Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Çok fazla spor ‘gençlerin sağlığı için kötü olabilir’


Gençlerin uzun süredir aktif olmanın ve sporda yer almanın sağlıkları için iyi olduğu söylendi. Ancak yeni araştırmalar, gençler için çok fazla sporun refahını da çok az spor kadar olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, 6-17 yaşları arasındaki gençlerin haftada 7 saate eşit olarak günde en az 60 dakika fiziksel aktivite gerçekleştirmelerini tavsiye etmektedir.

Ancak İsviçre ve Kanadalı araştırmacılar, dergide yayınlanan çalışmalarının, haftada 14 saatlik fiziksel aktivitenin gençlerde iyi sağlığı teşvik etmek için en iyi olduğunu söylediğini söylüyor. Ancak, 14 saatten fazla bir sürenin sağlığa zararlı gibi göründüklerini bulmuşlardır.

Araştırmacılar bulgularına ulaşmak için İsviçre’den 16 ve 20 yaşlarında 1.245’ten fazla gençle anket yaptı.

Tüm katılımcıların demografik, boy ve kilo, sosyoekonomik durum, spor pratiği, spor yaralanmaları ve iyi olma durumlarıyla ilgili soruları cevaplamaları istenmiştir.

Onların iyi oluşları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Well-Being İndeksi kullanılarak değerlendirildi ve 0 ile 25 arasında puanlar sağlandı. 13’ün altında bir skor, kötü refahın bir göstergesidir.

Katılımcıların% 50.4’ü erkek olup yaş ortalaması 17.95’di. Bu erkeklerin yaklaşık% 9’u aşırı kilolu veya obez idi. Tüm katılımcılar için genel ortalama refah puanı 17’dir.

Araştırmacılar spor katılımını düşük (haftada 0-3.5 saat), ortalama (3.6-10.5 saat), yüksek (10.6-17.5 saat) ve çok yüksek (17.5 saatten fazla) olarak sınıflandırdılar.

Düşük spor aktivitesi olguların% 35’inde,% 41.5’inde ortalama aktivite,% 18.5’inde yüksek,% 5’inde çok yüksek bulundu.

Düşük aktivite gibi çok yüksek aktivite ‘gibi kötü’

Araştırmacılar, düşük ve çok yüksek aktivite gruplarındaki katılımcıların, ortalama gruptaki deneklerle karşılaştırıldığında, 13’ün altında iyilik puanlarına sahip olma olasılığının iki kattan fazla olduğunu bulmuşlardır.

Araştırmacılar bunun haftalık spor antrenmanı ve refahı arasında “tersine çevrilmiş U şekilli” bağlantıya karşılık geldiğini söylüyor.

Ayrıca, en yüksek sağkalım puanlarının haftada 14 saat fiziksel aktivite gerçekleştiren katılımcılar tarafından elde edildiğini, ancak 14 saatten daha az sağkalım puanları ile sonuçlandığını bulmuşlardır.

Araştırmacılar bulgularını yorumlayan:

“Fiziksel aktivite pozitif duygusal iyilik hali, düşük depresif, anksiyete ve stres bozuklukları ile ilişkiliydi ve çocuklarda ve ergenlerde benlik saygısı ve bilişsel işlevsellik geliştirdi.

Spor uygulamasının koruyucu bir faktör olduğunu ve haftada 7 önerilen saatin iki katından fazlasını uygularken zayıf refah için bağımsız bir risk faktörü olduğunu gördük.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın ergenlere bakan hekimlerin spor uygulama düzeylerini izlemeleri ve refahlarını sormaları için önemini vurgulamaktadır.

“Uygulama düzeylerini sürdürme kararına bakılmaksızın, bu ergenlerin sağlıklarını ve refahlarını destekleyici ve yakın bir şekilde takip etmeleri gerekebilir. Bizimkiler, ergenler için spor uygulamaları konusunda öneriler üreten kılavuz panelleri bilgilendirebilir”.

Kısa süre önce, egzersizin gençlerin akademik performansını artırabileceğini gösteren bir çalışma bildirilmiştir.

Like this post? Please share to your friends: