Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: [email protected]

Gelişmiş melanom: Çığır açan çalışmalar tedaviyi değiştirebilir

İki uluslararası klinik denemenin sonuçları, en ölümcül cilt kanseri tipi olan ileri melanomanın tedavisini değiştirebilir. Fakat şu anda, kanseri yayılmış olan melanom hastaları belirsiz ve çoğu zaman kasvetli bir gelecekle karşı karşıyadır.

doktor bir köstebek inceliyor

Fakat şimdi, deneme sonuçlarını rapor eden uzmanlar, yeni test edilen tedavilerin, hastalığın tekrarlanma olasılığını azaltması ve birçok hasta için sağkalımı artırması gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılar geçtiğimiz günlerde İspanya Madrid’de düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji 2017 Kongresi’nde yapılan çalışmaların sonuçlarını sundular. Onlar da yayınlanmaktadır.

Çalışmalar, immünoterapilerin ve hedefe yönelik tedavilerin, kanseri gelişmiş bir aşamaya (evre IV) erişmiş ancak cerrahi olarak çıkarılamayan melanom hastalarını başarılı bir şekilde tedavi edebildiğini göstermiştir.

İmmünoterapiler, bağışıklık sistemini güçlendiren tedavilerdir ve hedefe yönelik terapiler, bunlarla ilişkili spesifik hastalık genlerini veya proteinlerini hedefler.

Ancak, iki yeni deneme, dünyada melanom hastalarına yayılımı ve nüksetmeyi önleme amacı ile hastalığın daha erken bir aşamasında tedavi seçeneği sunan ilk ülkelerdir.

“Bu klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, hastalığın izlerini durdurabilmemizi – hayatın yayılmasını ve hayat kurtarmasını etkin bir şekilde önleyebilmemizi öneriyor” diyor yazar Prof. Georgina Long, melanoma medikal onkoloji kürsüsü ve Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nde translasyonel araştırma Her iki denemede çalıştı.

Metastatik melanomun tedavisi çok daha zordur

Melanom, ağırlıklı olarak cildin bir kanseridir, ancak vücutta, göz gibi başka yerlerde de ortaya çıkabilir. Melanin üreten melanositler denen hücrelerde başlar – cilt, saç ve göz rengini veren pigment. Güneş veya bronzlaşma yatakları gibi ultraviyole ışığa maruz kalmak, melanom için önemli bir risk faktörüdür.

Diğer birçok cilt kanseri türünden daha az yaygın olmasına rağmen, melanom “büyümesi ve yayılma olasılığı daha yüksektir.” Kanser ölümlerinin çoğu, metastazdan kaynaklanır; bu, orijinal tümörden gelen kanser hücrelerinin kaçmasına neden olur ve vücudun diğer kısımlarında tedavi edilmesi zor olan ikincil tümörlere neden olur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, yeni bir melanom vakası oranı 1982 ile 2011 arasında iki katına çıkmıştır. Bu yıl 65.000’den fazla insanın hastalığa yakalandığını ve 9,000’den fazla kişinin öldüğünü keşfettiği bir yıl olmuştur.

Avustralya’da, Prof. Long’un ayrıca, Melanoma Institute Australia’nın tıbbi direktörü olduğu, melanom oranının dünyadaki en yükseklerden biri olduğu Avustralya’da. 2017 yılında, ülkede yaklaşık 14.000 kişinin hastalık teşhisi konması ve bunun 1.800’den fazlasının ölmesi bekleniyor.

Erken saptanırsa, primer tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıyla melanomun iyileştirilmesi için çok iyi bir şans vardır. Bununla birlikte, vakaların yaklaşık yüzde 10’unda, kanser çok geç saptanmış ve ikincil tümörler (metastazlar) üretmiştir.

Yüksek relaps riski olan melanom hastalarına, cerrahi sonrası gibi ilk kanser tedavisi sonrası metastazları önlemeye çalışmak için sıklıkla ilaç verilir. İki çalışma, ileri melanom için iki çeşit adjuvan tedaviyi test etmiştir.

COMBI-AD deneme

COMBI-AD çalışmasında, araştırmacılar, ileri melanom (evre III), BRAF genindeki mutasyonlar olan hastalar için cerrahi sonrası tedavi olarak plaseboya karşı iki ilaç – dabrafenib ve trametinib – kombinasyonunu test ettiler ve yüksek risk altında olduğunu düşündüler. tekrarlama.

Sonuçlar, bir plasebo ile karşılaştırıldığında, kombinasyonun “önemli ölçüde daha düşük rekürrens riskine” ve daha iyi sağkalmaya yol açtığını gösterdi. Ayrıca kombinasyon halinde kullanılan ilaçlardan yeni toksik etki göstermediler.

Çift kör, plasebo kontrollü çalışma, 8 aylık hastayı 12 aylık ya da bir kez dabrafenib (günde iki kez 150 miligram oral bir dozda) ve trametinib (günde bir kez 2 miligram oral dozda) almak için 870 hastayı veya iki eşleşen plasebo tabletleri.

Sonuçlar, hastaların yüzde 58’inin plasebo grubunda yüzde 39’la karşılaştırıldığında, relapsiyonsuz ortalama 2,8 yıldan sağ kaldığını, yüzde 53’lük bir riskte azalma olduğunu gösterdi.

Kombinasyon terapisi grubu da genel olarak 3 yıllık bir sağkalım oranı (yani yüzde 43’lük bir risk azalması), “uzak metastazsız sağkalım ve relapstan kurtulma özgürlüğü” nü göstermektedir.

CheckMate 238 davası

CheckMate 238 çalışmasında, ekip, nivolumabın, ileri evre melanoma (evre III ve evre IV) cerrahisi geçirmiş hastaların bakım standardı ipilimumabın standart tedavisinden daha güvenli ve etkili olduğunu buldu. Ayrıca nivolumabın “anlamlı olarak daha uzun nükssüz sağkalım” ile sonuçlandığını bulmuştur.

Her iki ilaç da ilerlemiş melanomun tedavisi için onaylanmış bağışıklık kontrol noktası inhibitörleridir. Kanser hücrelerine saldırılarını artırmak için bağışıklık hücreleri üzerinde bir geçiş yapmayı hedeflerler.

Çift kör deneme için, araştırmacılar evre III veya evre IV melanomu tamamen ortadan kaldırmak için ameliyat geçiren 906 hastayı işe aldılar ve yüksek relaps riski taşıyorlardı.

Rastgele olarak, her 2 haftada bir kilogram vücut ağırlığı başına 3 miligram nivolumab veya dört doz için her 3 haftada bir kilogram başına 10 miligram ipilimumabın intravenöz infüzyonlarını almak için rasgele olarak ve daha sonra da 1 yıla kadar her 12 haftada bir verildi.

Denemeyi izleyen komite bunu durdurdu çünkü ara sonuçlar nivolumabın ipilimumab ile karşılaştırıldığına dair net kanıtlar gösterdi. 18 ayda nivolumab ile relapsız sağkalım oranı yüzde 66.4 iken, ipilimumab ile sadece yüzde 52,7 idi.

Asıl araştırmacı Jeffrey S.New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Perlmutter Kanser Merkezi müdür yardımcısı olan Weber, bu sonuçların “nivolumabın III ve IV melanomlu hastaları tedavi etmede daha etkili olduğunu ve üçte bir oranında relaps riskini azalttığını” söylüyor.

Long’un belirttiği gibi, “Melanomun bir terminal hastalığından ziyade kronik hale getirilmesi konusundaki nihai hedefimiz şimdi ulaşılmaya çok daha yakın.”

“Bunun sonuçları nasıl tıp pratiğimizi değiştirecek.”

Jeffrey S. Weber

Like this post? Please share to your friends: