Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Kan testi şizofreni riskini tahmin edebilir mi?

Şizofreni için tek bir test yoktur; Tanısı akıl sağlığı uzmanlarının değerlendirmelerine dayanır. Fakat şimdi, yeni bir çalışma, kan testinin şizofreni ve diğer psikoz formları için kimin daha yüksek risk altında olduğunu ve daha erken tedaviye ve daha iyi sonuçlara yol açabileceğini belirleyebileceğini iddia ediyor.

kan testi

Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Dr. Diana O. Perkins de dahil olmak üzere araştırma ekibi bulgularını dergide yayınlıyor.

Şizofreni, dünya çapında yaklaşık 24 milyon insanı etkileyen bir ruh sağlığı bozukluğudur ve her 1000 kişide 7 kişiye eşittir. Durum halüsinasyonlar, sanrılar, işlevsiz düşünceler ve ajite vücut hareketleri ile karakterizedir.

Bir hastanın daha önce şizofreni tedavisi alması iyi bir sonuçtur. Perkins ve meslektaşlarına göre bu, hastalığın prodromal evresinde – semptomlar ilk ortaya çıktığında – tedavinin şiddetli semptom veya sakatlık riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

Ancak ekip, şizofreni ve diğer psikoz biçimlerinin erken tedavisine yönelik bir engelin, koşullar için kimin en yüksek risk altında olduğunu belirleyemediğini belirtmektedir. Çalışma bulguları bu engeli yıkabilir mi?

Kan testi, hangi hastaların psikoz geliştirdiğini doğru bir şekilde belirledi

Araştırmacılar, geçmişteki çalışmalarda şizofreni hastalarının anormal inflamasyon, oksidatif stres, metabolizma ve hormon belirteçleri olduğunu belirtmişlerdir.

Bu düşünceyle, ekip, 35 kontrol grubunun kan örneklerinin yanı sıra psikoz için yüksek risk arz eden semptomları olan 32 hastanın kan örneklerini analiz etti. Söz konusu belirteçlerin varlığının psikoz geliştirmek için hangi konuların devam ettiğini tahmin edip edemeyeceğini görmek istediler.

Tüm katılımcılar her 6 ayda bir klinik olarak değerlendirildi ve 2 yıla kadar takip edildi.

Ekip, psikoz riski yüksek olan 32 hasta arasında, kanında 15 spesifik belirteç veya analitin varlığında psikoz geliştirmek için devam edenleri tanımlayabildiğini buldu.

Bu hastaların 14’ünde şizofreni, 13’ünde belirsiz psikoz, ikisinde psikotik özellikler, birinde bipolar bozukluk, birinde şizoaffektif bozukluk, birinde sanrılı bozukluk vardı.

Perkins, bulgularına yorum yaparak şunları söylüyor:

“Bu kan testi klinik olarak mümkün olmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, bu sonuçlar şizofreninin temel doğasına dair kanıt sağlar ve önleyici müdahaleler için hedef olabilecek yeni yollara işaret eder.”

Araştırmacılar, bu kan testinin tekrarlanabilirliğini değerlendirmek için yüksek psikoz riski taşıyan diğer hastaları değerlendirmek için kullanılmasının çok önemli olduğunu belirtiyorlar.

Bununla birlikte, psikoz risk tahmininde faydası olan birçok analit kombinasyonu olduğu için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır ve bir kan tahlili klinik yüksek riskli hastalarda psikoz ilerlemesiyle ilişkili diğer klinik, görüntüleme veya elektrofizyolojik önlemlerle birleştirilebilir. konular, “ekliyorlar.

Genel olarak, bulgularının psikoz önleme için yeni hedefleri belirlemede umut vaat ettikleri ve bu alanda daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurguladıkları sonucuna varmışlardır.

Yakın zamanda şizofreninin tek bir hastalık olmaktan ziyade sekiz spesifik genetik bozukluktan oluştuğunu iddia eden bir çalışmada bildirilmiştir.

Like this post? Please share to your friends: