yetersiz hissedebilir, düşük öz saygısına sahip olabilir ve insanlara güvenmeyi zor bulabilirler. Son derece utangaç ve sosyal olarak engellenmiş görünebilirler.

Kaçınılmaz kişilik bozukluğu olan bir kişi normal olarak diğer insanlarla yakın ilişkiler geliştirmek ister, ancak güven ve ilişki kurma becerisinden yoksundur.

Bağımlı kişilik bozukluğu

Bu rahatsızlığı olan bir kişinin bakıma aşırı derecede ihtiyacı vardır, başkalarına aşırı bağımlıdır ve derin bir ayrılık korkusu vardır. Diğerleri kişiyi itaatkâr ve yapışkan olarak görebilir.

Bağımlı kişilik bozukluğu olan bir kişi, nonassassive, pasif ve uysal olma eğilimindedir. Onların temel arzusu diğerlerini memnun etmektir ve bunu başarmak için çok fazla enerji harcanır. Başkalarına katılmamak o kadar dayanılmaz ki, insanları kazanmak için büyük boylara gidecekler. Başkalarının bu durumdaki bir kişiden faydalanması ve onları etkilemesi kolaydır.

Birey genellikle kendine güveni yoktur ve onların zeka ve yetenekleri hakkında belirsiz olabilirler. Projeleri bağımsız olarak üstlenmeleri veya yardım almadan karar vermeleri zordur.

Sorumluluk almak zor olabilir. Kötümser olabilirler ve kendi başarılarını küçümseyebilirler. Yalnız, çaresiz ve rahatsız hissedebilirler. Bir ilişki biterse, umutsuzca yeni bir tane ararlar.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, mükemmeliyetçilik ile aşırı endişeye sahiptir ve yakın kişisel ilişkilerin pahasına çalışmaktadır. Birey esnek değildir ve kontrol altında olmak için ezici bir ihtiyaç duyar. Kurallar ve verimlilik ile ilgili endişeler rahatlamak için zorlaştırıyor. Birey kutsanmış, işbirlikçi olmayan, iğrenç ve tatsız görünebilir.

Bu tür bozukluğu olan insanlar, işler kontrolden çıktığında veya dağınık hale geldiğinde endişelenir. Bunlar genellikle işkoliklerdir, listelerle ve çizelgelerle ilgilenirler ve her şeyin mükemmel olması gerektiğinden, görevleri tamamlamada zorluk çekebilirler.

Etik, ahlak ve din gibi yaşam tarzı konularına ilişkin görüşler katı olabilir ve görevleri başkalarına devretmek zor olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olanlardan farklı olarak, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireylerin davranışlarının normal olduğuna ve değişme girişimlerine karşı koyacağına inanılmaktadır.

Like this post? Please share to your friends: