Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Embriyo transferleri: Bilmeniz gerekenler


Döllenmiş embriyonun bir kadının rahmine aktarılması, in vitro fertilizasyon sürecinin önemli bir parçasıdır.

Embriyo transfer süreci sırasında göz önünde bulundurulması gereken bazı şeyler ve göz önünde bulundurulması gereken bazı riskler ve önlemler vardır. Bu makale, sürecin nasıl çalıştığına ve embriyo transferlerinden kimin yararlanabileceğine bir göz atmaktadır.

Embriyo transferi nedir?

IVF

Bir embriyo transferi, in vitro fertilizasyon (IVF) işleminin son kısmıdır.

IVF sırasında, yumurtalıklarını sağlıklı yumurtalar salmak üzere uyarmak için doğurganlık ilaçları kullanılır.

Bu yumurtalar daha sonra bir kadının yumurtalıklarından çıkarılır ve bir laboratuarda döllenir. Döllenmiş yumurtalar çoğaldığında, embriyolar kadının rahmine aktarılır.

Hamileliğin başlaması için, embriyonun kendisini rahmin veya uterusun duvarına tutması gerekir.

Embriyo transferi gerektiğinde

Doğal gübrelemenin bir seçenek olmadığı veya zorlandığı durumlarda IVF ve embriyo transferi gereklidir. Embriyo transferi için birçok sebep vardır:

  • Ovulasyon bozuklukları: Ovulasyon nadir ise, başarılı döllenme için daha az yumurta vardır.
  • Fallop tüplerine zarar: Fallop tüpleri, embriyoların uterusa ulaşması için geçtiği geçiş yoludur. Tüpler hasar görürse veya zarar görürse, döllenmiş yumurtaların rahmiye güvenli bir şekilde ulaşması zordur.
  • Endometriozis: Rahimden gelen doku uterusun dışına çıkarak büyür. Bu, dişi üreme sisteminin nasıl çalıştığını etkileyebilir.
  • Prematüre yumurtalık yetmezliği: Eğer yumurtalıklar başarısız olursa, normal miktarda östrojen üretmez veya düzenli olarak yumurta bırakmazlar.
  • Uterin fibroidleri: Fibroidler uterus duvarlarında küçük, benign tümörlerdir. Bir yumurtanın rahimde kendini yetiştirme, hamileliği önleme yeteneğini engelleyebilirler.
  • Genetik bozukluklar: Bazı genetik bozuklukların gebeliğin ortaya çıkmasını engellediği bilinmektedir.
  • Bozulmuş sperm üretimi: Erkeklerde düşük sperm üretimi, spermin zayıf hareketi, testislerin hasarı veya semen anormallikleri, doğal fertilizasyonun başarısız olmasının nedenleridir.

Bu rahatsızlıklar teşhisi konmuş herhangi bir kişi IVF ve embriyo bir seçenek transfer düşünebilirsiniz.

Embriyo transferi öncesi, sırası ve sonrasında neler beklenir?

Embriyo transferinden 2 veya 3 gün önce, doktor rahme transfer için en iyi yumurtaları seçecektir.

Metabolomik profilleme gibi non-invazif yöntemler test edilmesine rağmen, seçimine yardımcı olacak birçok işlem vardır. Metabolomik profilleme, birçok yararlı faktöre dayanarak en faydalı yumurtaları seçme işlemidir. Bu, gelecekte invaziv prosedürlere olan ihtiyacı sınırlayabilir.

Bu yumurtalar daha sonra bir laboratuarda döllenecek ve 1-2 gün boyunca kültüre bırakılacaktır. Birçok kaliteli embriyo gelişirse, aktarılmayacak olanlar dondurulabilir.

Embriyo transferi süreci

Embriyo transferi

Embriyo transfer süreci, bir pap smear işlemine benzer. Doktor vajinal duvarları açık tutmak için kadının vajinasına spekulum takacaktır.

Doğruluk için ultrason kullanarak, doktor daha sonra serviks ve rahim içine bir kateter geçirir. Oradan, embriyolar tüpün içinden ve rahmiye geçer.

İşlem genellikle ağrısızdır ve nadiren herhangi bir yatıştırıcı gerektirir. Bazı kadınlar spekulum takılı veya ultrason için gerekli olan tam mesaneye sahip olmanın bir sonucu olarak rahatsızlık hissedebilirler. İşlem kısadır ve mesane hemen sonra boşaltılabilir.

Embriyo transferinden sonra

Embriyonun implante olup olmadığını kontrol etmek için transferin başarılı olup olmadığını 2 hafta sonra bir takip randevusu verecektir.

İşlemden sonra kadınlar bazı kramp, şişkinlik ve vajinal akıntı yaşayabilir.

Embriyo transferi türleri

IVF sırasında yumurtaları çıkarmak ve döllemek için doktorlar genellikle aynı süreci her zaman takip ederler. Döllenme meydana geldiğinde, embriyo transferi için birkaç farklı seçenek vardır:

Taze embriyo transferi: Yumurtalar döllendikten sonra 1-2 gün kültürlenir. En iyi embriyolar doğrudan kadının rahmine aktarılmak üzere seçilir.

Donmuş embriyo transferi: İlk transferde kullanılmayan sağlıklı embriyolar dondurulabilir ve ileride kullanılmak üzere saklanabilir. Bunlar çözülebilir ve uterusa aktarılabilir.

Blastosist embriyo transferi: Gübrelemeden sonra birçok sağlıklı embriyo gelişirse, embriyoların blastosistlere dönüşüp gelişmediğini görmek beklenir. Bir çalışmada, blastosist embriyo transferi, 3. günde standart embriyo transferinden daha yüksek bir başarı oranına sahiptir. Ancak, yeni bir çalışma, daha sonra gebelikte risk oluşturabileceğini ve her zaman tavsiye edilmemesini önermektedir.

Destekli kuluçka (AH): Bir çalışmada, yardımlı kuluçkalama işleminin – embriyonun uterusa aktarılmadan önce dış tabakasını zayıflattığı -, taze embriyoların aktarıldığı kadınlarda gebelik ve implantasyon oranlarını iyileştirmediği bulunmuştur. Ancak araştırmacılar, implante edilen donmuş embriyolara sahip kadınların embriyolarının bu şekilde tedavi edilmesinden faydalandıklarını belirtmişlerdir.

Kaç tane embriyo transfer edilir?

Kadının rahmine kaç embriyonun transfer edildiği konusunda hala farklılıklar vardır. Çoğu durumda, sadece bir döllenmiş embriyo rahme aktarılırken, diğer doktorlar iki döllenmiş embriyoların başarılı bir hamilelik şansını arttırdığına inanırlar.

Yönergeler tarafından belirlenen kurallara göre, aktarılacak taze embriyoların sayısı kadının yaşına ve görünümüne göre değişir. Çoğu durumda, ikiden fazla embriyo kullanılmaz.35 yaşın altındaki kadınlar için mükemmel bir hamilelik şansı olan doktorlar, sadece bir embriyo kullanmayı düşüneceklerdir.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, 38 yaşından küçük kadınlarda tek embriyo transferinin çoklu doğum riskini azalttığı, ancak canlı doğum oranlarını etkilemediği görülmüştür. Birçok doktorun hamileliği sağlamak için çoklu embriyolar kullanmasını tavsiye ettiği için bu önemlidir. Bu araştırma çoklu embriyoların gerekli olmayabileceğini göstermektedir.

Kadının hamilelik şansı düşük olduğu zaman, doktorlar, üç veya daha fazla embriyonun uterusa transfer edildiği ağır yük transferi (HLT) denen bir teknik kullanmayı tercih edebilirler. Bir çalışmaya göre, gebelik oranlarının kabul edilebilir bir düzeye yükseltilmesi muhtemel olduğundan, doğal görünümü zayıf olan hastalarda HLT önerilmelidir.

Embriyo transferlerinin başarı oranları

Bebeği ile parkta bir anne

Embriyo transferleri için başarı oranı, kullanılan transfer yöntemine bağlı olarak değişebilir.

Yayınlanan bir çalışmaya göre, taze ve donmuş embriyoların kullanımı arasında istatistiksel bir fark yoktur. Taze embriyolar kullanılarak yapılan embriyo transferleri yüzde 23’lük bir gebelik oranına sahipken, donmuş embriyoların yüzde 18’i gebelik oranına sahipti.

Çalışma, dondurulmuş embriyoların, taze embriyoların yapamadığı ek embriyo transferleri için de kullanılabileceğini göstermiştir. Hamilelik şansı düşükse, doktorlar embriyo transferinde ikinci bir girişim için daha sonraki bir tarihte ek embriyoların dondurulmasını düşünebilir.

Bireysel başarı oranları değişebilir ve infertilite, etnik kökenler ve genetik bozuklukların nedenine bağlı olabilir.

Embriyo transferlerinin riskleri ve önlemleri

Embriyo transferleri riskleri çok düşüktür. Bu riskler çoğunlukla artmış hormonal stimülasyon ile ilişkili olup, bir kan damarını bloke eden bir kan pıhtılaşması gibi yüksek bir riske neden olur.

Kadın ayrıca kanama, vajinal akıntısında değişiklikler, enfeksiyonlar ve kullanıldıysa anestezi komplikasyonları yaşayabilir. Düşük yapma riski, doğal anlayışla aynıdır.

Embriyo transferinin en büyük riski birden fazla hamilelik şansıdır. Bu, çoklu ayrı embriyolar rahime bağlandığında ortaya çıkar. Bu, ölü doğum ve engelli çocuk doğurma riskini artırabilir ve IVF’ye bağlı gebeliklerde doğal anlayıştan daha yaygındır.

Writen, Jon Johnson tarafından

Like this post? Please share to your friends: