Sevgili kullanıcılar! Sitedeki tüm materyaller diğer dillerden çevirilerdir. Metinlerin kalitesi için özür dileriz, ancak onların yararına olacağını umuyoruz. En iyi dileklerimle, Site yönetimi. E-mail: admin@trmedbook.com

Bazı antibiyotikler böbrek taşı riskini artırır

Yeni bir çalışma, bazı oral antibiyotiklerle tedavi edilen insanların böbrek taşı geliştirme riskinin artmış olduğu sonucuna varmıştır. Çocuklar ve adolesanlar en çok etkilenen gibi görünüyor.

Böbrek taşları kuralın yanında

Uzmanlar, mikrobiyomlarımızın – veya vücudumuzda doğal olarak bulunan mikroorganizma kolonilerinin- antibiyotiklerden etkilendiğini zaten biliyorlar.

Ayrıca, bağırsakların mikrobiyomunda meydana gelen değişikliklerin daha önce böbrek taşı riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu da belirtmek gerekir.

Ancak, ilk kez, antibiyotik ve böbrek taşları arasında bir bağlantı noktasında yayınlanan araştırma.

Böbrek taşları, böbreklerin her ikisinde veya her ikisinde birden oluşabilen çakıl taşı benzeri maden yataklarıdır.

Taşlar genellikle önemli bir hasara neden olmaz, ancak idrar yolundan kolayca geçebilecek kadar büyükse çok ağrılı olabilir. Bu gibi durumlarda, bir ürologun böbrek taşlarını çıkarması veya daha küçük parçalara ayırması gerekebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, erkeklerin yaklaşık yüzde 11’i ve kadınların yüzde 6’sı yaşamları boyunca en az bir kez böbrek taşı olacaktır.

Bununla birlikte, yeni çalışmanın yazarları, özellikle ergenler ve genç kadınlar arasında böbrek taşlarının yaygınlığının son otuz yılda yüzde 70 oranında arttığını belirtmektedir.

“Artış nedenleri bilinmemektedir, ancak bizim bulgularımız oral antibiyotiklerin özellikle de çocuklara yetişkinlerden daha yüksek oranlarda antibiyotik reçete edildiğinde bir rol oynadığını göstermektedir.”

Ortak yazar Michelle Denburg

Böbrek taşı geliştirmek için ‘mümkün olduğunca iki kez’

Bilim adamları, 1994 ve 2015 arasında doktorlarını gören Birleşik Krallık’taki 13 milyon yetişkin ve çocuğun elektronik sağlık kayıtlarını incelediler.

Veriler, böbrek taşı olan 26.000 kişinin tedavi öyküsünü içeriyordu; bu ekip, böbrek taşı geliştirmemiş olan yaklaşık 260,000 kişinin sağlık kayıtları ile karşılaştırdı (kontroller).

Analiz, çeşitli türlerde oral antibiyotiklerin – daha spesifik olarak sülfaz, sefalosporinler, fluorokinolonlar, nitrofurantoin ve geniş spektrumlu penisilinler- artmış böbrek taşı riski ile bağlantılı olduğunu bulmuştur.

“Yaş, ırk, cinsiyet, idrar yolu enfeksiyonu, diğer ilaçlar ve diğer tıbbi durumlar” gibi faktörleri kontrol ettikten sonra bile, artmış risk anlamlı düzeyde kalmıştır.

Sulfa antibiyotiği alanların kontrol grubundakilerin böbrek taşı geliştirmesi iki kat daha olasıyken, geniş spektrumlu penisilinler alan bireylerin oranı% 27 daha fazladır. Dernek çocukların ve ergenlerin en güçlü olduğu bulundu.

Böbrek taşı riskinin artması, katılımcıların antibiyotiklere maruz kalmasından birkaç yıl sonra bile yüksek kalmasına rağmen araştırmacılar bu risklerin zamanla azaldığını bulmuşlardır.

Doktorlar dikkatli olmalı

Çalışma yazarları, diğer çalışmalarda, antibiyotik reçetelerinin yüzde 30’unun uygunsuz olduğunu ortaya koymuştur.

Bu ilaçların en büyük alıcısı oldukları için bulgularının, çocuklara antibiyotik reçete edip etmeyeceklerini düşünürken doktor kararlarını bildirmeleri gerektiğine inanırlar.

“Araştırmacılarımız antibiyotik reçete uygulamalarının değiştirilebilir bir risk faktörü olduğunu gösteriyor,” diye açıklıyor araştırmacı Dr. Gregory E. Tasian. “Reçeteleme kalıplarındaki bir değişiklik, çocuklarda mevcut böbrek taşlarının salgınını azaltabilir.”

Bilim adamları, mikrobiyomda meydana gelen değişikliklerin böbrek taşı geliştirme riskini nasıl etkilediğini anlamak için daha geniş bir çalışmanın bir parçası olarak araştırmalarını daha geniş çaplı çalışmalara genişletiyorlar.

Like this post? Please share to your friends: