Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Karsinom in situ: Nedir ve nasıl tedavi edilir?

Karsinoma in situ, bir kişinin ilk oluşturulduğu yerlerin ötesine yayılmayan anormal hücrelere sahip olduğu bir kanser belirtisidir. “In situ” kelimeleri “orijinal yerine” çevirir.

Bu in situ hücreler, kanserli hücreler olma ve diğer yakın yerlere yayılma potansiyeline sahiptir. Karsinoma in situ için diğer isimler evre 0 hastalık, non-invaziv kanser veya pre-invaziv kanserdir.

Bu makalede, doktorların in situ karsinoma tanısı koyduğu ve tanıyı takip edebilecek tedavi yaklaşımlarının daha yaygın olduğu alanlara odaklanılacaktır.

Karsinom in situ üzerinde hızlı gerçekler:

  • Karsinoma in situ, çeşitli yerlerde kanserleri tanımlamak için kullanılabilecek tanımlayıcı bir terimdir.
  • Hemen hemen tüm kanser tiplerinde erken teşhis, daha büyük tedavi başarısı ve remisyon ile ilişkilidir.
  • Bu nedenle, birçok doktor bu kanser öncesi hücreleri çıkarmak için tedavi çabalarını önerecektir.

Nerede oluyor?

In situda en sık görülen karsinom tiplerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

İdrar kesesinde karsinoma in situ

Mesane kanseri

Mesane, doktorların in situ karsinomu saptadığı ortak bir yerdir. Buna göre, ilk kez tüm mesane kanserlerinin tahmini yüzde 3’ü in situ karsinomadır.

Mesane kanserinin in situ, daha önce remisyonda olan mesane kanseri öyküsü olanlarda oldukça yaygındır. Mesane kanseri olan kişilerin yaklaşık yüzde 90’ı bir nüks görmektedir.

Bu kanser tipi en yaygın olarak, 60 ila 70 yaş arasındaki erkek içiciler arasında saptanır.

Servikal karsinoma in situ

Doktorlar servikal karsinomu in situ rahim ağzının yüzey tabakasında kalan kanser öncesi hücreler olarak tanımlayabilirler.

Doktorlar bu pre-servikal kanser tipini tedavi edebilirler, ancak kanser bazen tekrarlayabilir. Bu nedenle, doktorlar daha fazla ön kanserli hücreyi kontrol etmek için Pap smear testlerine devam etmelerini önermektedir.

Duktal karsinoma in situ (DCIS)

Doktorlar ayrıca bu tip karsinoma in situ intraductal karsinoma olarak adlandırırlar. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, en yaygın meme kanseri tiplerinden biridir.

Ductal, hücrelerin göğüslerin süt kanallarında büyüdüğü anlamına gelir. BreastCancer.org’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl teşhis edilen meme kanseri oranlarının yaklaşık yüzde 20’si, yaklaşık 60.000 vakaya eşdeğer olan DCIS’dir.

Skuamöz hücreli karsinom in situ veya Bowen hastalığı

Bu cilt kanseri tipi, en eski bilinen skuamöz hücre cilt kanseri formlarından biridir. Yine Amerikan Kanser Derneği’ne göre, 10 cilt kanserinden 2’si tahminen skuamöz hücreli deri kanseridir.

Bu tip karsinoma in situ hücreler, çoğunlukla güneşe, yüze, kulaklara ve boynuna maruz kalan deri bölgelerinde görülür. Vücudun diğer bölgelerine yayılmasının yanı sıra cildin daha derinlerine büyümeleri daha olasıdır.

Yukarıda listelenen hastalık türleri, in situ karsinomun meydana gelebileceği farklı alanlardan sadece birkaçıdır.

Nasıl tedavi edilir?

In situ her bir karsinom türü için yaygın tedavilerin bazıları şunlardır:

İdrar kesesinde karsinoma in situ

Cerrahlar ameliyatta iş başında

İdrar torbasının in situ yerinde in situ olan hemen hemen tüm insanlar, kanser öncesi hücreleri çıkarmak için ameliyat geçireceklerdir.

Cerrahi prosedürlerin örnekleri arasında elektrik veya lazer koter ile transüretral rezeksiyon veya biyopsi yer alır.

Doktorlar hala bu prosedürlerden sonra kanserli hücreleri tespit ederse, radikal sistektomiyi veya mesanenin cerrahi olarak çıkarılmasını önerebilirler.

Bununla birlikte, yaşlı bireylerin bu durumla karşılaşma olasılıkları en yüksek olduğu için, doktorlar, kanserin ilerlemesi için gereken sürenin kişinin yaşam beklentisinden daha uzun olabileceğinden, uyanık beklemeyi tavsiye edebilirler.

Servikal karsinoma in situ

Bu tipte, doktorlar genellikle kanser öncesi hücrelerin çıkarılmasını ve kanserli olmalarını engellemelerini ve yayılma olasılığını azaltmalarını tavsiye eder.

Bir doktor, kriyocerrahi, lazer cerrahisi, soğuk bıçak konması veya loop elektrocerrahi eksizyon prosedürünü (LEEP / LEETZ) kullanarak hücreleri kaldırabilir.

Bir kadın artık doğurganlık çağında değilse, bir doktor histerektomi önerebilir.

Duktal karsinoma in situ (DCIS)

DCIS vakaları ile, bir doktor, kanserli hücrelerin memede nerede olduğuna bağlı olarak, bir kadın ile tedavi seçeneklerini tartışacaktır.

Bir seçenek, cerrahın kanserli hücreleri çıkardığı meme koruyuculuğu cerrahisi (BCS) ve tümörü çevreleyen normal meme dokusunun bir kısmıdır.

Bazı durumlarda, bir doktor da lenf düğümlerini çıkarabilir. Bir doktor ayrıca, ön kanserli hücrelerin memeye geri gelme riskini azaltmak için takip radyasyon tedavisini önerebilir.

DCIS alanı büyükse, bir doktor tüm memeyi çıkarmayı içeren mastektomiyi önerebilir.

Skuamöz hücreli karsinom in situ veya Bowen hastalığı

Doktorlar genellikle kanser öncesi hücrelerin in situ olarak bu tip karsinomlarda çıkarılmasını tavsiye ederler. Bazı durumlarda, bir doktor ayrıca kanser hücresi rekürrens riskini azaltmak için radyasyon önerebilir.

Doğru tedavileri seçmek

İnsanlar her zaman tedavi seçeneklerini doktorlarıyla dikkatli bir şekilde tartışmalıdır.

Sorulacak sorular şunlardır:

  1. “Bu tedavinin başarılı olması şansı nedir?”
  2. “Bu tedavinin yan etkileri nelerdir?”
  3. “Kanserli hücreler daha sonra hala var ise ne olur?”

Tüm seçenekleri dikkatli bir şekilde değerlendirmek, bireyin kendi sağlığı için en iyi olanı belirlemesine yardımcı olabilir.

Karsinom in situ için Outlook

Karsinom in situ tanısı her zaman hücrelerin kansere dönüşeceği anlamına gelmezken, şanslar genellikle o kadar yüksek ki, hücreler bir gün doktorların tedavi önerdiği malign olacaktır.

Hücreleri kanserli hale gelmeden ve yayılmadan önce tedavi ederek, bir kişi ideal olarak kansersiz olma olasılığına en iyi şekilde sahip olacaktır.

Karsinomu in situ belirlemekte kullanılan tıbbi yetenekler, kadınların Pap smear testleri yaptırması ve yıllık cilt kontrolleri için dermatoloğa giden insanlar gibi önleyici ziyaretlerde bulunan bir kişinin öneminin altını çizmektedir.

Like this post? Please share to your friends: