Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Diyabetik acil durumlarda ne yapılmalı?


Diyabet semptomları hızla acil durumlara dönüşebilir.

Diyabet hastalığı, 2010 yılında ABD’de yaklaşık 70.000 kişinin hayatını kaybettiği yedinci önde gelen ölüm sebebiydi.

Diyabetik acil durum belirtilerine derhal yanıt vermek hayat kurtarıcı olabilir.

Nedenleri ve türleri

Hem tip 1 hem de tip 2 diyabet, vücudun kan şekeri düzeylerini yönetme yeteneğini engeller. Tip 1 diyabet, insülin üreten hücreleri tahrip ederek yapar. Tip 2 diyabet, vücudun insüline ne kadar duyarlı olduğunu azaltırken, vücuttaki şekere karşı yeterli insülin üretilmez.

Bu nedenle, çoğu diyabetik acil durum, bir kişinin kan şekeri düzeylerindeki bozulmalar ile ilgilidir. Bazen, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın bile çok fazla diyabetik acil durum tetikleyebilir.

En yaygın diyabetik acil durumlar şunları içerir:

Şiddetli hipoglisemi

Hipoglisemi, kan şekeri seviyelerinin anormal derecede düşük olduğu zamandır. Kan şekeri çok düştüğünde, tıbbi bir acil duruma dönüşür.

[diyabetik hipoglisemi yaşayan kadın]

Hipoglisemi normalde yalnızca diyabetli kişilerde kan şekerini düşüren ilaç kullanan kişilerde görülür.

Bir kişi olduğunda kan şekeri seviyeleri tehlikeli derecede düşük olabilir:

 • çok fazla alkol tüketmek
 • egzersiz, özellikle gıda alımı veya insülin dozajı ayarlamadan
 • eksik veya gecikmiş yemekler
 • diyabetik ilaçlarda aşırı doz

Diyabetik ketoasidoz

Diyabetik ketoasidoz, vücudun glikozu uygun bir şekilde parçalamak için yeterli insüline sahip olmadığı ve normalde insülinin karşı tarafında çalışan hormonların yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Zamanla vücut, yakıt sağlamak için yağ parçalayan hormonları salgılar. Bu keton denilen asitleri üretir. Ketonlar vücutta biriktikçe, ketoasidoz meydana gelebilir.

Ketoasidozun yaygın nedenleri şunlardır:

 • kontrolsüz veya tedavi edilmemiş diyabet
 • Hormon üretimini değiştiren bir hastalık veya enfeksiyon
 • vücudun diyabet tedavilerine tepki şeklini değiştiren bir hastalık veya enfeksiyon
 • ilaç veya alkol kötüye kullanımı
 • kalp krizi
 • bazı ilaçlar, özellikle kortikosteroidler

Hiperglisemik hiperosmolar sendrom

Hiperglisemik hiperosmolar sendrom (HHS), kan şekeri seviyesi tehlikeli derecede yüksek olduğunda ortaya çıkar.

Kötü kontrol edilen tip 2 diyabetli kişiler HHS’ye daha yatkındır, ancak diğer faktörler de riski artırmaktadır. Bunlar şunları içerir:

 • hastalık veya enfeksiyon
 • kalp krizi
 • insülin etkinliğini azaltan ilaçlar kullanarak
 • sıvı kaybını teşvik eden ilaçlar almak

Enfeksiyonlar

Diyabetli insanlar, hastalıkları olmayanlara göre enfeksiyonlara daha yatkındır. Enfeksiyonlar da daha ciddi hale gelebilir, hayatı tehdit eden komplikasyonları tetikleyebilir.

Cilt ve idrar yolu enfeksiyonları özellikle yaygındır. Küçük cilt enfeksiyonları daha derin dokulara yayılabilir ve yaşamı tehdit edebilir. İdrar yolu enfeksiyonları, böbreklere veya vücudun başka yerlerine yayılabilir.

Yakın zamanda meydana gelen bir yaralanma veya hastalık, açık bir yara ve bulaşıcı enfeksiyonlara maruz kalan kişilerin maruz kalması, enfeksiyon riskini artırmaktadır. Kötü kontrollü diyabetli veya diğer ciddi diyabet komplikasyonları olan kişiler de enfeksiyonlardan daha fazla risk altındadır.

Diyabet komplikasyonları

[kalp krizi geçiren bir duvara yaslanan adam]

Diyabet, vücuttaki her sisteme zarar verebilir ve diğer birçok hastalığın riskini artırabilir. Diyabetli insanlar yaşayabilir:

 • kalp krizi veya inme gibi kalp hastalıkları
 • Bacaklarda ülsere yol açan zayıf dolaşım
 • körlük
 • uzuv kaybı
 • böbrek yetmezliği

Kötü biçimde kontrol edilen diyabet, enfeksiyon öyküsü ve diğer sağlık durumlarına sahip olmak, diyabetli insanlar için bu komplikasyonların riskini artırmaktadır.

Uyarı işaretleri ve belirtileri

Aniden açıklanamayan herhangi bir semptom, doktora çağrı yapılmasını garanti eder. Diyabetli kişiler özellikle aşağıdaki semptomlara dikkat etmelidir:

 • idrarda önemli artışlar veya azalmalar
 • aşırı susuzluk
 • ani kilo kaybı
 • midesi olmak
 • ateş ya da şişme ile birlikte ateş
 • çok yüksek veya çok düşük kan şekeri

Kan şekeri seviyesindeki değişiklik aniden ortaya çıkıyorsa veya bir ilaç değişikliğine yanıt olarak ortaya çıkıyorsa, bir doktora görünmek özellikle önemlidir.

Aşağıdaki semptomlar diyabet acil olduğunu göstermektedir ve 911’in (ABD’de) ne zaman çağrılacağı veya acil bir odada aranması gerektiği örnekleridir:

 • bilinç kaybı
 • felç belirtileri (sarkık yüz, bilinçte değişiklikler, konuşma bozukluğu)
 • ekstremitelerde şişme veya ağrı
 • mavi veya uyuşuk eller veya ayaklar
 • nöbetler
 • karışıklık
 • yoğun mide ağrısı
 • meyve kokulu nefes
 • konuşma veya hareket değişiklikleri
 • yoğun kas zayıflığı
 • açıklanamayan ve ani tükenme
 • kalp krizi belirtileri

Bir kalp krizi belirtileri, nefes darlığı ile birlikte göğsün ortasındaki basınç veya ağrıyı içerir. Bir dakikadan uzun süren göğüs ağrısı her zaman tıbbi bir acil durumdur.

Diyabetik acil bir durumda ne yapılmalı?

[bir hasta ambulansa koşan sağlık görevlileri]

Diyabet semptomları vücuda boğulduğunda diyabetik bir acil durum ortaya çıkar. Bu, evde tedavi olasılığının düşük olması anlamına gelir ve tıbbi bakımın geciktirilmesi kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir.

İnsanlar, ilaç veya yiyecekleri değiştirerek diyabetik acil bir durum tedavi etmeye çalışmamalıdır. Bunun yerine, 911’i aramalı veya hemen acil servise gitmeliler.

Meyveli nefes gibi diyabetik acil durumların bazı belirtileri zararsız gibi görünmektedir, ancak vücudun şekerinin çok yüksek olduğuna dair belirtilerdir. Dikkat tarafında yanılmak daha iyidir.

Diyabetli birinin kan şekeri seviyesi çok yüksek veya çok düşük olduğunda veya tansiyonu çok yüksek veya çok düşük olduğunda, bu semptomların ciddi olduğuna dair açık bir işarettir.

Sevilen ya da bir arkadaşının diyabet ve alışılmadık davranışlar sergilediği zaman, şaşkın görünüyorsa ya da diyabetin herhangi bir acil belirtisine ilişkin şikayetler söz konusuysa, insanlar kendilerine davranmaya çalışmamalı ya da “bekle-gör” yaklaşımını benimsememelidir. Bunun yerine, kişiyi derhal acil servis arayışına başvurmaları için teşvik etmelidirler.

önleme

Tüm diyabetik acil durumlar önlenemez. Diyabet kronik bir hastalıktır ve ilerledikçe yönetilmesi zorlaşabilir.

Bununla birlikte, bazı stratejiler diyabetik acil riski azaltabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Sağlıklı, dengeli ve düzenli yemekler yemek. İnsülin tedavisi ya da kan şekerini düşüren diğer diyabet ilaçları kullanan kişiler, hipoglisemi önlemek için doğru gıdalar hakkında doktorlarıyla konuşmalıdırlar. Yemekleri atlamak her zaman tehlikelidir.
 • Çok fazla alkollü ya da şekerli içecek içmemek. Diyabetli insanlar böbrek problemlerine eğilimlidir ve şeker ve tansiyonlarını kontrol etmek risklerini azaltabilir. Yüksek şekerli içecekler de kan şekerini artırabilir ve obeziteye katkıda bulunabilir.
 • Enfeksiyon veya hastalığın belirtilerini derhal tedavi etmek. Diyabet organlara zarar verdiği için, vücudu bir dizi enfeksiyon ve rahatsızlığa daha yatkın hale getirir. Hızlı tedavi, küçük hastalıkların daha ciddi hale gelmesini önleyebilir.
 • İlaçları tıpkı reçete edilen şekilde almak. Son ilaç dozunu alıp almadıklarını hatırlayamayan diyabetliler, daha fazla doz almadan önce bir doktora başvurmalıdırlar. Bunun nedeni, aşırı dozun hipoglisemiye neden olabileceğidir.
 • Düzenli egzersiz yapmak. Egzersiz, vücudun kan şekerini daha iyi kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca, yüksek tansiyon, obezite ve yetersiz dolaşım gibi diyabetlere eşlik eden semptomlara yardımcı olabilir.

Diyabetik acil durumlar için planlama

Belli bir ilaç veya prosedür diyabetik acil durum meydana geldiğinde durduramaz. Bunun yerine acil durum planlaması, hızlı yardım almaya odaklanmalıdır. Diyabetli insanlar şunları yapmalıdır:

 • arkadaşlarına ve ailesine diyabet hastası olduklarını söyle
 • Bilinçsiz düşerse acil müdahale ekiplerine bilgi veren bir tıbbi uyarı bileziği veya kolye düşünün.
 • Her zaman cep telefonu şarjlı ve acil müdahale ekipleri ile iletişime geçmeye hazır olun
 • Diyabet acil durumlarıyla ilgili soruları hangi doktor arayacağını bilmek
Like this post? Please share to your friends: