Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

EEG beyin dalga testleri, DEHB semptomlarını teşhis etmeye yardımcı olur


EEG kullanan beyin dalgalarının testleri, DEHB alt tiplerini ayırmada yardımcı olabilir; bu da, bir gencin semptomlarının dikkatsizlikten mi yoksa çoğunlukla hiperaktivite ve dürtüsellikten mi kaynaklandığını teşhis etmeye yardımcı olabilir.

Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) iki alt tipi “dikkatsiz” veya “kombine” olarak bilinir ve bunları ayrı ayrı anlatmakla birlikte beyin testleri DEHB olmayan ergenlerin dışlanmasına da yardımcı olur.

Araştırmacılar dergide çalışmalarını yayınlayan elektroensefalogram (EEG) okumalarının “bu grupların farklı fizyolojik profiller sergilediğini” gösterdiğini söylüyorlar.

Bu, klinikte öznel olarak gözlemlenen farklılıklar için nesnel bir biyolojik test olabileceği anlamına gelir.

“Bu çalışma, DEHB alt tiplerini ayırt etmek için kullanılabilecek görsel işleme ve motor planlamayla ilgili beyin dalgalarında değişikliklerin olduğunu gösteriyor,” diyor Hollanda Amsterdam Üniversitesi yardımcı profesörü Ali Mazaheri ve Akıl ve Zihin Merkezi’nde konuk araştırmacı California Üniversitesi, Davis.

O ekler:

“DEHB alt tipleri klinik ortamda öznel olarak çok farklı görünmektedir, ancak bu farklılıkları saptayabilen birkaç objektif fizyolojik belirteç vardır.”

2009-2013 yılları arasında yürütülen çalışma, DEHB’si olmayan 23 çocuk ile dikkatsiz veya kombine tip bozukluğu olan 17 hastaya ayrılmıştır. Tüm katılımcılar 12-17 yaşları arasındaydı.

Gençler, bilgisayar görevleri üzerindeki performanslarının değerlendirilmesinde 32 elektrotlu EEG kapaklarını giydi. Bazı ipuçları, diğerlerine göre daha yararlı olmaları ile performanslarına yardımcı olacak görsel ipuçları verdiler.

Bu, ilk müdahaleyi geçersiz kılmak için doğru cevabı verdiğinden, DEHB’li birine karşı bir meydan okuma sundu.

Örneğin, bir bilgisayar görevi, çocuğun ekranda farklı yönlere işaret eden okların bir dizisine bakmasını ve ardından ortadaki ok işaretinin yönünü belirtmesini istemiştir. Aşağıdaki örnekte merkez oku sola doğru işaret ediyor: >>>.

Görsel ipuçlarını inceledikten sonra, gençlerin alfa ve beta beyin dalgaları EEG’de okundu ve iki DEHB alt tipi olan gençler arasında farklılıklar görüldü. DEHB olmaksızın gelişen gençler de ayırt edilebilir.

Araştırmacılar şöyle diyor:

“Dikkatsiz tipteki DEHB’li gençlerin alfa dalga paternleri, görsel ipuçlarındaki önemli bilgileri, başarılı olma kabiliyetlerini sınırlamadılar.”

Bu arada, beta dalga paternlerinin ölçümleri, bir düğmeye basıldığında en büyük zorluk çeken gençleri, kombine tip DEHB olanları ayırt ederek, motor görev performansının izlenmesine yardımcı oldu.

DEHB tedavilerinin duyarlılığını geliştirmek

Bu çalışmanın sonuçları, kombine tip DEHB’nin, bozukluğa nazaran daha şiddetli bir form olduğu fikrine meydan okuyor. Araştırmacılar, daha ziyade, katkı maddelerinin etkilerini gösteren bir değil, farklı bir DEHB türü olarak göründüklerini söylüyor.

UC Davis’teki MIND Enstitüsü’ndeki bir araştırma bilimcisi olan ortak yazarlardan biri olan Catherine Fassbender, bunun daha hassas tedavileri bildirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor:

“Bu araştırma ayrıca, DEHB alt tipleri arasındaki altta yatan işlem farklılıklarını ele almak için tedavilerin geliştirilmesi konusunda bize ipuçları vermektedir.

DEHB için çoğu tedavi alt tür farklılıklarını dikkate almamaktadır.

O, şu sonuca varıyor: “Bulgularımız, tedavi hedeflerinin, DEHB’nin kombine alt tiplere karşı dikkatsiz ve farklı olması gerektiğini ve beyin dalgalarının ileri analizinin, tedavi yanıtlarını test etmek için bir biyobelirteç sağlayabileceğini ileri sürüyor.”

DEHB’de beyin dalgası testlerinin önemi

Son zamanlarda DEHB tanısında yardımcı olmak için EEG kullanan bir başka test daha bildirmiştir.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 2013 yılının Temmuz ayında NEBA Sistemini onayladı ve “diğer klinik bilgilerle birlikte, DEHB’nin davranışsal bir sorunun nedeni olup olmadığını sağlık hizmet sunucularının daha doğru bir şekilde belirlemesine yardımcı olabilir.”

Ayrıca, DEHB olan çocuklar için EEG de tedavinin bir parçası olarak teşhis edilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, EEG geribildirimlerinin ilaç tedavisi ile birleştirilmesiyle sonuçların iyileştirildiği bulunmuştur.

EEG geribildiriminin kendi başına “% 60-70 gibi yüksek” bir etkililik oranına sahip olduğunu ve “günlük aktivitelerde daha iyi biliş ve performansın yanı sıra duygusal, davranışsal ve akademik performans üzerinde uzun süreli istikrarlı bir iyileşme ile sonuçlandığını” bilmek. uyarıcı metilfenidat (ABD’de Ritalin adı verilen marka) ile birlikte EEG geribildiriminin randomize bir çalışmasını yürütmüştür.

Peking Üniversitesi’nden yayınlanan ve yayınlanmış olan bu çalışmanın sonuçları, bazı hastaların tedaviye uyumsuzluğa neden olabilecek yan etkileri iyileştirerek metilfenidat dozunu azaltabildiğini göstermektedir. Yazarlar, “Uyarıcılar iştahı ve uykuyu etkileyebilir ve potansiyel olarak gelişmeyi de etkileyebilir.” Diyor.

Çalışmaları EEG geri bildirimi ve metilfenidat tedavisinin birleştirilmesinin “etkililiğini” doğrulamak için “katı çift kör, randomize kontrollü bir denemenin” ağırlığını ekliyor.

Like this post? Please share to your friends: