Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Kalp krizi sonrası bir yıl, göğüs ağrısı birçok için kalıyor


Archives of International Medicine dergisinin 23 Haziran sayısında yeni bir araştırmayı başlatan araştırmacılara göre, kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık% 20’sinde ana kalp olayından sonra angina (göğüs ağrısı) görülüyor.

Hem yatan hem de ayakta tedavi ayarlarında, genel olarak kalp krizi olarak bilinen bir tedavi sonrası miyokard infarktüsü (MI), anjina olarak bilinen epizodik göğüs ağrısıdır. Bu noktaya kadar, MI’dan bir yıl sonra ortaya çıkan en şiddetli ağrının yaygınlığı ve tedavisine odaklanan çok az ya da çok sayıda araştırma olmuştur. Yazar Thomas M.Maddox, M.D., S.M. (Denver Veterans İşleri Tıp Merkezi ve Colorado Denver Üniversitesi) ve meslektaşları, “Bu faktörleri tanımlayarak, anjinaya bağlı miyokard infarktüsü sonrası anjina için en büyük risk altında olan hastaların daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini” belirtiyor. Kalan göğüs ağrısını tedavi etmek ve hastanın yaşam kalitesi ile ilgili diğer sağlık sonuçlarında egzersiz yapma yeteneğini geliştirmek için, doktorların en büyük anjina riskine maruz kalan bu nüfusun tanımlanması önemlidir.

Çalışma Ocak2003’ten Haziran 2004’e kadar seçilen 1.957 hastadan oluşuyordu. Araştırmacılar, hastadan bir yıl sonra ortaya çıkan göğüs ağrısı, sosyodemografik bilgiler ve kliniksel ve yaşam tarzı faktörlerinin ayrıntılarını içeren anketleri doldurmalarını istedi.

Hastaneye yatıştan bir yıl sonra anjin, hastaların yaklaşık% 20’si tarafından bildirilmiştir (389’un 1.957’si). Günlük göğüs ağrısı% 1.2 (249.195), haftalık göğüs ağrısı% 3 (1.957’si 59) ve göğüs ağrısı haftada% 15,6 (1,957) ile bildirilmiştir.

Araştırmacılar, daha önce, daha önce koroner arter greft prosedürü olan beyaz olmayan erkeklerin ve MI sonrasında hastanede göğüs ağrısı yaşayanların, MI’dan sonra anjinaon yıl geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Buna ek olarak, bir yıl sonra göğüs ağrısı, sigara içmeye devam eden, hastaneye yatıştan sonra kalp kan akışına (revaskülarizasyon) izin veren ve yeni, kalıcı veya geçici olarak önemli ölçüde yoksunluk semptomları geçiren hastalarla ameliyat edildi.

Maddoxand meslektaşları, “Çoklu faktörler, bir yıl boyunca anjina, klinik, yataklı ve ayakta hasta özellikleri gibi anjinalarla ilişkiliydi. Bu ilişkilerin tanınması akut miyokard enfarktüsünden sonra izlenen riskli hastalarda önemli olacaktır.” “Ayrıca, depresyon ve sigara bırakma gibi modifiye edilebilir faktörler üzerinde yapılacak araştırmalar, anjinayı hafifletme ve miyokard enfarktüsünden sonra ortaya çıkan kardiyak sonuçları iyileştirme arayışında önemli olacaktır.”

Miyokard İnfarktüsünden 1 Yıl Sonra Angina: Prevalans ve İlişkili Bulgular
Thomas M. Maddox, MD, SM; Kimberly J. Reid, MS; John A.Spertus, MD, MPH; Murray Mittleman, MD, PhD; Harlan M. Krumholz, MD, SM; Susmita Parashar, MD, MPH; P. Michael Ho, MD, PhD; John S.Rumsfeld, MD, PhD
İç Hastalıkları Arşivi (2008). 168 [12]: s. 1310-1316.
Özet görmek için tıklayın

Yazan: Peter M Crosta

Like this post? Please share to your friends: