Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Demans riski bazı kadınlarda kalsiyum takviyesi ile artmıştır.

Kalsiyum takviyeleri serebrovasküler hastalığı olan üst düzey kadınlarda demans gelişme riskini artırabilir, Amerikan Nöroloji Akademisi tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmayı bulur.

[masada kalsiyum takviyesi]

Serebrovasküler hastalıklar, beyne kan akışını etkileyen problemlerden kaynaklanan durumlardır. En yaygın dört serebrovasküler hastalık türü inme, geçici iskemik atak (TIA), subaraknoid kanama ve vasküler demanstır.

Bu hastalıklar Amerika Birleşik Devletleri’nde beşinci önde gelen ölüm nedenidir ve bunama gelişme riskini artırır.

“Osteoporoz yaşlılarda sık görülen bir sorundur. Kalsiyum eksikliği osteoporoza katkıda bulunduğundan, günlük kalsiyum alımının 1.000 ila 1.200 mg olması tavsiye edilir. Bu önerilen miktarın sadece diyet yoluyla alınması zor olabilir, bu yüzden kalsiyum takviyeleri yaygın olarak kullanılır” diyor yazar Silke Kern, MD, Ph.D. İsveç’teki Göteborg Üniversitesi ile.

“Son zamanlarda, eklerin kullanımı ve sağlık üzerindeki etkileri sorgulandı” diye ekliyor.

Araştırmacılar kalsiyum desteğinin artmış bir demans riski ile ilişkili olduğunu ileri sürdüler ve bu ilişki iskemik serebrovasküler hastalıktan ödün verilmiş bireylerde yükseldi.

Ekip, teorisini başlangıçta demanstan arınmış bir yaşlı kadın popülasyonu kullanarak test etti. Analizde 70-92 yaş arası toplam 700 kadın yer aldı ve 5 yıl boyunca takip edildi.

Katılımcılar çalışmanın başında ve sonunda bellek ve düşünme becerileri testlerini aldı ve araştırmanın başlangıcında 447 katılımcı üzerinde bir CT beyin taraması yapıldı.

Ayrıca incelendiğinde, katılımcılar tarafından kalsiyum takviyelerinin kullanılması ve çalışma süresi boyunca bunama tanısının konulup konulmadığı idi.

İnmeli hastalarda kalsiyum kullanımı, 7 kez demans riskini artırdı

Araştırmanın başında toplam 98 kadın kalsiyum takviyesi alıyordu. Çalışmanın başlangıcında 54 bireyde inme öyküsü vardı ve 54 kadın daha inme geçirdi, 59 kadın ise çalışma takibi ile demans geliştirdi.

BT taraması yapılan kadınların% 71’inde beyinde beyaz cevherde – serebrovasküler hastalık için bir belirteç – lezyonlar vardı.

Çalışmanın sonuçları, kalsiyum takviyesi almayan kadınlarla karşılaştırıldığında, kalsiyum takviyesi alan kadınların demansı geliştirme olasılığının iki kat olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, artmış risk sadece serebrovasküler hastalığı olan kadınlarda gözlenmiştir.

Ayrıca, inme öyküsü olan ve aynı zamanda kalsiyum takviyeleri alan kadınlar, kalsiyumu desteklemeyen inme öyküsü olan kadınlardan daha fazla demansa yakalanma olasılığının yedi katıdır.

Beyaz cevher lezyonları olan ve kalsiyum takviyeleri alan katılımcılar, beyaz cevher lezyonu olan ve kalsiyum desteği olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, demans gelişme riskinin üç kat artmasına neden oldu.

İnme öyküsü olmayan ve beyaz cevher lezyonu olmayan kadınlarda, kalsiyum takviyesi alınırken, bunama riski daha fazla değildi.

Kalsiyum içeren gıdalar, vasküler problemlere karşı koruyucu

Genel olarak, kalsiyum takviyesi yapan 98 kadından 14’ü (yüzde 14) demans geliştirdi, bu oran kalsiyum takviyesi almayan 602 kadının (yüzde 8) 45’ine kıyasla.

İnme öyküsü olan ve kalsiyum takviyesi alan kadınlardan 15’inin altısında demans gelişti, buna karşılık, inme öyküsü olmayan 93 kadından 12’si ile karşılaştırıldı.

İnme öyküsü olmayan kalsiyum takviyeleri alan 83 kadından 18’i demans geliştirdi, bu oran 509’unun 33’ünü destek almamıştı.

“Çalışmamızın gözlemsel olduğuna dikkat etmek önemlidir, bu yüzden kalsiyum takviyelerinin demansa neden olduğunu kabul edemeyiz.”

Silke Kern, M.D., Ph.D.

Kern ayrıca, çalışmanın küçük yapısının, sonuçların genel nüfusa genellenemediği anlamına geldiğini de belirtti; Bu nedenle, bulguları doğrulamak için ek çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bu bulgular kalsiyum takviyelerinde gözlense de, gıdalardan alınan kalsiyum vücudu kalsiyum takviyelerine farklı şekilde etkiler ve vasküler problemlere karşı güvenli ve hatta koruyucu olduğu öne sürülür.

Daha yüksek kalsiyum alımının yaşlıları KVH’den koruyabildiği, inme ve kırılmaların nasıl daha iyi olamayacağı hakkında bilgi edinin.

Like this post? Please share to your friends: