Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

D vitamini diyabetle savaşmaya yardımcı olabilir mi?

Diyabet şimdi salgın oranlara ulaşarak, durumun üstesinden gelmek için yenilikçi bir yol ortaya çıkarmaktır. Yeni bir çalışma, D vitamininin tedaviye yeni bir yol sağlayıp sağlayamayacağını araştırıyor.

D vitamini ve kan

Şu anda Birleşik Devletler’de tip 2 diyabette yaşayan yaklaşık 30 milyon insan vardır; bu, henüz iyileştirilemeyen yaşam boyu bir durumdur.

En önemli risk faktörlerinden biri olan obezite sürekli olarak artmaktadır, bu da tip 2 diyabetli kişilerin sayısının uyulması muhtemeldir.

Durum pankreastaki hatalı beta hücrelerden kaynaklanır. Bu hücreler kandaki glukoz seviyelerini kontrol etmek için gerekli olan hormon olan insülini üretir ve salgılar.

Beta hücreleri çok az insülin üretirse ya da hiç üretmezse, glikoz, hücrelerde ve dokularda toksik olan seviyelerde kanda birikebilir.

Günümüzde dergide yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, beta hücrelerini korumak için yeni bir yol bulmuş, böylece diyabetin başlangıcını yavaşlatmıştır. La Jolla’daki Salk Enstitüsü’nden araştırmacılar, iyi bilinen bir bileşik üzerinde yoğunlaşmışlardır: D vitamini.

D vitamini ve diyabet

D vitamini sıklıkla güneş ışığı vitamin olarak adlandırılır, çünkü doğrudan güneş ışığına karşı cildimizde oluşur. Önceki çalışmalar düşük D vitamini düzeyleri ile daha yüksek diyabet riski arasında bir bağlantı bulmuşlardır, ancak söz konusu mekanizmalar çözülmeye zorlanmıştır.

Bunun nedeni kısmen D vitamininin geniş kapsamlı fizyolojik fonksiyonlarına bağlıdır; örneğin, D vitamini hücre büyümesi, kemik bakımı, nöromüsküler aktivite ve bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Ayrıca, bu çalışma için önemli olan, iltihaplanma ile ilişkilendirilmiştir.

“Diyabetin inflamasyonun neden olduğu bir hastalık olduğunu biliyoruz. Bu çalışmada, vitamin D reseptörünü hem inflamasyon hem de beta hücresi sağkalımında önemli bir modülatör olarak tanımladık.”

Üst düzey çalışma yazarı Ronald Evans

Bu sonuçlara ulaşmak için araştırmacılar embriyonik kök hücreleri kullanarak beta hücreleri oluşturdular. Daha sonra, üzerlerinde hangi etkilerin olduğunu araştırmak için bir grup bileşik test ettiler.

Beta hücrelerinde D vitamini desteği

Araştırmacılar, iBRD9 olarak adlandırılan belirli bir bileşiğin, D vitamini alıcılarına bağlı olduklarında D vitamini reseptörlerinin aktivitesini arttırdığını keşfettiler. Bunun beta hücreleri üzerinde koruyucu bir etkisi vardı.

Bir fare diyabet modelinde, iBRD9’un glikoz seviyelerini normal aralığa geri getirdiğini gösterdiler.

İlk çalışma yazarı Zong Wei, “Bu çalışma, beta hücrelerinde D vitamininin rolüne bakarak başladı.” Diyor. “Hastalardaki epidemiyolojik çalışmalar”, “kandaki yüksek D vitamini konsantrasyonları ile daha düşük diyabet riski arasında bir ilişki olduğunu öne sürüyor, ancak altta yatan mekanizma iyi anlaşılmamıştır.”

“Beta hücrelerini yalnızca vitaminle korumak zordu. Şimdi bu bağlantıdan nasıl yararlanabileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var.” Diye devam ediyor.

D vitamininin beta hücrelerini koruyabileceği bir yol belirlediler. Transkripsiyonu veya protein üretmek için genlerin nasıl çözüldüğünü içerir. IBRD9’un tanıtımı, genleri koruyucu bir etki ile, daha yüksek oranlarda kopyalanıp, beta hücrelerini koruyarak yol açmıştır.

“D vitamini reseptörünün aktive edilmesi”, eş-ilişkili çalışma yazarı Michael Downes, “hücrelerin stresli koşullar altında hayatta kalmasına yardımcı olmak için genlerin anti-enflamatuar işlevini tetikleyebilir.”

“Laboratuarda geliştirdiğimiz bir tarama sistemi kullanarak, D vitamini yolunun süper aktivasyonunu sağlayan bu bulmacanın önemli bir parçasını belirleyebildik.”

Michael Downes

Bulgular, diyabet tedavisi için yeni ilaçlar tasarlamaya çalışan bilim adamları için net etkilere sahip olsa da, daha geniş kapsamlı olasılıklar var.

Çalışma ortak yazarlarından Ruth Yu açıkladığı gibi, “[B] çünkü bu önemli bir reseptördür, D vitamini etkisini artırmak için gereken tüm tedaviler için potansiyel olarak evrensel olabilir. Örneğin, özellikle ona bakmakla ilgileniyoruz pankreatik kanserde. “

Elbette, herhangi bir ilaç insanlarda kullanılmadan önce, atlanması gereken birçok temel çember vardır. Farelerde dikkate değer yan etkiler olmamasına rağmen, sadece insanlar için güvenli olup olmadığını sadece zaman gösterecektir.

Like this post? Please share to your friends: